Pénzügy

Nem egyszerűbb az egyszerűsített foglalkoztatás

admin
admin

2010. 04. 16. 13:40

Bár nevében egyszerű az AM-kiskönyv bélyegragasztgatós korszakát felváltó egyszerűsített foglalkoztatás, de a gyakorlatról ez egyelőre nem mondható el. Rengeteg adatot kell bejelenteni, elektronikusan vagy telefonon, pedig kidolgozottabb rendszerben ezt nyilván helyettesíteni lehetne egy-egy regisztrációs számmal is.

Homogén fogalomnak tűnik az AM-kiskönyvet április elsejétől felváltó egyszerűsített foglalkoztatás, közelebbről megnézve azonban kiderül, hogy a hatféle lehetséges módnál különböző bejelentési, nyilvántartási és fizetési kötelezettségeket ír elő a törvény. Nem vehető tehát egy kalap alá a háztartási munka, a kiemelkedően közhasznú szervezet alkalmi foglalkoztatása, az idegenforgalmi-, illetve a mezőgazdasági-, azon belül a növénytermesztési idénymunka és az alkalmi munka.
Az APEH útmutatójából ezért az fn.hu kigyűjtötte, mik a legfontosabb szabályok az egyes egyszerűsített foglalkoztatási formáknál (lásd lent a keretes írásban).

Az érintett szakmák érdekképviseletei eltérő véleményen voltak arról, hogy le kellett-e váltani az AM-kiskönyvet, de abban mindnyájan egyetértettek, hogy felesleges többletadminisztráció van a rendszerben, amit át kellene gondolni, és csökkenteni, hogy ne csak nevében legyen egyszerű az új foglalkoztatási forma.

Mihez képest egyszerűbb?

Sokkal bürokratikusabb rendszer, mint az elődje, az AM-kiskönyv volt – állítja az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke, Koji László. Ebben egyetértett vele az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) alelnöke, Károlyi Gyula is. Elsősorban a kisvállalkozókat fogja érinteni, mert nekik nincs saját emberük a munkaügyi, bérügyi statisztikai feladatok elvégzésére. S mivel közvetlenül a munkakezdést megelőzően kell bejelentést tenni az adóhivatalnak, ezért ezt nem bízhatják a külső szolgáltatóra, a könyvelőre. Összességében tehát nő az adminisztráció – állapították meg mindketten.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) főtitkára Horváth Gábor másképp látja a dolgot. Véleménye szerint az AM-könyves bélyegragasztás munkaszervezési szempontból semmivel nem volt jobb intézmény, mint az egyszerűsített foglalkoztatás. Ha ugyanis szabályosan beragasztottak egy bélyeget, majd egy óra múlva megeredt az eső, s a munka emiatt abbamaradt, akkor a bélyeg elveszett. Az elektronikus rendszerben ezzel szemben nemcsak bejelenteni, hanem lemondani is lehet a munkát. Ráadásul a növénytermesztési idénymunkát nem is kell előre bejelenteni, hanem elég a jelenléti ív vezetése is.

Az elektronikus rendszer kiépítésével még sincs megelégedve, mert szerinte sokkal egyszerűbb kellene legyen. Az fn.hu-nak azt mondta, egy-egy regisztrációs számmal kellene beazonosítani a munkáltatót és a munkavállalót is, nem pedig számos adatuk (név, cím, adószám, stb.) rögzítésével.

Elektronikusan vagy telefonon

Horváth Gábor szerint tolerálható lépés az, hogy a kormány elektronikára kívánja építeni az alkalmi foglalkoztatást. Károlyi Gyula szerint viszont ez valahol tisztességtelen elvárás. Nem lehet arra alapozni, hogy a családokban vannak számítógépek, mert az nem azt jelenti, hogy azok a vállalkozás céljára lennének – tette hozzá. Pályázattal kellett volna biztosítani a beszerzést és az oktatást is.

A két szakembernek kétségei vannak afelől, hogy vajon a telefonos és júliustól az SMS-es bejelentés hogyan fog majd működni a gyakorlatban.

bejelentés telefonon és elektronikusan

Az fn.hu kipróbálta a telefonos bejelentést. A 185-ös számon megtudtuk, hogy egy hétre előre is be lehet jelenteni a foglalkoztatást (telefonon csak a háztartási munkát és a növénytermesztési idénymunkát). Fontos, hogy a munkáltató és a munkavállaló okmányai elő legyenek készítve a bediktáláshoz. A bejelentő regisztrációs számot kap, és később kizárólag azzal módosíthatja bejelentését. A következő bejelentésnél minden adatot újra kell diktálni, ami az ügyintéző szerint pár percet vesz igénybe egy személynél.
Elektronikus úton is hasonló a bejelentés, ott is előre egy hétre lehet beküldeni a foglalkoztatás adatait. Számítógépen kell kitölteni az elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Az adatlapot minden bejelentésnél újra ki kell tölteni (esetleg másolással rövidíthető az idő). Segítséget az APEH 40 42 42 42 telefonszámán lehet kérni, de csak hétfőtől csütörtökig, reggel fél kilenctől délután négyig.

Koji László úgy fogalmazott, nem érti, hogyan lehet elvárás az elektronikus út, amikor az adóhivatal nem oszt minden vállalkozónak laptopot, hogy hordja magával, és így teljesíteni tudja a bejelentési kötelezettségét. Júliusig ugyanis, amíg SMS-re nincs lehetőség, a többség csak elektronikusan jelenthet. Az építőiparban ez különösen gond, mert tömeges a mikrovállalkozások jelenléte, 83 ezer vállalkozás 97 százaléka kevesebb mint tíz főt foglalkoztat – tette hozzá.

Egy könyvelő azt is megjegyezte, ha júliustól SMS-ben oldja meg a gazda a bejelentést (ez lehet a legpraktikusabb, hiszen míg laptopja nem valószínű, mobiltelefonja szinte biztosan van neki), akkor délig mást se fog csinálni, mint SMS-t írogatni és küldözgetni, annyi adatot kell rögzíteni. Persze lehet, hogy a kidolgozáskor majd egyszerűsítik az SMS-ezést.

Vajon csökkenti-e majd a visszaéléseket?

Károlyi Gyula nincs meggyőződve arról, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással jelentősen csökkenthető lenne a visszaélések száma, vagyis a feketemunka. Koji László is hasonlóan gondolja. Szerinte az előző rendszer jobb volt. S az, hogy voltak visszaélések (például a hőre eltűnő tinta) még nem jelenti, hogy az AM-kiskönyv rossz volt. Visszaélések többnyire vannak, ezeket komoly ellenőrzésekkel és szankciókkal kell kiszűrni.

Károlyi Gyula szerint azért is kétséges, hogy vonzó lesz-e az új szabály, mert például a korábbiakkal ellentétben most semmilyen közteherviselési kedvezményt nem élvez az alkalmi munka.

Koji László úgy látja, aki kitalálta az egyszerűsített foglalkoztatást, az előtt egyetlen cél lebeghetett, hogy minél pontosabb adatszolgáltatást kapjon az adóhivatal.
Horváth Gábor szerint viszont kérdéses, hogy a munkaügyi ellenőrzés hogyan fog egzakt adatokkal rendelkezni minderről. Hiszen például a növénytermesztést többféleképpen lehet elszámolni, alkalmi munkaként, mezőgazdasági vagy pedig növénytermesztési idénymunkaként.

az egyszerűsített foglalkoztatás formái

Természetes személy által igénybevett háztartási munka:
– időtartama nincs korlátozva,
– egyszerűsített munkaszerződést csak egybefüggő 5 nap után kötelező írni,
– jelenléti ívet nem kell vezetni,
– a munkát megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH-nak elektronikusan, vagy telefonon, a 185-ös számon vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák)
– harmadik országbeli (nem EU-s) állampolgár is végezheti
– a közteher mértéke függ az elvégzett munka időtartamától. Csak 31 napig van kedvezmény (feltéve, hogy egy hónapban nem volt több tíz napnál), amikor 30 százalék a közteher (szja- és járulékfizetési kötelezettség).
– a 30 százalékos közteher esetén a munkavállaló a Tbj. szerinti nem biztosított, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosult. Egészségbiztosítási ellátásokra nem, csak ha fizeti a havi 4950 forintot.

Kiemelkedően közhasznú szervezet által igénybevett bármilyen alkalmi foglalkoztatás:
– időtartama nincs korlátozva,
– egyszerűsített munkaszerződést csak egybefüggő 5 nap után kötelező írni,
– jelenléti ívet kell vezetni,
– a munkát megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH-nak elektronikusan vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák)
– a közteherviselésben nincs kedvezmény, az szja- és járulékfizetés az általános szabályok szerint történik (szja évi 5 millió forintig a szuperbruttó (127 százalék) 17 százaléka, vagyis 21,59 százalék; járulék a foglalkoztatónak 27 százalék Tbj., a biztosítottnak 9,5 százalék nyugdíjjárulék, 7,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, ami összesen 44 százalék),
– a munkavállaló a Tbj. szerint biztosítottá válik.

Mezőgazdasági idénymunka (növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, vagy halászat):
– a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a 31 napot, egy naptári éven belül pedig a 90 napot,
– egyszerűsített munkaszerződést csak egybefüggő 5 nap után kötelező írni,
– jelenléti ívet kell vezetni
– a munkát megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH-nak elektronikusan, vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák)
– harmadik országbeli (nem EU-s) állampolgár is végezheti
– a közteher mértéke kedvezményes 30 százalék (szja és járulékfizetési kötelezettség),
– a munkavállaló a Tbj. szerinti nem biztosított, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosult. Egészségbiztosítási ellátásokra nem, csak ha fizeti a havi 4950 forintot.

Növénytermesztési idénymunka:
– a határozott idejű munkaviszony egybefüggően meghaladhatja a 31 napot, de éves szinten nem lehet több 90 napnál,
– egyszerűsített munkaszerződést csak akkor kötelező írni, ha a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a 30 napot meghaladja.
– jelenléti ívet kell vezetni,
– a munkát megkezdése előtt nem kötelező, de be lehet jelenteni az APEH-nak elektronikusan vagy telefonon, a 185-ös számon, vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák). Ha nem ezt választja a foglalkoztató, akkor elég a tárgyhót követő hónap 12-éig bejelentést tennie az adóhatóságnál.
– a közteher mértéke kedvezményes 30 százalék (szja- és járulékfizetési kötelezettség),
– a munkavállaló a Tbj. szerinti nem biztosított, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosult. Egészségbiztosítási ellátásokra nem, csak ha fizeti a havi 4950 forintot.
– évi tízezer óránál kevesebb foglalkoztatás esetén a munkáltató választhatja azt is, hogy bejelenti (az idén július 12-éig), közteherviselési előleget fizet (ugyaneddig), amely 12 százalékos (az adóév végén lehet korrigálni az előleget a tényleges foglalkoztatás alapján).

Idegenforgalmi idénymunka (idegenvezetés, lovas-, szálláshely-, tartós szálláshasználati szolgáltatás, utazásszervezés, utazásközvetítés):
– a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a harmincegy napot, egy naptári éven belül pedig a kilencven napot,
– egyszerűsített munkaszerződést csak egybefüggő 5 nap után kötelező írni,
– jelenléti ívet kell vezetni,
– a munkát megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH-nak elektronikusan, vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák)
– a közteher mértéke kedvezményes 30 százalék (szja- és járulékfizetési kötelezettség),
– a munkavállaló a Tbj. szerinti nem biztosított, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosult. Egészségbiztosítási ellátásokra nem, csak ha fizeti a havi 4950 forintot.

Alkalmi munka:
– legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül 15 napig, és egy éven belül 90 napig létesíthető határozott időre szóló munkaviszony,
– egyszerűsített munkaszerződést nem kötelező írni,
– jelenléti ívet kell vezetni,
– a munkát megkezdése előtt be kell jelenteni az APEH-nak elektronikusan, vagy július elsejétől mobiltelefonon, SMS-ben (ennek szabályait még kidolgozzák)
– a közteherviselésben nincs kedvezmény, az szja- és járulékfizetés az általános szabályok szerint történik (szja évi 5 millió forintig a szuperbruttó (127 százalék) 17 százaléka, vagyis 21,59 százalék; járulék a foglalkoztatónak 27 százalék Tbj., a biztosítottnak 9,5 százalék nyugdíjjárulék, 7,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, ami összesen 44 százalék),
– a munkavállaló a Tbj. szerint biztosítottá válik.

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY "The Man Who Would Be Vogue" Episode 1 (Airs Wednesday. January 17, 10:00 p.m. e/p) -- Pictured: Edgar Ramirez as Gianni Versace. CR: Jeff Daly/FX
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.