Belföld

Pályázatnyertes Nefelejcs

Az intézmény a jövőben referenciapontként működik a Montessori reformpedagógiai gyakorlat alkalmazása terén. Az ehhez szükséges előminősítést már korábban megszerezte, és sikerrel pályázott támogatásra. A “Nefelejcses Montessori” projekt 3 millió forintot nyert a 2011. augusztusában benyújtott "Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” elnevezésű pályázaton. A pénzt továbbképzésekre, eszköz- és bútorfejlesztésekre fordítják, és felkészülnek a “jógyakorlat” továbbadására, a referencia-intézményi működéshez szükséges feltételrendszer kialakítására, a belső szakmai fejlesztésre.

A jógyakorlat a Montessori reformpedagógia adaptációjának elemeit foglalja magába: a gyermekek érzékelésének és matematikai készségeinek fejlesztését, valamint a kozmikus nevelés segítését, tudtuk meg Gróf Istvánné óvodavezetőtől.

A „Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!” Maria Montessoritól származó reformpedagógiai elv és az erre épülő módszertan alapján működő Nefelejcs óvoda nevelőtestülete küldetésének tartja a gyerekek szabadságra, önállóságra, önművelődésre nevelését, fejlettségi szintjük figyelembe vételével a felfedezés örömére építve.

„Meggyőződésünk, hogy a 3-7 éves gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, amelyen keresztül szeretetteljes, családias légkörben, egyéni adottságaiknak megfelelően fejlődhetnek, így képessé válnak az őket körülvevő világ tevékeny megismerésére és abban való eligazodásra.”

Ajánlott videó

Olvasói sztorik