Tudomány

Ma sokan viselik a brutálisan kivégzett terrorista maszkját

Guy Fawkes nagyban játszott, 1605-ben fel akarta robbantani az angol parlamentet. Arcát - mint az elnyomás elleni fellépés jelképe - ma is sok helyütt láthatjuk tüntetéseken. Minden év novemberének ötödik napján Nagy-Britannia hálát ad a lőpor-összeesküvés kudarcáért.

A terror definíciója koronként változó, állandóságát abban foghatjuk meg, hogy mindig a vélt gyengék erőszakos cselekménye a vélt elnyomók, az „erősek” ellen – ilyen értelemben a magyar történelem is ismer terroristákat.

És bizony terroristának nevezhetjük Guy Fawkest is, aki hithű katolikusként elnyomottnak érezte magát Angliában a XVII. század elején. Olyannyira, hogy radikális tettre szánta el magát, ami ismét csak tökéletesen egybevág a terrorizmus klasszikus céljával:

bosszút állni, zavart és félelmet kelteni az ellenségben, egyben példát mutatni, erőt demonstrálni a saját tábornak.

Katolikusok elnyomása

Az angol história egyik legismertebb epizódja, hogy VIII. Henrik szexuális élete, gyakran váltogatott, néha ki is végzett feleségei miatt az 1530-as évek végén szakított Rómával, az anglikán egyház megalapításával csatlakozott a protestantizmushoz. Ám az csak egy dolog, hogy mit tesz a király, a mélyreható társadalmi változásokhoz idő kellett, és az erőszak sem maradhatott el.

Henrik örököse, I. Erzsébet, a „szűz királynő” a katolikusok esküdt ellensége volt, minden eszközzel igyekezett a közösség tagjait háttérbe szorítani, bírságolt, börtönbe zárt és kivégeztetett. A pápával való viszony elmérgesedése és a spanyol armada támadása nyomán pedig gyakorlatilag „állambiztonsági kockázatként” tekintett katolikus alattvalóira.

Halálával 1603-ban kihalt a Tudor-ház, mindenki sokkal toleránsabb utódban reménykedett. Amikor a Stuart-ház első uralkodója I. Jakab (maga ugyan protestáns, de a tragikus sorsú Stuart Mária fia) néven trónra lépett, tényleg megindult az enyhülés.

Nem sokáig, a puritánok nyomására a király már abban az évben teljes visszavonulót fújt és kijelentette, mélyen megveti a  „babonás pápista vallást”, és előkészületeket tett a katolicizmus betiltására.

Guy Fawkes elfogása (Wikipedia)

Fel akarták robbantani a parlamentet

Ez már sok volt az olyan hithű katolikusoknak, mint Guy Fawkes. Az akkor 34-35 esztendős kisnemes élete nagy részét katonaként töltötte, zsoldosként harcolt protestánsok ellen. A források hatalmas termetű, roppant erejű, vörösesbarna hajú, nagy bajszú és szakállú embernek írják le.

Négy társával 1604-bendolgozta ki a később puskapor-összeesküvésként közismertté vált tervet.

Amikor a londoni parlament megnyitja ülését, jelen vannak mindkét ház képviselői, a király és a walesi herceg is, ők felrobbantják az épületet.

Körülbelül 500 embert kívántak a halálba küldeni. Ezután vidéken katolikus felkeléseket robbantottak volna ki, trónra ültették volna a király egy kisebb gyermekét, majd visszaállítják a katolikus államvallást.

Bérbe vettek egy pincét közvetlenül a Lordok Háza alatt, ahol összesen 36 hordó puskaport helyeztek el – a minél nagyobb pusztítás érdekében a hordókra vasrudakat halmoztak. A nagy nap 1605. november 5.volt, Guy Fawkes önként vállalta, hogy meggyújtja a kanócot, majd a Temzén keresztül kereket old.

Fellázadt a lelkiismeret…

Jól megszervezték és ügyesen dolgoztak, ám az egyik összeesküvő, Francis Tresham lelkiismeretére hallgatva mindent elrontott. Nem tudta elviselni, hogy a merényletnek katolikus lordok is áldozatul esnek majd, köztük az ő sógora, Lord Monteagle.

A merénylet előtt egy héttel ezért névtelen levelet írt rokonának, szándéka szerint titokzatos tartalommal:

Uram, attól a szeretettől vezérelve, melyet néhány barátja iránt érzek, gondoskodni akarok a testi épségéről. Ennélfogva azt tanácsolom Önnek, hogy ha kedves az élete, találjon valami mentséget, hogy távol maradhasson a parlamenttől; Isten és ember ugyanis összefogott, hogy megbüntesse a mostani idők romlottságát.

Monteagle-t nyilván nem ejtették a fejére, azonnal jelentette a készülő merényletet. A hatóságok átkutatták a környéket, majd kivártak, csak november 5-én éjfél után csaptak le: a pincébe betörő katonák elfogták a zsebében órával és tűzszerszámmal ott ücsörgő Fawkest.

Az óriás nagyon bátran viselkedett, amikor a király elé vezették és megkérdezték, mi volt a szándéka, dühösen Jakab arcába ordította:

Visszarobbantani benneteket, skót koldusokat ősi hegyeitekbe!

Guy Fawkes Jakab király előtt (Wikipedia)

Brutális kivégzés

Az uralkodó méltatta a férfi hozzáállását és nagyszabású tervét is, ám miután Fawkes a kikérdezés során ugyanilyen pökhendi maradt, elrendelte kínvallatását. Napokig szenvedett, de végül megtört, feladta társait. Őket is annak rendje és módja szerint megkínozták, majd 1606. január 30-án megkezdődtek a kivégzések.

Főbenjáró bűnt követtek el, haláluk borzalmas volt: az elítélteket felakasztották, de csak óvatosan, és mielőtt megfulladtak volna leeresztették. Ezután nemi szervüket, heréjüket levágták, kibelezték, majd lefejezték és felnégyelték őket.

Fawkesre 31-én került sor, de ő túljárt a hóhérok eszén. Amikor is első lépésként a hurkot nyakába akasztották, ő leugrott az emelvényről, a kötél pedig eltörte a nyakát. A borzalmas procedúrát már csak holttestével tudták végigcsinálni.

Maszk lett belőle

A katolikus közösségnek eztán soha nem látott üldöztetést kellett elszenvednie, tagjait még szavazati joguktól is megfosztották, a parlament pedig 1606-ban elrendelte: az angol király alattvalói minden év novemberének ötödik napján adjanak hálát a „lőpor-összeesküvés” kudarcáért. A tűzijátékkal egybekötött ünnepség máig nagy esemény Nagy-Britanniában, amelynek központi figurájává Guy Fawkes vált.

És mit keres a tüntetéseken? A gyakran látott bajuszos, hegyes szakállas „Anonymous-maszk” Guy Fawkest ábrázolja. Először egy képregény, majd a V mint vérbosszú című film által vált híressé, a tüntetéseken pedig, mint az elnyomás elleni fellépés jelképe jelenik meg. És persze eltakarja viselője arcát.

Világszerte utcára vonulnak ma

Az önszerveződő Anonymous hacktivista csoport november 5-én több mint 800 városban tart megmozdulást, így Budapesten is. A Million Mask March nevű kezdeményezés keretében a Batthyány térről a Sándor palotáig menetelnek.

(Kiemelt kép: JUAN BARRETO / AFP)

Ajánlott videó