Élet-Stílus

Elindul az informatikai hegymenet?

admin
admin

2010. 05. 27. 08:00

A hazai informatikai iparág meghatározó cégeinek vezetői szerint a válságnak már vége, de még nincs itt az idő a fellélegzésre. A cégvezetők szerint az informatika további térnyeréséhez megfelelő színvonalú oktatásra lenne szükség – már az általános iskolától kezdve.

Ezt kérdeztük:

1. Érezhető-e már a magyar infokommuniká­ciós piacon, hogy lassan véget
érne a gazdasági válság? Melyek azok az informatikai területek,
amelyekbe a vállalatoknak az idén is feltétlenül invesztálniuk kell?

2. Melyek lesznek az elkövetkező időszakban a legfőbb informatikai
biztonsági veszélyek, s hogyan védekezhetnek ezek ellen hatékonyan a
vállalkozások?

3. Milyen szerepe van az – akár felhasználói szintű – oktatásnak a
legújabb informatikai megoldások térnyerésében? Ezen a téren
behozhatjuk-e valaha is a lemaradásunkat az amerikai, vagy akár a
nyugat-európai cégekkel szemben?
4. Melyek lesznek a legfontosabb trendek a következő években az
informatika, illetve a telekommunikáció területén? Milyen mértékben
alakítják át a vállalati működést a felhő alapú (cloud computing)
szolgáltatások, a webes közösségi szolgáltatások vagy éppen a szélessávú
mobilinternet?

Vida Szabolcs ügyvezető igazgató, Synergon Rendszerintegrátor Kft.
A válság valóban véget ért, sajnos ez azonban még nem ad okot a fellélegezésre. A bankszektorban kialakult krízishelyzet gyorsan éreztette hatását az informatikai iparban is. A folyamatos megújulásnak köszönhetően az informatikai piac még mindig képes újabb sikereket elérni: annak ellenére, hogy az IT bizonyos területei elszenvedték a válságot, néhány terület húzóágazattá vált. Előtérbe kerülhetnek az üzleti elemző megoldások, valamint a vállalati hatékonyságot, a szervezeti működés hatékonyságát támogató, hosszabb távon megtérülő informatikai beruházások, mint például a videokonferencia rendszerek.
A vállalatok IT biztonságát elsősorban nem az új típusú támadásoktól kell félteni, néhány régóta ismert védelmi rés nagyobb problémát okoz. Külső támadók a vállalatok web alkalmazásaiban lévő hibák kihasználásával, illetve a cég felhasználóinak megtévesztésével célzott támadást kezdeményezhetnek, ennek következménye bizalmas információk illetéktelen kezekbe juttatása is lehet. Belső támadók a helytelen jogosultság szabályozás révén hozzáférhetnek olyan adatokhoz, amelyeket nem láthatnának, vagy éppen módosíthatnak olyanokat, amelyekre legfeljebb olvasási joguk lehetne.
Mivel az informatikai rendszerek gyakorlatilag az összes iparágban jelen vannak, elengedhetetlenül fontos, hogy a felhasználók megfelelő szintű informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Ezért nagyon fontos a frissebb technológiák ismertetése az általános és középiskolai szinteken. Az oktatásnak a vállalati rendszerekre is ki kell térnie, hiszen nem elég egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő alkalmazás ismerete ahhoz, hogy valaki egy nagyvállalati környezetben boldogulni tudjon.
Az informatikai rendszerek, alkalmazások központi hosztolt modellben szolgáltatásként történő igénybevétele az elkövetkezendő időszakban mérsékelten nőni fog. Az adatközpontokban található informatikai rendszerek integráltsága szorosabbá válik, ezzel az informatikai konszolidáció, kapacitás felhasználás hatékonysága, valamint költségcsökkentés irányába nyílnak meg új lehetőségek. Az üzleti adatok, információk hatékonyabb felhasználása érdekében alkalmaznak várhatóan új technológiákat, amelyek az üzleti intelligencia – mint informatikai támogató, döntés-előkészítő és -elemző megoldás – irányába mutatnak.

Bárány Zsolt country manager, NetApp Magyarország
A cégek már óvatosan elkezdtek új projekteket tervezni, és kisebb beszerzéseket már el is határoznak, de a gazdasági helyzet, illetve a kormányváltás okozta bizonytalanság még erősen rányomja a bélyegét a piacra. Szinte csak olyan projekt kaphat zöld lámpát, amelynél szinte azonnali, vagy legalább is rövid távú, egy-másfél éves megtérülés mutatható ki. Reneszánszukat élik az alacsonyabb üzemeltetési költségeket nyújtó technológiák, mint például a virtualizáció, valamint a tároló rendszerek adat-deduplikációs funkciója.
A vállalati informatikai rendszerek központi védelme mellett, fokozott biztonsági kockázatot hordoz az adatmobilitás és az ebből fakadó adatszivárgás. Nem szabad megfeledkezni az egyre nagyobb teret nyerő közösségi oldalakról, blogokról sem, amelyeken sokszor óvatlanul kényes vállalati információk szivároghatnak ki. Megoldás lehet a megfelelően kontrollált központi adattárolás – amennyiben az adatok távoli elérése megoldott –, valamint az adatok információtartalmán alapuló védelmi megoldások.
Olyan technológiának, architektúrának, vagy akár csak informatikai megközelítésnek nincs esélye a komoly térnyerésre, amelynek szakmai háttere emberei erőforrás oldalról nem megoldott. Az általános informatikai oktatást minél fiatalabb korban el kell kezdeni, majd fokozatosan alakítható ki a specializáció, az egyes területekre, technológiákra fókuszáló szaktudás.
A mobilizáció területén egyértelmű robbanás van folyamatban. Egyre általánosabb az igény, hogy bármely információt bárhonnan elérhessenek a felhasználók. Ez természetszerűleg döntően megváltozatja a telekommunikációs fogyasztási szokásokat, ahogy a vállalatok által alkalmazott adatkezelési, adatelérési és adatvédelmi technológiákat is. A cloud computing várhatóan erős konvergenciát fog gerjeszteni az informatikai és a telekommunikációs ágazat között, hiszen az utóbbi cégek sok szempontból kiváló pozícióban vannak egy felhő alapú szolgáltatói modell kialakításához.

Poros Gábor ügyvezető igazgató, Fujitsu Technology Solutions Kft.
Bár a piac a tavalyi pánikreakciók után kissé megnyugodott, a vállalatok továbbra is nagyon óvatosak. Most mindenki abban bízik, hogy az év második felében elindul felfelé a gazdaság, a kérdés csupán az, hogy ha ez így is lesz, mennyiben fogja ezt azonnal az IT piac is követni. Az informatikai fejlesztéseknél most a költségcsökkentés a meghatározó. Ilyen terület például az IT infrastruktúra konszolidációja, a virtualizáció, az informatikai szolgáltatások átgondolt kihelyezése, vagy az infrastruktúrák és alkalmazások szolgáltatásként való igénybevétele. Többletigény generálhat viszont, hogy a válság miatt sok cégnél tavaly elhalasztották elavult infrastruktúrák cseréjét.
A mobil IT válság alatt is töretlen fejlődésével és a távmunka elterjedésével bizalmas vállalati adatok kerülnek házon kívülre, így itt az adatbiztonság megteremtése új eszközöket és módszereket igényel. Az adatközpontokban a virtulizáció és a cloud computing az, ami a biztonsági szakembereket újszerű feladatok elé állítja.
Az oktatásnak kulcsszerepe van az informatika térnyerésében és nem csupán az informatikai szakemberképzés tekintetében. Fontos, hogy az általános és középiskolai képzések szinkronban legyenek a legújabb informatikai megoldásokkal. E téren sokat tud segíteni a költséghatékony eLearning módszerek alkalmazása.
Az IT szolgáltatásként való igénybevétele és a cloud computing nem egyik évről a másikra fogja ugrásszerűen átalakítani a piacot, de az évtized végére a vállalatok nagy része igénybe fog venni ilyen közmű-jellegű informatikai szolgáltatásokat. A korábbiaknál meghatározóbb szerepe lesz a „zöld IT” technológiáknak, a bennük rejlő jelentős energiahatékonysági lehetőségek miatt is. S nagyobb figyelem fordul majd az üzleti intelligencia technológiák felé, amelyek naprakész információkkal látják el a vállalatok vezetőit.

Szentiványi Gábor ügyvezető igazgató, ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.
A válság még tart, de ügyféloldalon sokszor tudatosabb informatikai gondolkodást lehet tapasztalni. Rájöttek, hogy az eddig megszokott stratégiával nem lehet kigazdálkodni, amit eddig, és merőben más gondolkodási sémákat kell alkalmazni. Az egyik ilyen a vállalati szintű nyílt forráskód alkalmazása. A konszolidációs folyamatok, legyen szó hardverről, infrastruktúráról, alkalmazásokról, mindenképpen fontos szerepet játszanak, itt megint kulcsszerephez juthat a nyílt forráskód. A vállalati szoftverarchitektúra és a folyamatautomatizálás szintén kiemelt fejlesztési irány; az alkalmazások területén pedig az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) az, amit soha nem lehet elég jól kihasználni.
Az emberi tényező és a tudáshiány lesz továbbra is az egyik legnagyobb biztonsági veszély, ezért a biztonságról szóló műszaki és felhasználói képzésekre kiemelt figyelmet kell fordítani.
Az oktatást meg kell előznie a figyelemfelkeltésnek, mert a mindennapi őrületben sokaknak nincs idejük beható tájékozódásra. Az infokommunikáció rohamos fejlődésével nagyon nehéz lépést tartani, ez csak folyamatos tanulással lehetséges. Az a fajta tudatosság, ami ahhoz kell, hogy az amerikai és a nyugat-európai cégekkel felvegyük a versenyt, még messze nem általános Magyarországon.
A nyílt forráskód egyre több IT területen terjed: a kezdeti eufória után, hogy minden ingyenesen elérhető, a nyílt forráskód valódi értékei kerülnek előtérbe, amelyek inkább a flexibilitásról, az ügyfél hatalmának visszaszerzéséről, a biztonságról szólnak. A számítási felhők is gyakran nyílt forráskódú alapokon építkeznek.

Papp Péter vezérigazgató, Kancellár.hu Zrt.
Speciális piacon dolgozunk, így nálunk eredetileg sem volt akkora válság, hisz az információbiztonságon a nagy cégeknek nem szabad spórolniuk. Az egyre gyakoribb támadások miatt a vállalatoknak feltétlenül meg kell erősíteniük a web2.0 alkalmazások védelmét. Az információbiztonsági szolgáltatásokba, szoftverkövetésekbe, támogatási tevékenységekbe is fontos invesztálni.
A felhő alapú számítástechnika biztonságos használatára nagyon kell ügyelni. Mivel egyre több adatot adunk harmadik fél kezébe, megnőhet a személyiséglopások száma, és az okostelefonok is jó célpontok lesznek a közeljövőben, ezekre is kell terjeszteni a vállalati felügyelet hatókörét.
A kis- és középvállalati szektor fejlesztésre szorul, de biztató, hogy a felnövekvő generáció már készség szinten kezeli az informatikát, és egyre jobban felzárkózunk az említett térségekhez. A Kancellár.hu maga is aktívan tesz a fiatalok képzéséért, középfokú és felsőoktatási intézményeket látogatunk, ahol tanítjuk az információbiztonság fontosságát. Az ELTE-vel közösen egy 24 órás hackerversenyt szervezünk, és évek óta főtámogatói vagyunk a Hacktivitynek, a régió legnagyobb hackerkonferenciájának.
A jövő nagy informatikai változását a cloud computing hozza el: a cégek néhány éve még saját irodaházat vettek vagy építettek, ma már gazdaságosabb és kényelmesebb irodát bérelni széleskörű szolgáltatásokkal; így lesz ez az informatikával is. Átalakul az informatikai szervezetek feladatköre: nagyobb hangsúlyt kap a külső szolgáltatók bevonása, s az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének az ellenőrzése.

Scheidler Balázs ügyvezető igazgató, BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft.
A BalaBit gyártóként globális csatornán keresztül értékesít és bár Magyarországról származó bevételek továbbra is meghatározóak, a 2010-es évben már csak a forgalmunk 30 százalékát adják, míg a korábbi években ez még 40 százalék körül mozgott; az arányok a nemzetközi értékesítés nagyobb volumene miatt tolódtak el. Az informatikában a virtualizáció, a cloud computing olyan új technológiák, melyeknek minden következményét még belátni sem tudjuk. Legyen azonban az alkalmazott megoldás helyben telepített vagy valamilyen szolgáltatás keretében igénybe vett, a biztonsággal foglalkozni kell. Biztonsági beruházásnál mindig szem előtt kell tartani, hogy a védett információ, illetve az esetleges incidens által okozott kár milyen értéket képvisel.
A célzott támadások kockázata egyre nagyobb: a gyanútlan felhasználót is fel lehet használni, gyakran ő a leggyengébb láncszem. A leghatékonyabb eszköz ezek kivédésére a felhasználók képzése és a folyamatos figyelem: az aktív hálózati eszközök, a betörés detektáló eszközök és kiszolgálók naplóinak gyűjtése és elemzése, a jogosultsággal rendelkező felhasználók munkameneteinek rögzítése.
Egy informatikai rendszer bevezetése, vagy akár a cseréje elsősorban nem technikai, hanem humán probléma. Az oktatás egy kis része lehet annak a programnak, amely során egy új informatikai megoldást bevezetnek. Fontos továbbá, hogy a felhasználók ne elszenvedői, hanem részesei legyenek a folyamatnak.
Hosszabb távon egyre több cég fogja a szolgáltatók által kialakított, „kész” informatikai infrastruktúrát használni, ahelyett, hogy saját informatikai hátteret és szaktudást fizessen meg. Ilyen módon specializált üzleti megoldások pedig sokkal nagyobb tömegekhez juthatnak el: miközben egy vállalati CRM korábban a nagyvállalatok privilégiuma volt, ma már a Salesforce.com bárkinek megfizethető és profi szolgáltatást nyújt.

Gaidosch Tamás partner, KPMG
Érezni a javulás jeleit, több pályázat jön ki, mint korábban. Több az érdeklődés a tanácsadási szolgáltatások iránt, bár a piaci aktivitás még korántsem érte el az előző szintet; a nagy projektek száma jócskán elmarad a válság előtti szinttől. A fontos üzleti rendszerek modernizálása nehezen odázható el. Megkerülhetetlenek a törvényi megfelelés által indukált beruházások az erősen szabályozott szektorokban, mint amilyen a pénzintézeti vagy a távközlési iparág.
A személyiséglopáson és megtévesztésen alapuló, célzott támadásokat tartom a legveszélyesebbnek. Itt a védekezés meglehetősen nehéz, mert a felhasználók hiányos biztonsági tudatosságát használják ki, és e területen leginkább a hosszú távú programok hozhatnak eredményt. Jelentősen megnőtt kockázatú területek továbbá a belső visszaélések, a szellemi tulajdon elleni cselekmények, és az ipari kémkedés.
Fiatalabb munkatársaink jelentős számban vesznek részt nagy nemzetközi projektekben. Tudásuk teljesen összemérhető a fejlett nyugati országokban dolgozó hasonló képzettségű és tapasztalatú szakemberekével. Néhány magas színvonalú felsőoktatási intézmény jó eredménnyel végző diplomásai esetén nem beszélhetünk lemaradásról; ők azonban csak kis hányadát képviselik az összes pályakezdőnek.
Aki megbízhatóan előre látja az informatikai trendeket, az inkább tőzsdézzen, gyorsan meg fog gazdagodni. Komolyra fordítva a szót, a cloud computing térnyerése nyilvánvaló trend, de nagyvállalati körben leginkább az üzleti szempontból nem érzékeny alkalmazások képzelhetők el a felhőben. Az üzleti kritikus rendszereket legfeljebb a globális társaságok privát felhőiben fogjuk megtalálni, ha egyáltalán áttérnek az új architektúrára.

Drajkó László ügyvezető igazgató, Microsoft Magyarország Kft.
Túl vagyunk a mélyponton: a krízis először 2008 októberében a kisvállalkozások IT-beruházásainak drasztikus visszaesésében mutatkozott meg. A válság vége is itt érzékelhető először: a kisvállalkozóktól már tavaly decemberben is élénk megrendelés-állományt regisztráltunk. Érzékelhető a közepes méretű vállalkozásoktól érkező érdeklődés növekedése is – ezekből a jelekből megjósolható, hogy rövid időn belül a nagyvállalatok is megkezdik elhalasztott IT-beruházásaik megvalósítását. A felhő-számítástechnikát megvalósító szolgáltatások azoknak a kkv-knak is elérhetővé teszi a legkorszerűbb funkciókat, amelyek nem beruházással, hanem a kiadások tervezhetőségét felkínáló bérleti konstrukcióval szeretnének felzárkózni.
A felhő-számítástechnika terjedésével sokan felvetik az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, azokra azonban már most is meggyőző technológiai válaszokkal szolgálnak a fejlesztők. Mivel ez a téma az iparág valamennyi szereplőjét érinti, közösen, egymással együttműködve kell kialakítani azokat a szabványokat, amelyek az ügyfelek számára is meggyőzően bizonyítják, hogy féltett adataikhoz semmilyen körülmények között sem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek.
A közelmúltban a Microsoft megbízásából az IDC készített egy tanulmányt, amelyben az Európai Unió 13 országában azt vizsgálták, hogy az úgynevezett e-készségek mekkora fontossággal bírnak a munkavállalási esélyek növelésében. Az elemzés rámutatott, hogy Magyarországon öt éven belül – szektortól függetlenül – az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz e-készségekre. Ezek elsajátítása, kifejlesztése a munkaadók számára is fontos, hiszen egy vállalkozás informatikai „tudása” alapvetően meghatározza a cég piacon elfoglalt helyét.
A felhő-számítástechnikában óriási potenciális lehetőséget látok. Egészen más a megközelítés akkor, ha az ügyfélnek, felhasználónak nem kell megvásárolnia a hardvereket, mégis szinte korlátlanul skálázható rendszerrel dolgozhat. Végre valóban megvalósul a „bármit, bárhol, bármikor elérhetsz” ígérete: már nem jelent korlátot a sávszélesség, biztonsággal működnek a Wi-Fi hálózatok, és a hagyományos PC-k mellett a netbookok, az okostelefonok képességei is lehetővé teszik, hogy teljes értékűen használhassuk a webes alkalmazásokat és biztonságosan férhessünk hozzá a weben tárolt üzleti adatokhoz.

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Megszólalt Havas Henrik

Hosszú Katinka megvédte az Eb-címét

Miniature figures near Bitcoin physical coin. Futures on Bitcoins increased by more than 20% after their American debut on the Chicago Cboe Futures Exchange.  (Photo by Manuel Romano/NurPhoto)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.