Élet-Stílus

Geschäftsverhandlung, -besprechung

admin
admin

2003. 09. 24. 00:00

Anfang und Ziele / Kezdés és célok

Ich darf Sie zu unserer heutigen Besprechung willkommen heißen. Üdvözlöm Önöket a mai megbeszélésünk alkalmából.
Wir sind vollzählig, fangen wir an! Mindenki itt van, kezdjük el!
Fangen wir an! / Beginnen wir!

Lass uns anfangen/beginnen.
Kezdjünk! Lássunk hozzá!

Lássunk hozzá! / Vágjunk bele!
Können wir anfangen / beginnen? Kezdhetünk?
Ich eröffne sie Sitzung. Megnyitom az ülést.
Also, warum sind wir heute zusammengekommen? Lássuk, miért is vagyunk ma itt!
Unser wichtigstes Ziel / Anliegen ist, … A fő (legfőbb) célunk / törekvésünk az, hogy……
Wir haben uns als Ziel gesetzt, … Azt tűztük ki célul, hogy …
Unser vorrangiges Ziel ist, … Elsődleges célunk, hogy…..
Ziel/Zweck/Sinn der Besprechung ist … A tárgyalás célja, hogy …
Wir müssen … besprechen. ……….-t kell megbeszélnünk.
Wir müssen über … sprechen. A(z) …-ról/ről kell beszélnünk.
Uns liegt ein Antrag (Ersuchen) vor, den (das) wir entscheiden müssen. Egy kérelem/megkeresés van előttünk, amiről döntenünk kell.
Wir müssen in der (den) Frage (Fragen) … entscheiden / eine Entscheidung fällen. A  … kérdésében (kérdésekben) kell döntenünk / döntést hoznunk.
Auf der Tagesordnung stehen … Punkte. … pont szerepel a napirenden.
Ich darf in unserem Kreis X.Y. begrüßen. Üdvözlöm körünkben X.Y.-t.

Meinungen / Vélemények

Was meinen Sie darüber, dass … Miként vélekedik arról, hogy….?
Was ist Ihre Meinung über … Mi az Ön véleménye a …-ról/ről?
Was denken Sie? Mit gondol (Ön)?
Was verstehen Sie darunter? Mit ért ez alatt?
Was ist darunter zu verstehen? Mit kell ez alatt érteni?
Was ist darunter vorzustellen?

Was müssen wir darunter vorstellen?
Mit kell ezalatt elképzelni?
Könnten / Würden Sie uns Ihre diesbezügliche Meinung mitteilen? Közölné / Megosztaná velünk az ezzel kapcsolatos véleményét?
Wenn ich es richtig/gut verstehe, dann … Ha jól értem, akkor …
Habe ich richtig verstanden, dass …? Jól értettem, hogy …?
Ich bin damit einverstanden. Ezzel egyetértek.
Ich bin damit nicht einverstanden. Ezzel nem értek egyet.
Ich habe eine andere Meinung. Más véleményem van.
Sie haben vollkommen Recht. Teljes mértékben igaza van.
Ich glaube/denke nicht, dass Sie Recht haben. Nem hiszem/gondolom, hogy igaza van.
Sie irren Sich. Ön téved.
Sie haben es falsch verstanden. Ön ezt rosszul értette.

Zwischenruf / Közbevetés

Darf ich Sie für einen Moment unterbrechen? Megszakíthatom egy pillanatra?
Wenn ich Sie einen Moment unterbrechen darf, … Ha egy pillanatra megszakíthatom, …
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Közbekérdezhetek?
Darf ich dazu meinen Standpunkt darlegen? Kifejthetem ezzel kapcsolatban az álláspontomat?
Darf ich etwas anmerken? Tehetek egy megjegyzést?
Wollten Sie etwas sagen/anmerken? Akart valamit mondani/megjegyezni?
Ich beende noch diesen Satz und dann haben Sie das Wort. Ezt a mondatot még befejezem, azután Öné a szó.
Ich glaube nicht, dass es hierher gehört. Nem hiszem, hogy ez ide tartozik.
Ich glaube nicht, dass es in diesem Kreis diskutiert werden muss. Nem hiszem, hogy ezt ebben a körben kell megvitatni.
Vorläufig befassen / beschäftigen wir uns damit nicht. Egyelőre ezzel nem foglalkozunk.

Zurückverweisen / Visszautalás

Wie früher bereits erwähnt, … Mint korábban említettük, …
Wie ich es früher bereits hgesagt habe, … Mint ahogy azt már korábban mondtam, …
Gehen wir auf/zu … zurück. Térjünk vissza a …-ra/hoz.
Zurück auf die Frage … Visszatérve a kérdésre …
Bei Punkt 2 haben wir darüber schon gesprochen. A 2. Pontnál már beszéltünk errről.
Erinnern Sie Sich an … Emlékezzen a …-ra.
Können Sie Sich noch an die letzte Sitzung erinnern? Emlékszik még az utolsó ülésre?

Zweifel ausdrücken / Kétség kifejezése

Ich bezweifle es. Kétlem.
Ich glaube nicht, dass es so ist. Nem hiszem, hogy ez így van.
Das beunruhigt mich. Ez aggaszt.
Da bin ich nicht ganz sicher. Nem vagyok teljesen biztos benne.
Ich glaube, es war anders. Azt hiszem, ez másképp volt.
Ich habe diesbezüglich Zweifel. Kétségeim vannak ezzel kapcsolatban.
Ich bin spektisch, ob es der richtige Weg ist. Kétlem, hogy az a jó út.

Zeitmangel, Fortsetzung, andere Möglichkeiten / Időhiány, továbbhaladás, más lehetőség

Gehen wir weiter! Haladjunk!
Ich glaube, wir können weitergehen. Azt hiszem, tovább mehetünk.
Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, können wir weitergehen. Ha nincs több hozzászólás, akkor továbbmehetünk.
Können wir darauf später zurückkommen? Később visszatérhetünk erre?
Worüber wir noch sprechen müssen ist, … Amit még meg kell beszélnünk, az …
Der nächste Punkt ist … A követező pont a …
Als nächster Punkt müssten wir uns mit … befassen. Következő pontként a …-val kellene foglalkoznunk.
Betrachten wir es anders. Nézzük másképp!
Betrachten wir die Sache aus einem anderen Gesichtspunkt. Nézzük a dolgot más szemszögből.

Zusammenfassung, Abschluss / Összefoglalás, befejezés

Als Zusammenfassung können wir sagen, dass … Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy …
Also fassen wir zusammen, … Nos, akkor foglaljuk össze, …
Als Fazit können wir sagen, dass … Összegzésképp elmondhatjuk, hogy …
Zusammenfassend können wir feststellen, dass … Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy …
Wir können so verbleiben, dass … Abban maradhatunk, hogy …
Damit ist die Sitzung geschlossen. Ezzel berekesztem az ülést.
Den letzten Punkt lassen wir für das nächste Mal. Az utolsó pontot meghagyjuk a következő alkalomra.

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

3275142 01/17/2018 A young woman at a bus stop in Yakutsk. Bolot Botchkarev/Sputnik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.