Élet-Stílus

13+1 tuti könyv karácsonyra

admin
admin

2010. 12. 17. 06:50

Akármilyen válságban van a Gutenberg-galaxis, még mindig a legnépszerűbb karácsonyi ajándékok egyike a könyv. Íme, néhány mostanában megjelent kézikönyv, regény, ismeretterjesztő mű, verses kötet, aminek biztosan jó helye van a fák alatt.

Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár


Az alapmű újabb (immár hetedik) kiadása kiváló karácsonyi ajándék azoknak, akik még nem szerezték be ezt a kézikönyvet. A Jelképtár igyekszik az olvasót jel- és jelképvilágunk sokszor áthatolhatatlan erdejében végigkalauzolni. A szerzők az összehasonlító mitológia, a néprajz, a vallástörténet és a szimbólumkutatás legújabb európai eredményeire támaszkodva rendezik kötetté a legelemibb ábrázolások, a primitív kultúrák, a népművészet képnyelvének, a nagy civilizációk művészeti, vallásos és tudományos kultúrájának – mára sokszor megfejtendő talánnyá vált – jelkészleteiről fellelhető ismereteket. A hazai téren úttörő alapműnél több mint indokolt, hogy a szerzők külön gondot fordítottak a magyarság szellemi hagyományának, jelképi örökségének feltárására és párhuzamainak, összefüggéseinek bemutatására. A több mint ezer kísérő ábra segítségével szemléletessé varázsolt lexikon bővített, átdolgozott kiadását a szócikkek világos utalásrendszere és a gazdag irodalomjegyzék teszi mindenki számára könnyen forgatható kézikönyvvé.

/Helikon, 2010, 4490 forint/

Herta Müller: A róka volt a vadász

„Az igazgató a diktátor képére mutat, egy nagy diktátor a falon lóg, egy kicsi pedig az íróasztalon áll. Az igazgató most a kicsi íróasztali diktátorra mutat. Csakhogy a két kép, a két pupillapár egymást nézi. A fal és az asztal között, a fehér függöny előterében a falon lógó kép az asztalon állóra néz. Mindenkinek, aki ARRÓL a vidékről származik, ahonnan Ő, mondja az igazgató, erős az akarata.” Így ír a 2009-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Herta Müller A róka volt a vadászban. A diktátor természetesen Ceausescu. A kemény, kopogó mondatok pedig formailag érzékeltetik a Ceausescu-diktatúra utolsó hónapjainak légkörét. A regény Temesváron játszódik 1989-ben, két barátnő, Clara és Adina története áll a központban. Utóbbi beletőrődik reménytelen helyzetébe, előbbi többet akar, egy belügyi tiszt szeretője lesz, s meghozza a félelem elkerüléséhez szükséges megalkuvó kompromisszumokat. Adinának menekülnie kell, s mire ez sikerül neki, a diktatúra összeomlik. A regény attól megrendítő igazán, hogy a történetet végigolvasva tudatosul bennünk: ami a rendszerváltás előtt a szovjet blokk országaiban megtörténhetett, az a világ bármely szegletében újra visszatérhet. A mag a gonosz termékeny talajából egy szép napon ismét szárba szökkenhet, mert az emberek nem változnak, mert megvan a fogadókészség, mert az emberek a fenyegetettség árnyékában, ha kell, mindig és mindenhol megvásárolhatók, mert készen állnak, hogy elárulják egymást és önmagukat.

/Cartapilus, 2010, 2700 forint/

Márai Sándor: Köhögni szabad? – publicisztika 1934-1936


Hitler háborúja, Freud, Mikimaus, Meghalt Csinszka, Faj vagy nemzet? – néhány cím Márai harmincas évekbéli publicisztikáiból. A történelem e két évének megannyi fontos eseménye úgy, ahogy csak egy irodalmár tudja,aki épp újságíró. Márai Sándor a húszas évektől ír különböző lapokban publicisztikákat, tudósításokat, tárcákat. Úgy vallott e ténykedéséről, hogy “nem az eseményt írtam meg, hanem azt, amit bennem mindenkor kiváltott”. Legtermékenyebb írói korszaka az 1930-as évekre esik. Ekkorra szinte megkerülhetetlenné válik: tárcaíróként a legjobbak között tartják számon. Éppen az a titka a két világháború közötti magyar publicisztika magas színvonalának, hogy a cikkeket neves írók jegyzik. A most megjelent kötet az 1934-1936 közötti időszak írásait gyűjti össze. Érdemes belelapozni.

/Helikon, 2010, 4990 forint/

Charles Bukowski: Forró vízi zene

Charles Bukowskinak mára világszerte kultusza lett, beleértve Magyarországot is. És bár – első ránézésre – felháborító(nak tűnő) stílusa és életmódja miatt sokan viszolyogtak – és viszolyognak – tőle, hogyan is ne lenne kultusza egy olyan embernek, akinek még a sírján is ez áll: “Don’t try”. Az életműsorozat második novelláskötete, a “Forró vízi zene” annyiban tér el elődjétől, “A semmitől délre” című kötettől, hogy ebben a szokásosnál is több a humor. Az a fajta humor, ami a lét elviselhetetlen nehézségeit könnyedén át- (vagy meg)hágja, és egy pillanat alatt rántja ki az embert bármilyen lelki vagy testi nyomorból. Az a fajta humor, ami nélkül élni nemhogy nem lehet, de felesleges is.

/Cartaphilus, 2010, 2700 forint/

Gervai András: Fedőneve:”Szocializmus” – Művészek, ügynökök, titkosszolgák

Úgy tűnik, nem tudunk szabadulni a közelmúltunk sötét árnyaitól. A kommunista diktatúra ügynökügyein már szinte minden környező ország túljutott, nálunk újra és újra fellángolnak a viták és beindulnak a sunnyogások. Közben azért a történészek és sajtómunkások teszik a dolgukat, amennyire tehetik. Időnként ki-kijön egy tematikus kötet az

ügynökügyekről. Most Gervai András újságíró enged bepillantást színházi, filmes és művészvilág titkosszolgálati vetületeibe. Mint írja „a titkosszolgálatok működésének, tevékenységének vizsgálatakor jól megragadható a politikai vezetők (így a kultúrpolitika irányítói) és az állambiztonsági szolgálatok együttműködése, összjátéka. Összejátszása. A politika napi kapcsolatban állt a Cég vezetőivel, s felhasználta döntéseihez a titkos információkat, esetleg továbbiakat rendelt. Az állambiztonsági szolgálatok igyekezett megfelelni az elvárásoknak, s azoknak – önigazolásból, saját fontosságát és a mindenkori veszélyt felnagyítva – elébe is ment, nem ritkán pedig manipulatív eszközeivel és módszereivel maga is formálta, alakította a döntéseket.” Bódy Gábor, Szabó István, MGP és a többi beszervezett ügynök tevékenységén túl a könyv bőséges jegyzetanyaga tucatnyi tartótiszt kilétére és pályafutására is fényt derít. De a szerző szerint a könyvnek valójában a politikai rendőrség, a kádári elnyomó gépezet a főszereplője.

/Jelenkor 2010, 3200 forint/

Mérő László: Az érzelmek logikája

A matematikus-pszichológus új könyvében azt állítja, hogy az érzelmek jelen vannak a logikus gondolkodásban, és például a rossz hangulat, a düh vagy a jókedv pozitívan befolyásolhatja a racionális döntéseinket. Az utóbbi húsz év kutatásai szerint elfelejthetjük, hogy hideg fejjel, érzelemmentesen kell gondolkodunk, döntéseket hoznunk. Ez nem megy. A jókedv például segíti a kreativitást, és a rutinmegoldásokat, míg a negatív érzelmek gátolják ezeket. Az elmélyült, analitikus gondolkodásra viszont inkább a rosszkedv hat pozitívan. Mérő bemutatja az érzelmek pszichológiáját, hatásukat a racionális gondolkodásra, és végül bevezet az „érzelmek állatkertjébe” is. Lebilincselő kötet, azt ugyan nem tudni, hogy jó kedvűen, vagy morcosan kell olvasni.

/Tercium, 2010, 3570 forint/

Bokor Pál: Obama – Az út Honolulutól a Fehér Házig, és mindig tovább…

Ami Barack Obamával 2008 nyaráig történt, az a magyar olvasó szempontjából is csak érdekesség. Ami azóta történik vele, arra már mindenkinek érdemes odafigyelni, aki nem közömbös Magyarország és az otthonunkként szolgáló bolygó jövője iránt – áll a könyv előszavában. A szerző, Bokor Pál az elnökválasztási kampány, majd az Obama-elnökség első két évének kulisszatitkait fölényes anyagismeret birtokában, közvetlen, élvezetes stílusban adja át az olvasónak. A felszín mögé behatolva a tágabb összefüggésekre is rávilágít, eszmefuttatásai túlmutatnak az amerikai politikai élet sajátosságain. Hasznos olvasmány az Amerikával foglalkozó diplomaták, laikusok, a külpolitika megszállottjai és a hazai elit számára.

/Atlantic Press Kiadó, 2010, 4390 forint/

Singer Magdolna: Júlia vagyok, és válok


A szerző nemcsak íróként, de gyásszal foglalkozó mentálhigiénés szakemberként is a lélek ismerője, ezért az izgalmas, fordulatokban is bővelkedő regény legfőbb erénye, hogy valódi lélektani drámát mutat be a főhős, Júlia sorsán keresztül. Minden Júlia vágya, hogy megtalálja a maga Rómeóját. Amikor megtalálja, azt hiszi, révbe ért, csak a halál választja el őket, hiszen válni mindig csak mások válnak. Így gondolták a regényben a „Névtelen válók” csoportjának tagjai is, akiknek az első és legfontosabb feladata bevallani, hogy igenis válnak. Júlia vagyok, és válok – ismerte el a regény hősnője is, és ezzel kezdetét veszi a lélek utazása.
Júlia véget nem érő, fáradságos töprengéssel, szigorú önreflexióval vizsgálja házasságának húsz évét. A megtagadás, megaláztatás fájdalma, az önértékelési válság, nárcisztikus sérülés, kétségbeesés odáig taszítja, hogy meglepve ismeri fel magában a bosszúvágyat, a pusztító dühöt és a rosszindulatot is. A gyász útja kegyetlen önismereti út is egyben, Júlia végigmegy ezen az úton, hogy aztán a harag mindent befedő vastag rétegén átgázolva megtalálja az elveszített szeretetet. Ekkor képessé válik felismerni, majd elsiratni a veszteséget, és ezáltal eljutni az elfogadásig.

/GARBO Kiadó, 2010, 2600 forint/

Leonard Cohen: Hallelujah


Leonard Cohen sokkal több, mint az a zseniális dalszerző és előadó, hiszen elismert regényíró, a száraz, de veszettül vicces komédia mestere, és belső lényének felfedezője, aki a kilencvenes évek során öt évet töltött egy buddhista kolostorban napi tizenkét óra meditációval. A most megjelent hiteles, gyakran fanyarul szórakoztató könyv Cohen teljes történetét elmeséli, 1934-es születésétől kezdve 2009-es, dicsőséges koncertturnéjáig. Nagyon jók, érdekesek és meglepőek a fotók, főleg a fiatal Cohenről. Minden fejezet egy-egy dalcím – azt azért el kell ismerni, hogy a dalok jobbak, mint kötetszövegei. Úgyhogy érdemes megvenni az új CD-t is.

/Show Time Budapest Kft., 2010, 5605 forint/

François Villon balladái Faludy György átköltésében

Egy könyv, aminek minden polcon ott kellene lennie. Ki tudja hányadik kiadása jelent most meg, ezúttal Keresztes Dóra gyönyörű grafikáival illusztrálva. François Villon, eredeti nevén François de Montcorbier, Párizsban született 1431-ben vagy 1432-ben. A Sorbonne-on magiszteri fokozatot szerzett, de az egyetem helyett inkább a kocsmákat és bordélyokat látogatta szívesen. A Kagylósok bandájába keveredett, lopás, rablás és gyilkosság miatt többször is halálra ítélték, ám mindannyiszor szerencsésen megúszta a bitófát. 1463-ban tűnt el Párizsból, haláláról nem tudunk. Versei örökre halhatatlanná tették. Magyarországon pedig több műfordítás után Faludy György legelső és mindmáig legkedveltebb versesköteteként indult legendás karrierje. Noha sokan kígyót-békát kiáltottak rá, ez mit sem vont le a népszerűségéből, sőt a kötet betiltása, a cenzúra, a kiátkozott emigráns kölltő legendája még növelte is azt. A kis kötet persze nem szabályos műfordítás, hanem valóban szabados átdolgozás. Ám épp ettől izgalmas olvasmány. Faludy pompás alakmást talált magának Villonban. A középkori vagáns költő és a 20. századi világcsavargó meglelte egymást, mint zsák a foltját. Így ír a Testamentum utolsó taktusaiban: „talán, ha majdan kettőezret írnak/Krisztus után, még tudja a világ,/hogy csókolt egykor Villon, a csavargó,/s mély serlegekből hogy itta a bút,/s hogy indult végül álmos és kanyargó/vizekre, honnan nincsen visszaút.” Hogy mindezt 2010-ben is tudjuk itt Magyarországon, az Faludy-meternek köszönhető.

Woody Allen: Annie Hall

„Itt ez a sok okostojás kint, akik a…az elidegenedés módozatain elmélkednek, mi meg itt bent szép csöndben hancúrozunk egyet.
Magához húzza Robint, és simogatni kezdi, de a nő elhúzódik.
Robin: Ne már, Alvy! A szex révén akarod kifejezni az ellenséges érzéseidet.
Alvy: Miért, hát miért kell neked mindig pszichiátriai kategóriákba gyömöszölnöd az én állatias ösztöneimet (megköszörüli a torkát) – kérdezte a férfi, miközben kikapcsolta a nő melltartóját.”
Az egyik ismerős jelenet az Oscar-díjas filmből. A cinikus Alvy és az önmagát kereső Annie bontakozó kapcsolatának hol romantikus, hol komikus, hol pedig szánalmasan kisszerű epizódjai – a kirándulások, a civakodások, a közös szexuális tapasztalatok – egyszerre tükrözik és parodizálják a New York-i értelmiségi társadalom életmódját, gondolatvilágát. A történet egy szerelem tündöklésének és bukásainak neurotikus mementója, a sziporkázó poénoknak köszönhetően mégis végtelenül szórakoztató. Most itt a forgatókönyv, olvashatjuk a hihetetlen párbeszédeket, amelyek így, papíron is hangos nevetésre ingerlik a rajongókat.

/Cartaphilus, 2010, 2000 forint/

Ferenczi György és a Rackajam: A rackák világa


Egy fotóalbum és egy kiváló új album a Rackajamtől. A „főnök”, Ferenczi György így ír a könyvről. „Azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen is ez a zenekar, színpadon és színpadon kívül, de ügyeltünk arra, hogy egyetlen szót se szóljunk saját magunkról. A könyvben éppen ezért nem kapott helyet sem a zenekar története, sem a tagok életrajza. Van viszont benne sok kép, mert Lajtos István fotós barátunk majdnem két éven keresztül eljött velünk mindenhova, s irdatlan mennyiségű felvételt készített. A közösen kiválasztott fotókhoz a magyar-, illetve a világirodalom jeleseitől válogattunk rövid idézeteket. Az összhatás alapján szerintem pontosan meg lehet tudni, hogy milyen emberek is vagyunk. A könyvhöz készült egy új lemez is, ami – úgy érzem – a zenekar történetének eddigi legjobb lemeze.” Igaza van.

/Cartaphilus, 2010, 4990 forint/

Giovannino Guareschi: Don Camillo kisvilága


Ki lő rá az olasz falucska plébánosára, mikor az a templomában éppen a megrepedt feszületet javítja? Megkeresztelheti-e tisztelendőnk a párttitkár fiát, s nyerheti-e a kisded a szent keresztségben a Lenin nevet? Való-e egy plébánosnak a kommunisták három elemijén gúnyolódni? Verekedni? Hazudni? Lábbal feloldozást adni? Egyebekről nem is beszélve…Giovannino Guareschi (1908-1968) újságíró-humorista főműve, a don Camillo-történetfüzér a háború utáni olasz szórakoztató irodalom máig legsikeresebb produkciója. Nemcsak olvasmányként lett olasz nemzeti, sőt világsiker, hanem filmen is, hála a boldog emlékezetű Fernandelnek. Ezekben az egymáshoz lazán kapcsolódó történetekben Guareschi a ’45 utáni időszak egyik sajátos olasz konfliktusát idézi fel: a nagyon erős katolikus egyház és a friss partizándicsőségektől büszke istentelenség: a szintén nagyon erős kommunista párt mindennapos hadakozásáról anekdotázik – a népi komédiák nemzetközi nyelvén.

/Európa Könyvkiadó, 2010, 2600 forint/

Varró Dániel: Akinek a lába hatos – korszerű mondókák kisbabáknak

A lassan sztárköltőknek kijáró tisztelet övezte Varró Dániel ezúttal babamondókákkal, höcögtetőkkel, a klasszikus magyar gyerekversek parafrázisaival rukkolt elő. Az benne a zseniális, hogy mondhatjuk a babáknak is, de mi magunk is jól szórakozunk a nyelvi zsonglőrködéseken, frappáns rímeken. Példának okáért így altatja (József Attila ritmusában) Varró apuka, immár kissé türelmetlenül a kisfiát:
„Borús és deprimált apádnak/egyetlen árva csillaga,/ne akarjad, hogy énekeljek,/ aludj el szépen kisbaba.
Alszik a ciciben a tej,/a farpofán a friss kaka-/most nem pelenkáz át apu,/aludj el szépen kisbaba.”

/Manó Könyvek, 2010, 1790 forint/

vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.