Élet-Stílus

L'article et le nom (A névelő és a főnév)

I.                   Les articles/ A névelők   Egyes szám/ Singulier Többes szám/ Pluriel Megjegyzés   Hímnem/ Masculin Nőnem/ Féminin Hímnem/Nőnem Masculin/Féminin A francia nyelvben megkülönböztetünk hím és nőnemű főneveket Határozott névelő/ Article défini le pčre (az apa) l’ami (a barát) la mčre (az anya) l’amie (a barátnő) les parents (a szülők) – magánhangzóval v. néma „h”- [...]
24.hu

2003. 09. 03. 12:00

A 12. hét óravázlata - Redisztribúció

1. Ismétlés – elvek Méltányossági elméletek: Rawls, Nozick, Hayek Utilitarista: interdependens preferenciák (jövedelmi externália, irigység hiánya, rosszindulat) jövedelmi externália – meritorikus javak pozitív magyarázatok: biztonság vásárlása, többségi szavazás 2. Statisztikai kérdések 2.1 Egyenlőtlenség Definíció Politikai álláspontok – Rein-Miller 9.1. táblázat – tökéletes tőkepiac + tág jövedelemdefiníciók: vagyon = az összes jövőbeli jövedelemfolyam (az is, amit [...]
24.hu

2003. 09. 03. 10:22

A 7. hét óraváztata - Kormányzati kudarcok, bürokrácia, kormányzat mérete

1. Wolf kormányzati kudarcok modellje piac (közjavak) szuboptimális vs. állam (public choice) szupraoptimális a közszektor iránti kereslet nő Wolf álláspontja: magánjavak elemzése nem vihető át közszektor elemzésére – nem mindenki ért egyet. (i) nem piaci termelés eltérő jegyei, (ii) nem piac kudarcai –> nem piaci vs. kormány 1.1 Nem piaci keresleti viszonyok Csökken a piaci [...]
24.hu

2003. 09. 03. 09:56

A 10. hét óravázlata - A jogrendszer gazdasági elemzése

1. Bevezetés – Ismétlés 1.1 Coase-tétel Coase-tétel, tranzakciós költségek elmélete 1.2. Ösztönző rendszer alapmodell – kereslet törvénye alapján: magasabb ár, magasabb lehetőségköltség – fogyasztás csökken mikroökonómiai (általános egyensúlyi) modell: költségvetési egyenes + preferenciarendszer (közömbösségi görbék) módosítása – helyettesítési + jövedelmi hatás Jogász vs. közgazdász megközelítés közötti különbség: utólagos korrekció vs. ösztönző rendszer – példa: letiltott [...]
24.hu

2003. 09. 03. 09:17

A 6. hét óravázlata - Társadalmi döntések

1. Downs választói modellje 1.1 racionális távolmaradás Alapmodell szavazás nettó haszna: E (U) = P[U(X)] – C P[U(X)] < C – alacsony P miatt: autóbaleset. Kritika: Miért szavazunk? 1. A szavazás maga jelent hasznot – kötelességérzet: E (U) = P[U(X)] – C + D vizsgálatok: D: az állampolgári kötelességtudat (D érték) magyarázó ereje nagyobb, mint [...]
24.hu

2003. 09. 03. 08:42

Az 5. hét óravázlata - Közjavak kormányzati előállítása

1. Downs: a demokratikus politikai piac modellje választók: racionális távolmaradás, racionális tájékozatlanság – szavazat politikus: szavazatmaximalizálás (újraválasztás) – politikai program, megbízás (bürokrata felé) bürokrata: jövedelem, juttatások – program végrehajtása lobby: járadékvadászat – információ, érdekartikuláció (választó), későbbi munkahely ígérete, erőforrások 2. Lobbyk: járadékvadászat 2.1 Járadék fogalma korábban: (i) természeti erőforrás (föld) jövedelme, (ii) Ricardo járadékelmélete (minőségi [...]
24.hu

2003. 09. 03. 08:31

A 4. hét óravázlata - Közjavak

1. Definíciók Samuelson (1954, 387.o) „olyan jószág, amit közösen élvezünk, vagyis ennek a fogyasztása nem eredményezi azt, hogy az adott jószágból mások csak kevesebbet fogyaszthatnak.” vs. magánjavak – „fel lehet osztani az egyének között” Szuboptimális mennyiség! 1.1 Versengés, rivalizálás hiánya Horizontális vs. vertikális összegzés Samuelson általános egyensúlyi modellje – ábra MRSgxb = [MRTgx-MRSgxa] i=1SnMRSgxi=MRTgx kettős [...]
24.hu

2003. 09. 03. 07:46

A 3. hét óravázlata - Externália

1. Definíciók közömbösségi görbéjének alakja, elhelyezkedése más ember fogyasztásától függ termelési függvény egy más vállalat inputjainak és outputjainak mennyiségétől függ az egyén hasznossági szintje nem csak a saját „tevékenységétől” függ, hanem másokétól is: UA=UA(x1, x2, x3,…xn, y1)Pigou: MSC = MPC + E (ÁBRA 2.6) – Pigou-adó: t = E 1.1 Pénzbeli vs. nem pénzbeli (reál), [...]
24.hu

2003. 09. 03. 06:52

Abkürzungen

Napi tőzsdei összefoglalók, sajtószemle, jelentések, de még inkább a kevésbé hivatalos források, az e-mail levelezéseink, tárgyalási memók esetében fordul elő, hogy a közbevetett mozaikszavak, rövidítések gyakorlatilag érthetetlenné teszik a dokumentumokat.
24.hu

2003. 09. 03. 00:00

A 2. hét óravázlata - Piac és hatékonyság

1. Piac és hatékonyság 1.1. Piac fogalma láthatatlan kéz (skót felvilágosodás, Mandeville, A. Smith) – organikus rendszer, katalaxis (Buchanan) ár-egyenes (relatív árak) szerepe (ÁBRA 1.5 – A többet kínál Y-ból, mint amennyit B venne) 1.2 Jóléti közgazdaságtan tételei szinte függvényszerű kapcsolat hatékonyság és a kompetitív piac között Első tétel: minden piaci egyensúly Pareto-hatékony feltételek – [...]
24.hu

2003. 09. 02. 13:56

Az 1. hét óravázlata - Hatékonyság és méltányosság

Ismétlés: Musgrave (allokáció, redisztribúció, stabilizáció; hatékonyság, méltányosság, fenntartható fejlődés) 1. Hatékonyság 1.1 Hatékonyság értelmezése – technikai: legkevesebből, legtöbbet (X-hatékonyság) – allokációs: Pareto-hatékonyság 1.2 Pareto-hatékonyság definíciója Ha az erőforrásokat újra lehet osztani úgy, hogy egy egyén hasznossági szintjét növelni tudjuk, míg egyetlen más egyén hasznossági szintje sem csökken, akkor a társadalom jóléte növekedett. Edgeworth-Bowley-féle négyszög – [...]
24.hu

2003. 09. 02. 13:10

A 13. hét óravázlata - A decentralizáció közgazdaságtana

1. Alapkérdések: különböző állami szintek: miért lehet rájuk szükség, mekkora az optimális méretük, milyen feladatokat és milyen bevételeket kell/lehet rájuk osztani, milyen elvek alapján 2. A decentralizáció fogalma 2.1 decentralizációs formák – Devolúció (devolution): A helyi szint dönt a nyújtott közszolgáltatásról és annak finanszírozását szolgáló díjakról, adókról ( független önkormányzatok általában) – Dekoncentráció (deconcentration): Valamilyen [...]
24.hu

2003. 09. 02. 11:51

A 8. hét óravázlata - Az adózásról

1. Mi az adó? „Az adó jogszabályi előíráson alapuló – egyszeri vagy folyamatos – fizetési kötelezettség, amelyet az állam avagy annak felhatalmazása alapján más közületi szerv (pénzügyi alap) természetes és jogi személyektől hajt be abban az esetben, ha az adó fizetésére vonatkozó tényállás megegyezik a törvény vagy rendelet által előírt teljesítési kötelezettséggel.” (Pénzügytan II. Saldo [...]
24.hu

2003. 09. 02. 10:38

Az EU-integráció közösségi gazdaságtana

Az Európai Unió újszerű politikai intézményrendszerét övező viták sok szempontból nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyek a nemzetállamok hagyományos működését érintik. Ezzel összhangban az európai politikai integráció folyamatát sokan sikeresen elemezték a nemzetállamok és a nemzeti politikai közösségek tanulmányozása során megalkotott fogalmak segítségével. A félév folyamán olyan klasszikus közösségi gazdaságtani dilemmákat taglaló írásokat veszün
24.hu

2003. 09. 01. 00:00

Jogrendszer, szabályozás

Mit jelent a tulajdonjog? Mihez van joga a tulajdonosnak, és mihez nincs? Miért nem kereskedhetünk szerveinkkel, saját magunkkal, vagy születendő gyermekeinkkel? Mik a kötelességei a tulajdonosnak? Az elhagyott tárgyak tulajdonosait milyen jogi védelem illeti meg? Mikor érdemes megállapítani valaminek a tulajdonjogát? Milyen feltételek között, mit és mennyi időre érdemes szabadalmi, vagy szerzői jogi védettség alá venni? Mik a magántulajdon alter
24.hu

2003. 09. 01. 00:00

Ajánlott irodalom

• Cullis, John and Philip Jones, Public Finance and Public Choice. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 1998. MAGYAR KIADÁS KÉSZÜL! (Az órákon elhangzottak elsősorban, de nem kizárólag, e kötet struktúráját és tartalmát követik. A könyvből csak az egyes óráknál megadott részek a kötelezőek.) • Stiglitz, JE: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, Budapest, 2000 • [...]
24.hu

2003. 08. 29. 10:50

Adópolitika

Közös vizsgálódásunk a következő alaptéma körül fog forogni: kiket (adóalanyok), miért (adótárgy), milyen mértékben (adómérték), az adómértéket mire vetítve (adóalap), hogyan (adóigazgatás és számviteli szabályozás) adóztat az állam. Ki fogunk térni az adópolitika különböző, egymással gyakran erőteljesen ütköző motivációira: az állam bevételi forrásainak biztosítására; az adóalanyok ösztönzésére (bizonyos tevékenységek folytatására, v
24.hu

2003. 08. 27. 15:19

Geschäfts-korrespondenz

Az üzleti levelezés a mindennapi életünk fő formája. Írásban rögzítjük, megerősítjük a megállapodásainkat, de egyre gyakoribb a magánéletünkben is egy-egy hivatalos levél megfogalmazása (pl. reklamáció). E heti anyagunkban összefoglaljuk a üzleti levelezés szabályait kiegészítve a legfontosabb szó- ill. kifejezés fordulatokkal, amelyek egy hivatalos levél részét képezhetik.
24.hu

2003. 08. 27. 10:00

Le Présent 1. (Jelen idő 1. -er végű igék)

LES VERBES EN –ER / AZ –ER VÉGŰ IGÉK /I. csoport/ A francia nyelvben a magyar nyelvhez hasonlóan egy jelen idő van. A jelen időben három ragozási csoportot különböztetünk meg, az első csoportba tartoznak az –er végű igék, a legtöbb ige ebbe a csoportba tartozik. I. Ragozás /Conjugaison Példa Megjegyzés Megjegyzés j’aim-e Ha a je-t [...]
24.hu

2003. 08. 27. 09:00

Az ETRE és az AVOIR

A LÉTIGE: ętre Ragozás (conjugaison): je suis (én) vagyok tu es (te) vagy il est (ő hn) van elle est (ő nn) van on est általános alany >van nous sommes/on est (mi) vagyunk vous ętes (ti) vagytok (ön) van (önök) vannak ils sont (ők hn) vannak elles sont (ők nn) vannak MEGJEGYZÉSEK A francia nyelvben [...]
24.hu

2003. 08. 16. 00:00

Unternehmensformen, Abteilungen, Titel

Az üzleti élet hemzseg az idegennyelvű kifejezésektől, előszeretettel használjuk is őket, mégis számos kifejezéssel bajban vagyunk, ha fordításra kerül a sor. Ezen a héten a társasági formákkal, szervezeti felépítéssel és vezetői pozíciókkal kapcsolatos fogalmakat tekintjük át.
24.hu

2003. 08. 16. 00:00

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.