Média

Törvénysértéssel kezdett a Retro Rádió új tulajdonosa

A nyíregyházi Retro Rádió logója
A nyíregyházi Retro Rádió logója
A nyíregyházi Retro Rádiót felvásárló, Andy Vajna-közeli cég nem jelentette be a Médiatanácsnak a tulajdonosváltását, a grémium azonban a nyilvánvaló jogsértés ellenére mentegeti a céget.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, még február 6-án tulajdonost váltott a nyíregyházi Retro Rádiót működtető Center-Rádió Kft. Nyíregyháza második leghallgatottabb rádiója ahhoz a tavalyi alapítású Tranzisztor Kft.-hez került, mely Andy Vajna Rádió 1-ével azonos budapesti helyszínen, a Hegyalja úton működteti a budapesti Retro Rádiót a néhai Rádió Q ingyenes, közösségi frekvenciáján. A Tranzisztor Kft. nem csupán a stúdióhelyszínnel kötődik a kormánybiztoshoz. A Tranzisztor által működtetett budapesti Retro Rádió reklámidejét ugyanis Andy Vajna tavaly létrehozott Media Time Kft. nevű cége értékesíti, és műsorait az a tavalyi alapítású RadioFactory Kft. gyártja, melynek tulajdonosa a Rádió 1 programigazgatója, a szakmában McFlyként emlegetett Bertók László. Egyébként a nyíregyházi Retro is együttműködésre lépett a műsorgyártó RadioFactoryval. További kapcsolódás a Rádió 1-el, hogy a Center-Rádió Kft. tulajdonosváltását ugyanaz a Bíró Balázs ügyvéd ellenjegyezte, aki Andy Vajna Rádió 1 hálózatának, valamint a Vajna által bekebelezett rádióknak is dolgozik, valamint tulajdonosként is szerepel is néhány Rádió 1 hálózatos cég esetében.

A tulajdonosváltáson kívül a nyíregyházi Retro Rádiót működtető Center-Rádió Kft. megváltoztatta a székhelyét is: a budapesti Gellérthegy utca 8. szám alá költözött. Ugyancsak változott a Center-Rádió Kft. ügyvezetőjének személye: az a szegedi, 37 éves Tamás Ákos Gergő vette át Szakács Tibortól (a volt tulajdonostól) a cég irányítását, aki a Tranzisztor Kft.-nek is ügyvezető-tulajdonosaként szerepel tavaly óta a cégregiszterben.

Andy Vajna közelében landol a nyíregyházi Retro
Felvásárolja a nyíregyházi Retro Rádiót működtető kft.-t egy Andy Vajnához több szálon is köthető cég, és összefog a budapesti Retro Rádióval.

Hiába a nyilvánvaló jogsértés, a Médiatanács mégsem cselekszik?

Kíváncsiak voltunk, hogy ha a sajtónak nem is jelentették be a tulajdonos, az ügyvezető és a székhely február 6-i megváltozását, a Médiatanácsnál tudtak-e erről, és csak a grémium nem tartotta-e hírértékűnek a dolgot, hogy az üléseiről kiadott heti összefoglalójában erről beszámoljon. A Médiatanács múlt hét pénteki ezzel kapcsolatos levelünkre szerdán megküldött válaszában elismerte:a vonatkozó jogszabály, a Médiatörvény (63. § 14. bek.) alapján a médiaszolgáltatóknak 5 napjuk van arra, hogy bejelentsék a tulajdonosi szerkezetben vagy a hatósági szerződésükben szereplő adatok változását, erre pedig március 7. reggelig nem került sor.

Amikor azonban visszakérdeztünk a Médiatanácsnál, hogy a több mint egy hónapos késedelemből fakadó jogsértés miatt indítanak-e eljárást a médiaszolgáltatóval szemben, egy nappal később már az a fentiekkel ellentmondó válasz érkezett, hogy a cégben bekövetkezett változásokat csak március 7-én jegyezte be a cégbíróság, és hogy a Médiatanács felé történő változásbejelentéssel általában meg szokták várni a médiaszolgáltatók a cégbírósági végzést, mivel egyéb okiratok mellett azt is szükséges benyújtani a bejelentéshez.

A Médiatanács válaszának azonban teljesen ellentmond a Médiatörvény azon szakasza, amire egy nappal korábban még maga a Médiatanács is hivatkozott. A törvény említett részében ugyanis egyetlen szó sincs róla, hogy a tulajdonos- és ügyvezetőváltás bejelentésével meg kellene várni a cégbírósági bejegyzést. Ennyi áll a törvényben:

A médiaszolgáltató köteles öt napon belül a Médiatanácsnak bejelentenie, ha a médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében vagy a hatósági szerződésben szereplő adataiban változás következik be.

Emellett a polgári törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó szövegéből is az adódik, hogy a tulajdonrészek átruházásával kapcsolatos változás a társasági szerződés módosításával válik hatályossá. Márpedig a társasági szerződés február 6-án változott meg. Tudta ezt a cégbíróság is, mely február 6-i hatállyal jegyezte be és tette közzé a változásokat. A cégközlönyben is ez a dátum szerepel a változás időpontja mezőnél. Tehát a Médiatanács felé történő 5 napos bejelentési határidő akkor elindult.

A Médiatanács levelének ellentmond egy másik eset is. Békéscsabai helyi rádiósok indítottak pert korábban a grémium ellen, a testület pedig egy jövőben bekövetkező, és épp ezért értelemszerűen a cégnyilvántartásban addig még függő bejegyzésként sem szereplő ügyvezetőváltásra hivatkozva tudta megakasztani és elhúzni az ellene indított pert. (Arról a perről van szó, ami azért indult, mert a Médiatanács elfogadta Andy Vajna cégének rádiós pályázatát annak ellenére, hogy a kormánybiztos vállalkozása nem nyújtott be megfelelő banki igazolást.)

Amikor tehát a Médiatanácsnak az áll érdekében, egy még be sem következett cégbírósági változást egy médiaszolgáltató levele alapján is elfogad egy majdan bekövetkező változásról, más esetben viszont, amikor egy kormánybiztos közelébe kerülő rádió szankcionálása lenne szükséges, amiért nem jelentette be a tulajdonosváltását, akkor a testület még azt a változást sem tekinti mérvadónak, ami már február 6-tól hatályossá vált a cégbírósági rendszer és a vonatkozó jogszabályok tanúsága szerint.

Ezen én már nem csodálkozom. A Médiatanács mostanában meglehetősen gyakran helyezi magát kívül a jogállami kereteken, a testület még a látszatra sem ad. Ha Vajnáról vagy vagy vele baráti viszonyban lévő rádiókról van szó, általában elnéző a testület, ha viszont másról, akkor nagyon szigorú

– kommentálta az esetet egy általunk megkérdezett, a Médiatanács működését folyamatosan figyelemmel kísérő rádiós szakember.

Egy másik általunk megkérdezett rádiós arra az esetre emlékeztetett, amikor a Médiatanács arra hivatkozva próbálta kizárni a Klubrádiót a frekvenciájáért folytatott pályázatból, hogy a rádió a pályázat lapjainak üres oldalán nem szerepelt aláírás. Bár a bíróság utólag a rádiónak adott igazat a Médiatanács ellen, a testület ezután a nemzetközi botránnyá fajult ügy után sem mondott le.

A Rádió 1 nem volt elég erős Nyíregyházán

A felvásárolt Retro Nyíregyháza második leghallgatottabb rádiója, a 18 és 59 év közötti rádióhallgatók között 31,1 százalékos közönségaránnyal rendelkezett idén januárban az Inspira Media Research megyeszékhelyi kutatási adatai alapján. A rádiót csak az a Sunshine FM tudta megelőzni, mely 35,3 százalékos eléréssel rendelkezett Nyíregyházán. Az Andy Vajna hálózatába tartozó Rádió 1 egyébként messze lemaradva működik a városban. A Rádió 1 és mellette a nyíregyházi Retro Rádió együttvéve viszont nagyobb elérést tud produkálni a városban, mint a Sunshine.

Frissítés 2018.03.10. – a Médiatanács újra válaszolt

A Médiatanács a további ellentmondások kapcsán a mai napon újabb választ küldött szerkesztőségünknek. Azt írják, hogy a szóban forgó ötnapos bejelentési határidőt szerintük a változás cégbírósági bejegyzésétől kell számolni. (Ilyen mondat azonban a médiatörvényben nem szerepel.) Ezt azzal magyarázza a grémium, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (Ctv.) indokolása (22. §) szerint a cégjegyzék adataira a bejegyzés keltétől kezdődően lehet csak hivatkozni, tehát az adat attól az időponttól tekinthető hatályosnak, amikor azt a Cégközlönyben közzétették. A Ctv. 24. §-ához kapcsolódó indokolás szerint a cégjegyzékben vezetett adatok változásakor a cégjegyzékbe történő bejegyzés ún. konstitutív hatályú: a bejegyzés ténye teszi jogszerűvé azt a jogi aktust, amelyre a bejegyzés vonatkozik. Ugyanakkor az adat módosítása visszamenőlegesen hatályos. Tehát csak az a jogszerű változás, amit a cégnyilvántartásban már átvezettek, ezért kell innen számolni a határidőt.

Ami a békéscsabai ügyet (Radio Plus Kft.) illeti, ahol a testület már az előtt az ellene indított per felfüggesztését kérte, hogy a változást egyáltalán az érintett kft. tulajdonosa megszavazta volna, illetve sor került volna a kapcsolódó taggyűlésre, azt írják, hogy ebben az esetben más volt a jogi helyzet: ott médiaszolgáltatási pályázati eljárás zajlott, és a pályázati felhívás tartalmazta – a 2.6.1. pontja szerint – a haladéktalan bejelentés kötelezettségét: „Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplő adatok a pályázati ajánlat benyújtását követően módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Médiatanácsot haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatással egyidejűleg a módosulás tárgyát érintő, a Pályázati Felhívás szerinti dokumentumokat is be kell nyújtani az eredetivel megegyező formában.” Hozzáteszik: a pályázó azért köteles már a cégbírósági bejegyzés előtt haladéktalanul tájékoztatni a hatóságot, mert a hatóság ilyenkor külön megvizsgálja, hogy az adott változás nem hat-e ki az alaki érvényesség szabályaira. A pályázati felhívás pontosan megjelöli azokat az adatokat, amelyek változhatnak a pályázati eljárásban és nem vonnak maguk után alaki érvénytelenséget. A Radio Plus Kft. esetében az ügyvezető személye változott, a Médiatanács pedig döntését erre a tényre tekintettel módosította, megvárva a kapcsolódó cégiratok benyújtását, valamint a cégbírósági bejegyzést is.

A Médiatanács válaszának azonban ellentmond, hogy a saját pályázati felhívásában szó sem volt arról, hogy egy jövőben bekövetkező változásról előre kellene bejelentést tenni, annál is inkább, mivel a taggyűlésen a tagok szavazatától függően a változások akár meg is hiúsulhattak volna. Márpedig a Radio Plus Kft. már akkor jelezte a változást a Médiatanácsnak, és a Médiatanács már akkor kérte az ellene indított bírósági per felfüggesztését, amikor még sor sem került a változásokat megszavazó taggyűlésre, azaz bármilyen jogi változás állt volna be.

rádió
Felfüggesztették az országos kereskedelmi rádiós pályázatot
A Médiatanács a Class FM egykori frekvenciájára vonatkozó pályázatot az ellene a múlt héten megindított újabb per miatt függesztette fel. Szombathelyen a Rádió 1 és Veszprémben a Méz Rádió plusz öt évre jogosultságot kapott.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik