Üzleti tippek

Kérdések és válaszok a Széchényi kártyáról

Augusztus 28-a óta igényelhető a Széchenyi Kártya! Kik vehetik igénybe a Széchenyi Kártyát? Hol lehet jelentkezni és a Széchenyi Kártya igénylést leadni? Milyen összegű hitelt lehet a Széchenyi Kártyával igénybe venni? Ezekre és még sok más lényeges kérdésre kerestük meg a választ.

Kik vehetik igénybe a Széchenyi Kártyát?

A Széchenyi Kártya Konstrukció igénybevételének 3 alapfeltétele van:
1. az igénybevevő vállalkozó legyen
2. érdekvédelmi szervezeti tagsággal kell rendelkezni
3. legalább 1 éve működjön a vállalkozás.


Mely vállalkozók jogosultak a Széchenyi Kártya Konstrukció igénybevételére?

Egyéni Vállalkozók
ˇ Az a magánszemély, aki az egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez, továbbá ettől függetlenül is
ˇ az a magánszemély, aki külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, orvosi klinikai szakpszichológusi, továbbá magánállatorvosi, illetve egyéb egészségügyi, szociális vagy gyógyszerészi magántevékenységet folytat, az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
ˇ az ügyvéd, az egyéni szabadalmi ügyvivő,
ˇ a közjegyző,
ˇ a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti önálló bírósági végrehajtó

Társas Vállalkozások
ˇ A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott gazdasági társaságok a részvénytársaság kivételével: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság.

Kell-e kamarai vagy VOSZ tagság az igényléshez?

Jelenlegi ismereteink szerint igen, a vállalkozásnak érvényes tagsággal kell rendelkeznie a VOSZ-ban vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarában. A későbbiek során a KA-VOSZ Rt. tervezi, hogy megállapodást köt más munkáltatói és szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, az agrár- és a hivatásrendi (orvos, ügyvéd, könyvvizsgáló stb.) kamarákkal is (Társult Szervezetek). Ebben az esetben a KA-VOSZ Rt. ezen társult szervezetekben fennálló tagságot is el fogja fogadni, de az ügyintézést továbbra is a kamarák illetve a VOSZ intézi. Az igénylés feltétele még, hogy a vállalkozásnak – ezen érdekvédelmi szervezetekben – ne legyen tagdíjhátraléka.

Mit jelent az 1 éves működés?

A vállalkozás rendelkezik egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó – a vállalkozási formához igazodó – éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy adóbevallással (a Társasági adó vagy az SZJA keretein belül).


Kik nem vehetik igénybe a Széchenyi Kártyát az alapfeltételek teljesítése esetén sem (kizáró feltételek)?

Nem vehetik igénybe a Széchenyi Kártyát azok a Vállalkozások:
ˇ amelyek több mint 250 főt foglalkoztatnak teljes munkaidőben,
ˇ amelyeknek 30 napon túl lejárt köztartozása van,
ˇ amelyek ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik, illetve végrehajtás van folyamatban,
ˇ amelyek nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához előírt hatósági engedélyekkel,
ˇ akik, illetve amelyek tulajdonosai ellen büntetőeljárás folyik,
ˇ amelyeket a cégnyilvántartásba nem jegyeztek be, feltéve, hogy a megalakuláshoz a bejegyzés szükséges,
ˇ amelyeknek lejárt, hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozásuk áll fenn,
ˇ amelyek a kedvezményes hitelt a Hitelgarancia Rt. Üzletszabályzatában tiltott célokra kívánják fordítani,
ˇ amelyek az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatják:
o fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2960),
o szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9271),
o pénzügyi tevékenység (TEÁOR 65-67)
. amelyek a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalását korábban igénybe vették és
a. a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek,
b. amelyeknek az új kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül beváltott készfizető kezessége volt a Hitelgarancia Rt-nél,
c. a Hitelgarancia Rt. által velük szemben vállalt és fennálló készfizető kezesség összege eléri, vagy meghaladja az 599 millió forintot,
ˇ amelyek ellen a VOSZ vagy valamelyik Területi Kamara etikai eljárást folytat, illetve amelyek a VOSZ, vagy a Területi Kamara korábbi elmarasztaló határozatával érintett tevékenységüket nem korrigálták
ˇ amelyek a megelőző három évben pályázati vagy egyéb költségvetési támogatásban részesültek és a támogatási szerződést megszegték
ˇ amelyek hitelkérelmét a Széchenyi Kártya Konstrukción belül már valamely bank elutasította.

A kizáró feltételek fennállását a VOSZ, a Területi Kamara, a KA-VOSZ Rt., a Hitelgarancia Rt. és a bank a kapcsolt vállalkozások tekintetében is vizsgálja !


Ki számít kapcsolt vállalkozásnak?

A kizáró feltételek fennállását a KA-VOSZ Rt., a hitelező bank, a VOSZ vagy a területi kamara a kapcsolt vállalkozások tekintetében is vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy az adott vállalkozás nem kaphatja meg a Széchenyi Kártyát, ha egy azzal kapcsolt viszonyban álló vállalkozás vagy magánszemély a kizáró feltételek alá esik.

A Széchenyi Kártya igénylése során kapcsolt vállalkozásnak tekintjük:
ˇ Egyéni vállalkozók esetében:
o A vállalkozó és az a társaság, ahol a vállalkozó igazgatósági tag, vagy ügyvezető.
o A vállalkozó és az a közhasznú társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, amelyben a vállalkozó – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik
ˇ Társas vállalkozások esetében:
o A vállalkozás és az a személy, amelyben a vállalkozás – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik.
o A vállalkozás és az a személy, amely a vállalkozásban – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik.
o A vállalkozás és más személy, ha harmadik személy – a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik.

Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül az is, ha valamely személy jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására. A többségi irányítást biztosító befolyás meghatározásához a közeli hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe venni;


Hol lehet jelentkezni és a Széchenyi Kártya igénylést leadni ?

A Széchenyi Kártya igénylést a vállalkozó tagsága szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál vagy VOSZ irodánál lehet leadni. Ha a vállalkozó ezen szervezeteknél nem tag, akkor a Széchenyi Kártyát az egyéni vállalkozó állandó lakhelye vagy ha ettől eltér, akkor székhelye, társas vállalkozás székhelye szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál vagy a VOSZ adott megyében működő irodájában lehet igényelni.

A Regisztráló Irodákat – ahol a hitelkérelmet le kell adni – az alábbi címen találja (a budapesti irodák száma a későbbiekben bővülni fog, jelenleg egyeztetés alatt van):

Megye Város VOSZ Területi Kamara
Pest Budapest 1136 Babér u. 17/A.1107 Mázsa tér 2-6.1066 Teréz krt. 38. 1051 Váci u. 40.
Budapest Budapest 1016 Krisztina krt. 99.
Baranya Pécs 7629 Komlói út 94-98. 7625 Majorossy I. u. 36.
Bács-Kiskun Kecskemét 6000 Garay u. 11. 6000 Árpád krt. 4.
Békés Békéscsaba 5600 Kétegyházi út 3. 5600 Penza lkt. 5.
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 3530 Görgey A. út 5. 3525 Szentpáli u. 1.
Csongrád Szeged 6771 Szerb u. 176. 6721 Tisza L. krt. 2-4.
Fejér Székesfehérvár 8000 Tompa M. u. 97. 8000 Hosszúsétatér 4-6.
Fejér Dunaújváros 2400 Vasmű út 39.
Győr-Moson-Sopron Győr 9023 Magyar utca 8. 9021 Szent István út 10/A
Győr-Moson-Sopron Sopron 9400 Deák tér 14.
Hajdú-Bihar Debrecen 4033 Gábor Á. u. 30/B. 4025 Petőfi tér 10.
Heves Eger 3300 Faiskola u. 7. 3300 Telekessy út 2.
Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5000 Óvoda u. 2. 5000 Verseghy park 8.
Komárom-Esztergom Tatabánya 2800 Gál ltp. 709. 2800 Fő tér 36.
Nógrád Salgótarján 3100 Alkotmány út 9/a. 3100 Alkotmány út 9/a.
Somogy Kaposvár 7400 Ond vezér út 1. 7400 Anna u. 6. I. em.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 4400 Kótaji u. 62. 4400 Széchenyi u. 2.
Tolna Szekszárd 7100 Tartsay V. u. 4. 7100 Arany János u. 23-25.
Vas Szombathely 9700 Honvéd tér 2.
Vas Gyöngyösfalu 9723 Kossuth u. 1.
Veszprém Veszprém 8200 Pápai út 37. 8200 Budapest út 3.
Zala Zalaegerszeg 8900 Petőfi u. 24.
Zala Nagykanizsa 8800 Berzsenyi u. 2/a.
Zala Zalakaros 8749 Csermely út 1.

Mely bankok közül lehet választani ?

Az alábbi bankok közül a hiteligénylő választhatja ki, hogy mely bankkal szeretné megkötni a hitel- és bankkártya-szerződést, illetve szükség esetén a bankszámla szerződést. A Széchenyi Kártya igénylést a VOSZ vagy a területi kereskedelmi és iparkamara irodájában kell leadni, de a hitelszerződés megkötése érdekében a választott bank helyi fiókjához kell a vállalkozónak elfáradnia. A hitelszerződés megkötéséről és a bank címéről a vállalkozó értesítést kap. A Széchenyi Kártyát egy vállalkozó egy adott évben csak egy banktól veheti igénybe !

A vállalkozók az alábbi bankok közül szabadon választhatnak:

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (MKB)
Postabank és Takarékpénztár Rt. (Postabank)
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (OTP)

Milyen összegű hitelt lehet a Széchenyi Kártyával igénybe venni?
A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret a vállalkozó választása és a KA-VOSZ Rt. illetve a hitelező bank adósminősítése alapján vagy 500.000,- (ötszázezer) vagy 1.000.000,- (egy millió) forint összegű. Ez egy hitelkeret, melyből a vállalkozó akár csak az éppen szükséges összeget vagy az egész összeget igénybe veheti. Amennyiben a számlájára időközben pénz érkezik be, a hitel összege automatikusan törlesztődik. A kamat számítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik, tehát a vállalkozó mindig csak azután az összeg után fizet kamatot, melyet ténylegesen a banktól igénybe vett.

Milyen biztosítékot kell adni a banknak?

A Hitelgarancia Rt. a vállalkozás részére megnyitott hitelkeret 78%-nak megfelelő összeg visszafizetésére készfizető kezességet vállal. A kezességvállalás feltétele, hogy Ön egy nyilatkozatot kitöltsön és a bank megítélje a kért hitel összeget. A kezességvállalás díja 2%, de ebből 1% megfizetését az állam átvállalta.

Társas vállalkozások esetén a közvetett vagy közvetlen tulajdonosok készfizető kezességvállalása is szükséges.

Azonnali beszedésre (inkasszó) szóló felhatalmazást kell adni a hitelező bank javára a vállalkozás összes pénzforgalmi bankszámlájára illetve a hitelező banknál vezetett értékpapír számlára.

A konstrukcióban résztvevő bankok előírhatják, hogy a vállalkozó a részére megnyitott bankszámlán legalább egy meghatározott összegű forgalmat bonyolítson le, melyet egyébként is javasolunk a vállalkozók részére annak érdekében, hogy a bank bizalma az ügyfél irányában növekedjék.

Kérhetnek a bankok közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatot is, melynek költsége azonban nem terheli az ügyfelet.

Mikor kell hitelt törleszteni és kamatot fizetni?

Negyedévente a felvett hitel egy részét törleszteni kell (20-50%), melyet a törlesztést követő napon a vállalkozó ismét igénybe vehet. Ennek az a logikája, hogy a hitelező bankok bizalma a vállalkozások irányába növekedjen, a bankok a vállalkozások fizetőképességéről információt szerezzenek. Pozitív tapasztalatok megszerzése esetén elképzelhető, hogy a bankok más hitelkonstrukciót és egyéb szolgáltatásokat vagy kedvezményeket is megajánlanak a vállalkozásoknak.
Amennyiben a bankszámlára egyébként is folynak be bevételek, lehet hogy külön törlesztésre nem lesz szükség. A törlesztés automatikus, tehát a bank a törlesztés összegét beterheli, így ha a számlán van megfelelő egyenleg, a vállalkozónak semmit sem kell tennie. Ha nincs elegendő fedezet a bankban, a törlesztendő összeget be kell fizetni vagy át kell utalni. Kamatot is negyedévente kell fizetni.

Mi történik ha a vállalkozó elmulasztja az esedékes törlesztést?

Ha a bank által előírt törlesztési kötelezettségének a vállalkozó nem tesz eleget, a hitelkeret lejárttá válik, az igénybe vett összeg visszafizetése a bank részére azonnal esedékes lesz. Ettől a pillanattól kezdve további hitelt nem lehet igénybe venni, és a fennálló hitelösszeg után késedelmi kamatot kell fizetni.

Amennyiben a vállalkozás a törlesztés vagy a kamatfizetés elmulasztása miatt legalább 50 ezer Ft összeggel 30 napot meghaladóan adós marad, úgy ezt a tényt a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jogosult nyilvánosságra hozni, a név (cégnév), a lakcímből a város (székhely), a foglalkozás vagy tevékenységi kör, a tartozás összege megjelenítésével. Ebben az esetben a VOSZ vagy a területi kereskedelmi és iparkamara a vállalkozást a tagjai sorából kizárhatja.

Amennyiben a lejárt tartozás a mindenkori minimálbér összegét meghaladja és 90 napon túl fennáll, a hitelező bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 54.§-a alapján az esedékességet követő 90. nap után jogosult a vállalkozás adatait a Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszernek (BAR) átadni.


Milyen költségei vannak a Széchenyi Kártyának?

A Széchenyi Kártya igénybe vételének kondíciói
(azonos valamennyi banknál)
Érvényes 2002. december 31-ig !!
Hitelkeret 500.000,- Ft 1.000.000,- Ft
Kamat (éves szinten, 360 nappal osztva)* 3 havi BUBOR +6% mínusz állami támogatás (5%), összesen tehát: 3 havi BUBOR + 1% 
NINCS:
Hitelbírálati díj
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési jutalék
Éves kártyadíj (dombornyomott)** 15.000,- Ft 22.000,- Ft
Éves kártyadíj (vésett) 10.000,- Ft 15.000,- Ft
Kártyás vásárlás díja nincs
Bankszámla vezetési díj*** a bankok saját kondíciói szerint
Hitelgarancia Rt. díja (éves) 2% mínusz állami támogatás 1% 3.900,- Ft 7.800,- Ft

* Budapesti Bankközi Ajánlati Kamatláb (a hitelkeret megnyitásának napjára, a három hónapos betétekre rögzített betéti kamatláb) 2002. április 4-én évi 8,4%. A napi jegyzés megtalálható a gazdasági napilapokban. A vállalkozó által fizetendő kamat tehát ha ma venné fel a hitelt: 8,4% + 1% = 9,4% az igénybe vett hitel napi egyenlege alapján számolva
**A vésett kártyát csak elektronikus úton – ATM automatában vagy POS pénztár terminálnál – lehet fizetésre vagy készpénzfelvételre használni.
***Az egyéb költségek és feltételek tekintetében a hitelintézetek eltérhetnek egymástól (pl. számlanyitási díj, számlavezetési díj, zárlati költségek, társkártya díja, készpénzfelvétel díja ATM-ből, készpénzfelvételi limit stb.).

Hogyan lehet Széchenyi Kártyát igényelni?

A Széchenyi Kártya igényléséhez ki kell tölteni és cégszerűen alá kell írni az alábbiakban felsorolt című nyilatkozatokat. A nyilatkozatok formanyomtatványait a kereskedelmi és iparkamarákból és a VOSZ irodákból lehet beszerezni a program indulásától kezdve, de terveink szerint ezek letölthetőek lesznek az Internetről is. A nyilatkozatokon kívül további dokumentumok benyújtása is szükséges, melyeket a következő fejezetben soroltunk fel. A dokumentumok egy része a vállalkozás rendelkezésére áll (társasági szerződés, mérleg, pénztárkönyv stb.), más részét viszont az APEH-től illetve a Cégbíróságtól illetve a helyi önkormányzattól kell beszerezni.

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez
Nyilatkozat a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásához a Széchenyi Kártya programmal kapcsolatban
Széchenyi Kártya igénylési lap egyéni vállalkozók részére
Széchenyi Kártya igénylési lap társas vállalkozások részére
Készfizető kezességvállalás tulajdonosok részére


Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Széchenyi Kártya igényléséhez a társas vállalkozásoknak?

Eredetiben aláírva az ügyfélszolgálaton (VOSZ, kamara iroda) le kell adni:
1. Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez
2. Nyilatkozat a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásához a Széchenyi Kártya programmal kapcsolatban
3. Széchenyi Kártya igénylési lap társas vállalkozások részére
4. A Vállalkozás rövid szöveges bemutatása, üzleti elképzelések.
5. Az operatív irányítást végző vezető tisztségviselő bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat).
6. Közvetett vagy közvetlen magánszemély tulajdonos bemutatása (végzettség, szakmai tapasztalat). (Széchenyi Kártya igénylési lap 2. vagy 4. pontjának megfelelő személy)
7. Készfizető kezességvállalás

Eredetiben be kell mutatni és másolatban át kell adni az ügyfélszolgálaton az alábbi dokumentumokat:
1. Utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat 2. 30 napnál nem régebbi cégkivonat és el nem bírált cégbírósági kérelmek
3. Jelen nyomtatványt aláíró személy(-ek) aláírási címpéldánya(-i).
4. Adóbejelentkezési lap
5. Adóbejelentkezési lap módosításai
6. Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi).
7. Az utolsó két év pénzügyi beszámolója, adóbevallása (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, társasági adóbevallás)

1. Főkönyvi kivonat az utolsó lezárt, teljes üzleti évről
2. APEH igazolás, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincsenek 60 napon túl lejárt adó és társadalombiztosítási tartozása
3. A helyi önkormányzat igazolása, mely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs 60 napon túl lejárt helyi iparűzési adó tartozásaAjánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!