NETTÓ PÉNZÜGYI POZÍCIÓK VÁLTOZÁSA

(MILLIÁRD FORINT) * Becsült adat ** 1995. február végi tendenciák alapján 500-520 milliárd forint hiány volt várható Forrás: MNB Főbb jövedelemtulajdonosok 1994. 1995. eredeti program 1995. márciusi program 1995. tény* 1996. program Háztartások 301 294 360-370 440-450 460 Vállalatok -354 -126 -310- -340 -380- -390 -490 Államháztartás -359 -462** -350- -360 -360 -260 Külföld 412 [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

HITELKATEGÓRIÁK

Az IMF az esetek többségében úgynevezett stand-by, azaz készenlétihitel-megállapodást köt a fizetési mérleghiánnyal küszködő tagországokkal. Ezek időtartama általában egy év – ettől az ütemezéstől csak praktikus okokból szoktak eltérni. 1993 szeptemberében például azért kötöttek 16 hónapra szóló egyezséget Magyarországgal, hogy annak lejárata illeszkedjék a magyar költségvetési év végéhez. (Az más kérdés, hogy a kormány csak [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

BÉRMUNKA ÉS KÜLKERESKEDELEM - Tartós egynegyed

Magyarország Kelet-Európa államai közül elsőként kezdte meg a kilépést a regionális autarkiából. A világgazdasági folyamatokba való visszaépülés mozgatórugói a liberalizált külkereskedelmen kívül részben a külföldi működőtőke-befektetések, részben a bérmunkavállalás. Az előbbivel számos tanulmány foglakozott már, miközben az utóbbival kapcsolatban hasonló mélységű vizsgálatok nem készültek. E tanulmány a Pénzügyminisztérium megbízásából végzett kutatás fontosabb megállapításait ismerteti. Az [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

EGY ÉVE MONDTÁK

Csaba László, a Kopint-Datorg tudományos tanácsadója: a módszert legfeljebb szükséges rossznak lehet tekinteni, amely valamivel kiszámíthatóbbá teszi ugyan az árfolyamot, de éppen az előrelátható leértékelés tudata fenn is tartja a folyamatos devalválási várakozásokat. Márpedig ez önmagában növeli az inflációt. Erdős Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Intézetének kutató professzora: a csúszó-leértékelést csak bizonyos feltételek megléte [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

NÉMET GAZDASÁG - A vállalatok hűvös szemével

Minimális, a nulla százalékot alig meghaladó gazdasági növekedés és félmillió új munkanélküli – röviden így összegezhető a német ipari és kereskedelmi kamarák (DIHT) 25 ezer cégre kiterjedő konjunktúra-felmérésének eredménye. A vállalatok borúlátóbban ítélik meg a német gazdaság várható fejlődését, mint a bonni szövetségi kormány; utóbbi ugyanis – szintén a közelmúltban előterjesztett éves gazdasági jelentésében – [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

A TERVEZETT BTK.-MÓDOSÍTÁS SZERINT

“Jogosulatlan biztosítási tevékenység” 298/E. §. Aki biztosítási tevékenységet a törvényben előírt engedély nélkül végez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. “Piramisjáték szervezése 299/C. §. Aki mások pénzének előre meghatározott formában történő és kockázati tényezőt is tartalmazó módon való összegyűjtésén és szétosztásán alapuló olyan játékot szervez, amelyben a láncszerűen [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

ÜZLETIKÖNYV-KIADÁS - Biznisz a polcon

A kiadott könyvek címszáma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, a példányszám azonban az 1990-es több mint 113 millióról 1994-re 70 millió köré esett vissza. Ez a tendencia csak egyetlen piaci szegmenst kímélt meg: az üzleti tárgyú vagy célú kiadványokét, amelyeket egyre inkább kiegészítenek az elektronikus adathordozók. Az üzletikönyv-piac helyzete a hazai kiadók számára egyszerre [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

IMF-HITELMEGÁLLAPODÁS - Teljes készenlét

Áment mondott a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatósága a magyar készenlétihitel-megállapodásra, és ezzel 1997 végéig a Horn-kormány gazdaságpolitikájára is. A megállapodás gyakorlatilag 23 hónapra szól, az abban foglalt hitel összege a készenléti hiteleknél szokásos módon Magyarország IMF-kvótájának 35 százaléka, azaz 264,18 millió SDR (közel 387 millió dollár). A Valutaalap ügyvezető igazgatóságának március 15-én egyhangúan meghozott döntésével [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

MAGYAR-OROSZ KERESKEDELEM - Átállítják a gázórát

Az orosz gázipari cégek hamarosan stratégiai pozíciót szerezhetnek a magyar piacon, jelentősen rontva ezzel a Mol Rt. üzletét. A fejlemények furcsasága, hogy éppen a magyar ipari és kereskedelmi tárca – első látásra érthetetlen – állásfoglalásai gyöngítik a magyar cég helyzetét a keleti konkurenciával szemben. Az sem lehetetlen, hogy az oroszok a magyar belföldi gáz-nagykereskedelembe is [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

AZ OROSZ GAZDASÁG ELŐRELÉP

‘94. jan.-’95. jan. (százalék) ‘95 jan.-’96.jan. (százalék) GDP -5 -3 Ipari termelés -0,7 -5 Befektetés -29 -10 Kisker. eladások -5 3 Lakásépítés -5 1 Háztartások nettó jöv. 3 0 Fogyasztói árak 215 104 Termelői árak 240 133
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

Goodwill

Bár az OECD-tagságért vívott meccs gólja, a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) a magyar hitelkérelemről hozott kedvező döntése szintén csak a “nyolcvankilencedik percben” esett, a meccs már valamivel korábban eldőlt. Kétség sem férhet hozzá, hogy a dolgok ilyetén alakulása elsősorban Bokros Lajos, no meg Surányi György egyéves buzgólkodásának az elismerése. Még akkor is, ha előbbit már nem [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

A PISZKOS TIZENKETTŐ - Költséges nagymosás

A kormány 1992 nyarán határozott úgy, hogy segít tizenkét válságba jutott, stratégiai, foglalkoztatási és a szakmakultúra megőrzése szempontjából fontosnak tartott vállalaton. A segélyezettek száma időközben tizennégyre emelkedett. Az – igaz, jobbára megkésve hozott – intézkedések után ma már csak az Ikarus helyzete reménytelen. Annak idején egy gazdasági bizottsági ülésen született az elnevezés: “piszkos tizenkettek”. E [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

GRABOPLAST, PANNONPLAST - Rekordév után, rekordok előtt

Minden tekintetben sikeres évet zárt a két műanyagipari holding, és az idén szeretnék ezeket az eredményeket túlszárnyalni. Ezek után nem meglepő, hogy tőzsdei árfolyamuk soha nem látott magasságba emelkedett, a tulajdonosok nagy örömére. Bár a minden korábbi várakozást felülmúló tőzsdei szereplést elsősorban az országba vetett külföldi bizalom erősödése magyarázza, az már csakis a két cég [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

ÜZLETEMBEREK MAGYARORSZÁGON - Menedzserjavak

A topmenedzserek nem csak jövedelmükkel és vagyoni helyzetükkel emelkednek a társadalom többi csoportja fölé, de olyan szolgáltatásokat is igénybe vesznek, melyek más rétegekre nem, vagy csak alig jellemzőek. Ha megmondod milyen a házad, a lakásod, a kocsid, megmondom mekkora a vagyonod, és hol állsz a társadalmi ranglétrán – a késő Kádár-kori felemás polgárosodás körülményei között [...]
24.hu

1996. 03. 20. 00:00

CHICAGO MESSZE VAN...

A mostani, 1995/96-os gabonaszezonban egészen a tavaly novemberi exportstopig igen élénken reagált a hazai piac a világpiaci ármozgásra. Az emelkedő ártrend az élénkülő exportkeresleten keresztül robbant be a magyar piacra, hiszen az exportkereskedők azzal párhuzamosan emelték belföldi felvásárlási áraikat, ahogy ők is magasabb áron tudtak szerződni külföldi partnereikkel. A világ- és a belpiaci árak kapcsolata [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

SUCHMAN HÁROM FELTÉTELE

A privatizációs miniszter a nemzeti műsorszóró magánosítása során – mint megtudtuk – három feltételhez mindenképpen ragaszkodik: az új tulajdonosnak végre kell hajtania a már jó ideje kidolgozott műszaki fejlesztést, a modernizációt; ismernie kell és el kell fogadnia a magyar médiatörvényt és üzleti terveibe be kell építenie a Magyarsat elnevezésű magyar műholdas programot; a privatizációnak, illetve [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

KÉTÉVES LETT A PANNON GSM

1993. augusztus Kihirdették a KHVM által kiírt 900 Mhz-es rádiótelefon-tender győzteseit, a Pannon GSM és a Westel 900 GSM konzorciumát október A Pannon GSM Távközlési Rt. aláírta a 15 évre szóló koncessziós szerződést a KHVM-mel 1994. február Budapesten üzembe helyezi a Pannon GSM az első Magyarországon működő GSM-rendszert március Megindult a kereskedelmi mobiltelefon-szolgáltatás április Megkötötték [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

EGYÉVES A BOKROS-CSOMAG - Kilencvenhatos fordulaton

A kivételesen nehéz 1995-ös év után az idén remény van arra, hogy folytatódik a stabilizáció, s megteremtődnek a tavalyihoz képest gyorsabb ütemű növekedés feltételei – véli Surányi György, a jegybank elnöke. A mögöttünk lévő esztendő kulcskérdése: vajon a tavaly márciusi program által kikényszerített áldozatok értelmesek voltak-e, s képesek-e megalapozni a gazdaság későbbi fejlődését, növekedését. A [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

Bokros és az OECD-tagság

(Figyelő, 1996/8. szám) Helytelennek tartom azt a megközelítést, ahogyan a Figyelő Bokros Lajos szinte egyedüli eredményének mutatja be a nemzetközi fórumokon szerzett elismeréseket. Jó dolog lehet a forint csúszó-leértékelése, hasznot hozhat a vámpótlék, de mindezek csak időlegesen alkalmasak a gondok megoldására. A vállalkozói szféra életképessége, a megszigorító intézkedések ellenére fennmaradt gazdasági növekedés vitték el addig [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE - Derűre ború

Változatos tőzsdei árfolyam-alakulásnak lehettünk tanúi az utóbbi napokban: a múlt hét első három napján végbement összesen 131 pontos növekedésnek köszönhetően szerdára rekordszintre emelkedett, a következő három napon viszont 166 pontot esett a tőzsdeindex. Múlt szerdáig tartott az index pontértékének abszolút rekordját hozó árfolyam-emelkedés a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvénypiacán. Csütörtöktől korrekciós jellegű árcsökkenés kezdődött, ami hétfőn [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

TÚLJEGYEZTÉK A DÉMÁSZT - Áramcsere

Eredményesen zárult a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. (Démász) részvénycseréje. Az OTP Broker tájékoztatása szerint több mint négymilliárd forint névértéken jegyeztek részvényt a kárpótoltak. A másik öt hazai áramszolgáltató részvénycseréjét ez év októberéig kívánja végrehajtani az ÁPV Rt. A Démász részvénycseréje során a legnagyobb túljegyzés az önkormányzatoknál volt, míg a kárpótlásijegy-hasznosító társaságok jegyzései nem érték el a [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

A PANNON GSM ROAMING KAPCSOLATAI

Ország Hálózatüzemeltető Hálózat kódja Megjelenítés a kijelzőn (rövid) Ország hívósz. Kereskedelmi forgalom kezdete Ausztrália Optus 505-02 OPTUS 61 1995. május 30. Ausztria PTV Austria 232-01 MN-E 43 1995. március 17. Belgium Belgacom Mobile 206-01 PROXI 32 1995. február 20. Dánia TeleDenmark Mobil 238-01 TD MOB 45 1994. április 18. Dánia Sonofon 238-02 SONO 45 1994. [...]
24.hu

1996. 03. 13. 00:00

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.