Belföld

Enyhültek a gyógyszercégek terhei

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a gyógyszer-gazdaságossági törvény orvoslátogatói díjra vonatkozó passzusát. A gyógyszer-látogatói díj azonban nem eleve alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság a határozat kihirdetésének napjával, azaz június 18-ai hatállyal semmisítette meg azt a törvényi rendelkezést, mely szerint minden gyógyszerlátogató (azaz akik a gyógyszereket ismertetik) után az őt alakalmazó cégnek “ha­vonta gyógyszerismertetés esetén négyszáztizenhatezer forint, gyógyászati segéd­eszköz ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegű befi­zetési kötelezettség terheli”.

Így orvoslátogatónként évente több mint ötmillió forint megfizetésétől mentesülnek a gyártók. A Richter és az Egis részvényeinek forgalma és értéke már a tőzsdenyitás utáni első órákban érezhetően emelkedett.

Az Ab indoklása szerint “a fog­lalkoztatás ténye mi­atti adófizetési kötelezettség csak akkor felel meg a köz­terhekhez való hozzájárulás alkotmá­nyos követelményé­nek, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt tényleges munkavégzés tölti ki tarta­lommal” – közölte Sereg András, a testület sajtófőnöke.

Ha nem ismertet, nem kell utána fizetni

Ha azonban a gyógyszerismertető nem folytatja azt a tevékenységet, amelyre az en­gedélyt megszerezte, akkor a foglalkoztatónak ebből nem szár­mazik gazdasági elő­nye. Ilyen esetben nincs összefüggés a befizetési kötelezettség és a kötele­zett jövedelmi, vagyoni viszonyai között.

Így pedig a megsemmisített rendelkezés ténylegesen meg nem szerzett jö­ve­delmet adóztatott, az adó tárgya nem a jövedelemszerzésre irányuló tevékenység, hanem maga a jogviszony volt.

Ha tárgyaltak volna…

A határozat nem visszamenőleges hatályú, azaz nem érinti az eddigi díjbefize­téseket. A jogalko­tónak módja és lehetősége van a kér­dést az alkotmányossági követelményeknek megfelelően szabályozni, azaz a gyógyszerlátogatói díj nem eleve alkotmányellenes, csupán a most megsemmisített szabályozási formája.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szerint az ilyen alkotmányellenes intézkedések bevezetése megelőzhető lett volna abban az esetben, ha a korábbi egészségügyi vezetés partnernek tekinti és figyelembe veszi az egészségügy szereplőinek véleményét. Mint rámutattak, a tárgyalások két éve megszakadtak, ez vezetett ahhoz, hogy több intézkedést is vissza kellett vonni.

Ajánlott videó