Üzleti tippek

Több cég bízik a válság enyhülésében

Augusztusban a lakosság optimizmusa mellett ismét erősödött a vállalatok bizalma is, ami már február óta tartó tendencia. Az Ecostat felmérése szerint a megkérdezett cégek 20-25 százaléka számított teljesítménye javulására, felük pedig szinten maradásra. Az építőipar és a kiskereskedelem továbbra sem derűlátó. A kkv-k a gyenge a belföldi vásárlóerőre és a bizonytalan gazdasági környezetre panaszkodtak. A fellendülést gátolja, hogy nehéz hitelhez jutni, és sok a körbetartozás.

Augusztusban a lakosság optimizmusa mellett ismét erősödött a vállalatok bizalma is, ami már február óta tartó tendencia. Az Ecostat felmérése szerint a megkérdezett cégek 20-25 százaléka számított teljesítménye javulására, felük pedig szinten maradásra.

Az építőipar, és a kiskereskedelem továbbra sem derülátó. A kkv-k a gyenge a belföldi vásárlóerőre és bizonytalan a gazdasági környezetre panaszkodtak. A fellendülést gátolja, hogy nehéz hitelhez jutni, és sok a körbetartozás.

Augusztusban a hazai nagyvállalatok, a kis- és középvállalati szektor, valamint a lakosság havi bizalmi indexéből számított komplex mutató értéke elérte 75,6 százalékot, ami a tavalyi negyedik negyedévi szintnek felel meg. A nagyvállalatok augusztusi konjunktúra-indexe 69,2 százalék, júliushoz képest több mint tíz százalékponttal javult.

A kis- és középvállalatok (kkv) bizalmi mutatója ennél alig alacsonyabb, értéke 68,3 százalék, az előző hónaphoz képest három százalékponttal javult. Erősödik a bizalom a lakosság körében is, a bizalmi mutató értéke 89,4 százalék, az augusztusi növekedés megközelíti a hét százalékpontot.

A gazdaság szereplőinek bizalma az utóbbi őt hónapban erősödött, a vállalati konjunktúra indexek trendvonala a vállalati mérettől és ágazati hovatartozástól függetlenül fokozatosan emelkedik. A lakossági bizalom április óta közepes intenzitással erősödik.

Az optimizmus okáról
A felmérésben részvevők javuló üzleti várakozásait a pénzügyi-gazdasági válság enyhülésére utaló nemzetközi híradások, a kedvező szakértői előrejelzések és a hazai gazdaság kezdeti eredményei magyarázzák. Az ország pénzügyi helyzete jórészt stabilizálódott, a kamatok és hozamszintek mérséklődnek, a forint árfolyama erősödik. A reálszférában az ipar, építőipar elmúlt kéthavi teljesítménye szerény mértékben nőtt, a beruházások visszaesése kisebb a vártnál.

A kiemelten vizsgált ágazatok üzleti hangulata az előző hét hónapban töretlenül emelkedett. A lakosság főként az inflációt és a nemzetgazdaság kilátásait ítéli meg a korábbinál kedvezőbben, pénzügyi helyzetük várható alakulását kevésbé látják pesszimistán, mint az előző hónapokban. A javuló bizalmi mutatók a pénzügyi válság enyhülésére utalnak.

A kkv-k kilátásairól
A kkv-k augusztusi konjunktúra-indexe a februári mélyponthoz képest tizennégy százalékkal emelkedett. Az elmúlt negyedévben 22 százalékuk teljesítménye növekedett, 37 százalékuké változatlan volt. A következő három hónapban a kkv-k egynegyedénél növekvő teljesítményt, 30 százalékuknál csökkenést várnak.
A hazai cégek fejlődésük legfőbb akadályát augusztusban is a gyenge belföldi vásárlóerőben és a bizonytalan gazdasági környezetben jelölték meg. Az üzleti környezet egyes elemei között erős kritikával illették a hitelhez jutás feltételeit és a körbetartozások szélesedő körét.

Fél éven belül a kkv-k 56 százaléka stabil, 25 százalékuk csökkenő kereslettel számol belföldi piacain. Export relációban egynegyedük visszaesést, 54 százalékuk stabil keresletet valószínűsít.
A foglalkoztatott létszámot a cégek 13 százaléka kismértékben bővíthetőnek, 56 százalékuk elégtelennek minősítette. Felesleges létszámot a júliusival megegyező arányban, a cégek egyharmadánál jeleztek.

A fejlesztésen kevéssé gondolkodnak a kkv-k, év eleje óta 25-30 százalékuk jelzett ilyen szándékot, augusztusban ez az arány 26 százalékot tett ki. Feltételezések szerint fél éven belül a kkv-k ötödénél pénzügyi helyzetük javulása, egyharmaduknál viszont rosszabbodás várható. A megrendelésekről 35 százalék mondta, hogy átlagos szintű, 56 százalékuk ennél alacsonyabbnak minősítette. A kereslet intenzitása az előző hónapokban alig változott.

A TOP-100 várakozásai
A növekvő teljesítményt elért nagyvállalatok aránya augusztusra bővült, 23 százalékra emelkedett. A cégek 37 százalékának termelése csökkent, 40 százalékuké nem változott az elmúlt három hónapban. A nagyvállalatok 29 százaléka termelése fokozásával, 42 százaléka szinten maradásával számol a következő negyedévben, míg a visszaesésre 29 százalékuk gondol (hosszabb visszatekintésben a legalacsonyabb arány).

A készletszint a cégek felénél megfelel az ilyenkor szokásosnak, egynegyedüknél nem éri el az átlagos mértéket. A készletállomány mérsékelten növekszik, ami a termelési folyamatok enyhe javulására utal. A gyorsabb kilábalás lehetőségét mérsékli a kedvezőtlen gazdasági környezet, ezen belül is a szigorú hitelezési feltételek és a körbetartozások terjedése.

A fizetőképes kereslet szűkülése miatt a belföldi értékesítési lehetőségek javulásával a cégek mindössze 16 százaléka számol, 59 százalékuk a kereslet stabilitását, 25 százalékuk csökkenését valószínűsíti. Export relációban javuló értékesítési lehetőségekkel kalkulál a nagyvállalatok 43 százaléka, csökkenést a korábbi egyharmados hányadhoz képest mintegy 20 százalékuk valószínűsít. Belföldön piacképessége megőrzését a nagyvállalatok háromnegyede vélelmezi, ugyanitt fél éven belül javuló versenypozícióval 12 százalékuk számol. Az alkalmazotti létszámot a cégek 47 százaléka megfelelőnek, 36 százalékuk részben leépítendőnek minősítette.

A fejlesztési elkötelezettség havonta, tartósan alacsony szinten ingadozik. Augusztusban éppen az előző havi 33 százalékról 40 százalékra emelkedett a beruházást tervezők aránya.
A likviditási helyzet az értékesítési viszonyok kedvező változásának függvényében javulhat. 51 százalék fél éven belül nem számít pénzügyi helyzete érdemi változására, 26 százalékuk annak rosszabbodásától tart.
A teljesítmény jövőbeni változásában meghatározó rendelésállomány a nagyvállalatok majdnem felénél átlagosnak tekinthető, 42 százalékuk esetében nem éri el az ilyenkor megszokott szintet. Kitörési lehetőséget mégis csak az exportpiacok élénkülése jelenthet, ennek jelei csak néhány ágazatban érzékelhetők.

A mezőgazdaságban
Az augusztus havi konjunktúra-indexe meghaladja az előző havi és az átlagos mutató értékét. Az agrárium 2009. évi teljesítménye a várakozásoknak megfelelően alakul, az ágazati GDP csökkenésében a múlt évi magas bázis és az időnkénti szélsőséges időjárás játszik szerepet. A betakarítási eredmények és az előzetes becslések alapján a kibocsátás mérséklődése 10-15 százalék közötti lesz. A mezőgazdasági termékek exportja az első félévben jól alakult, gabonából 43 százalékkal többet értékesítettünk a külpiacokon, mint egy évvel korábban. A reálkeresetek csökkenése miatt a belföldi fogyasztásban nem várható javulás, a belföldi értékesítés volumene jó esetben eléri a tavalyi szintet.

A feldolgozóiparban
A teljesítmény jelentős mértékben csökkent. Az apadó rendelésállomány az ágazat üzleti várakozásaiban hónapról hónapra nyomon követhető. A cégek bizalmi mélypontja ez év elejére esett, a konjunkturális várakozások tendenciája február óta emelkedik. A nemzetgazdaságban meghatározó szerepet játszó feldolgozóipar visszaesésének üteme a nyári hónapokban mérséklődött, a legkisebb zsugorodást tíz hónap után, júliusban mérték. A kedvező tendencia fennmaradását az exportpiacok éledése biztosíthatja.

Az építőiparban
A bizalmi mutató átlag alatti, júliushoz képest nem változott. Bár a legutolsó adatok szerint a szakma teljesítménye júniusban éves alapon 16 százalékkal bővült, az eredmények néhány nagyberuházás befejezéséhez köthetők. A termelés megugrása a szakértők szerint még nem ad okot optimizmusra. Az ágazati szakmai szervezetek prognózisai az építési piac további szűkülését jelzik. A vállalkozások között végzett felmérésükre alapozva állítják, hogy a magánberuházások gyakorlatilag lenullázódtak az utóbbi háromnegyed évben, az önkormányzati és állami építések volumene is csökkent. A cégek pesszimizmusát a kiadott lakásépítési engedélyek első félévi alacsony száma támasztja alá, ami csaknem ötödével kevesebb az előző évinél.

A kiskereskedelemben
A legnagyobb, kedvezőtlen irányú változást prognosztizálták. A másfél éve élmezőnyhöz tartozó ágazat augusztusra sereghajtó lett, a bizalmi indexek értéke hat hónapja elmarad az átlagmutató értékétől. A legutolsó, júniusi forgalmi adatok 2,2 százalékos volumencsökkenést mutatnak csak, a korábbinál mérsékeltebb visszaesés az áfa-emelés miatt előre hozott vásárlásoknak tulajdonítható. Az eladások 2007 óta tartó csökkenése idén a reálbérek mérséklődése és a megtakarítási hajlandóság erősödése miatt várhatóan egész évben fennmarad.

Az egyéb szolgáltatásban
A vállalkozások konjunktúra-mutatója júliushoz képest 5 százalékponttal javult. 2009-ben a reálgazdaság teljesítményének zsugorodása miatt a pénzügyi szektor az előző évek eredményeit nem lesz képes megismételni, a szigorú hitelfeltételek miatt a kihelyezések akadoznak. A PSZÁF adatai szerint a hitelminőség romlása miatt a bankszektor ez évi összesített eredménye könnyen negatívba fordulhat. Ugyanakkor a pénzintézetek között nagy lesz a szóródás. A termelő szolgáltatásokon belül a posta és a távközlés területén szerény felfutás várható a korszerű technikák bővülő hozzáférhetősége miatt. Az áruszállításban az export és a belföldi piacok szűkössége miatt idén még nem várható áttörés.

Az idegenforgalom és turizmusban
A szakágazat teljesítményét nagyfokú bizonytalanság övezi a válság és a hazai fizetőképes kereslet csökkenése miatt. Az év elején feltételezett drámai visszaesés nem következett be, az első félévi adatok biztatóbbak a korábbi szakmai prognózisoknál. A hazánkba látogató külföldiek számának és költésének növekedése kedvezően értékelhető, még ha az részben a bevásárló turizmusból származott is.

A lakosság hogyan látja
A családok a korábbinál jóval kedvezőbben ítélik meg az árszínvonal várható alakulását és a nemzetgazdaság fejlődését. Kevésbé markánsan, de szintén javultak a munkanélküliségi várakozások is. A háztartások pénzügyi helyzetük jövőbeli alakulását kevésbé látják pesszimistán, mint egy hónappal korábban, anyagi helyzetük megítélése viszont romlott. A válságtól való félelmek még erősek, ugyanakkor folyamatosan mérséklődnek. A lakosság érzi a megszorítások hatásait, egyidejűleg növekvő arányban vélekedik úgy, hogy az intézkedések stabilizálják a gazdaságot.

Címkék: Vállalkozás

Ajánlott videó mutasd mind

Puzsér tombol

Nem hiszi el, hogy azért, mert egy győri polgármester kurvázott és kokainozott megbukott egy rakat budapesti polgármester, miközben Borkait

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.