LMP (Array)
Belföld

Politikai osztálylétszám – Kik szeretik Schiffert, Szélt?

A Policy Solutions „Politikai Osztálylétszám” néven, a GfK Hungária Piackutató kutatásait felhasználva elemezte a magyar választók társadalmi hátterét.

Európában mára felbomlottak a hagyományos társadalmi osztályok, amelyek régebben többé-kevésbé homogén kulturális jegyeket mutattak, hasonló érteket vallottak. Egyre tisztábban látszik a magyar társadalom széttöredezettsége is, ám eddig nem születtek publikus kutatások arról, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóinak életstílusát. A Policy Solutions most azt próbálja bemutatni, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóit. A kutatás 20 társadalmi csoportot különböztet meg, ami nem fedi le a társadalom egészét, nem ad teljes leírást az összes szavazói csoportról. A Politikai Osztálylétszám-kutatás ugyanakkor összegyűjti a húsz csoport legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi problémáit.

A csoportok közül most az LMP-szavazók legfontosabb kategóriáit ismertetjük.

Náluk Schiffer András és Szél Bernadett a szupersztár

A dolgozó középgeneráció

Ebben a csoportban a „második legjelentősebb férfitöbblet”, a tagok elenyésző része nő. Döntően a fiatal, de nem a legfiatalabb generáció. Háromnegyedük 30-44 év közötti. Budapesten, megyeszékhelyeken élnek, a kisebb településeken jelentősen alulreprezentáltak. Az átlagnál jóval nagyobb arányban vannak köztük egyedülállók, jellemző, hogy együtt élnek valakivel, de nem házasok. Náluk a legalacsonyabb az átlagos gyerekszám. Csak alapfokú végzettségük van, de a teljes populációhoz mérten kétszer többen tanulnak még. A legfoglalkoztatottabb választói csoport. Nyugdíjas itt nincs. A túlnyomó többség a privátszektorban dolgozik, főleg a szolgáltatóiparban (bolti eladóként, fodrászként, pincérként). A csoportot nem igazán jellemzi osztálytudat, legtöbben mégis munkásosztálybelinek tekintik magukat. Csak egyharmaduknak magasabb az iskolai végzettsége a szüleikénél. Ennek egyik oka, hogy általában jó családból származnak, magas végzettségű felmenőkkel rendelkeznek. A magukhoz hasonló emberek előrejutását ők látják a legnehezebbnek, négyötödük szerint nehezebb ma előrejutniuk szüleikhez képest. Kapcsolati tőkéjük szinte minimális. Jövedelmük a középmezőnybe tartozik, de többségük – saját bevallása szerint – nehezen jön ki belőle. Megtakarításuk összege – fiatalkoruk miatt is – töredéke az átlagosnak, az átlaghoz képest sokan tartoznak bankoknak, toronymagasan nekik van a rokonok felé a legtöbb tartozásuk. E csoportban a legmagasabb az ingatlanbérlők aránya. Főleg lakótelepeken élnek.

Rengeteget tévéznek, újságot és könyvet messze ők olvasnak legkevesebbet. Nyomtatott sajtót akkor vesznek kezükbe, ha ingyenes. A kereskedelmi csatornák közül sokkal jobban kedvelik az RTL Klubot, mint a TV2-t, szeretik a Viasat3-at és a Story4-et, a közmédiát (M1), az ATV-t és a Hír TV-t feleannyian sem nézik, mint a teljes populációban. A rádiók közül a Music FM-et ők hallgatják a legtöbben, a könnyűzenei Petőfit a legkevesebben. Az internetes hírportálok és kommunikációs eszközök használatában élen járnak. Az Indexet több  mint  egyharmaduk követi rendszeresen. A csoport tagjai az egyik legaktívabb facebookozók, a Twittert pedig toronymagasan ők használják legtöbbet. Ez a választói csoport játszik legtöbbet számítógépes vagy videojátékokkal, szívesen járnak kocsmába, kávézóba, szórakozóhelyekre. Szeretnek sportolni, az elektronikus zenét az átlagosnál kétszer jobban kedvelik, a többi stílus iránt a teljes populációnál jóval kevésbé rajonganak.

Az átlagosnál kicsit aktívabbak a különböző civilszervezetekben: sportklubok és szakszervezetek tagjai, sokan különféle vallási csoportokat is választanak maguknak. Kifejezetten megvetik a szélsőjobboldali mozgalmakat. Vallásosabbak az átlagnál, de csak a maguk módján, az egyház tanításait semelyikük sem követi.

A közéleti kérdések, társadalmi problémák iránt a legkevésbé érdeklődnek. A politikára átlagosan fogékonyak. A Fidesz- és Jobbik-szavazók után ők vallják magukat leginkább jobboldalinak. A liberális-konzervatív skálán inkább a konzervatívok felé húznak, de mérsékeltnek tarják magukat. Számukra az LMP a legszimpatikusabb, legkevésbé a Fideszt, leginkább a Jobbikot és a DK-t utasítják el. Az egyik legszkeptikusabb csoport a demokráciát illetően, csak egyötödük szerint jobb a demokrácia minden más rendszernél. Több mint egynegyedük szerint a diktatúra bizonyos körülmények között jobb a demokráciánál.

Ez a csoport ért leginkább egyet azzal, hogy az EU-tagság után Magyarország jelentősen felzárkózott Európa fejlett részéhez, de nagyobb mértékben gondolják azt is, hogy ezzel hazánk függetlensége jelentősen csorbult. Az átlagnál szkeptikusabbak az euróval és az EU gazdasági kilátásaival kapcsolatban is. Megosztottak az Unió előnyei és hátrányai tekintetében, de inkább szkeptikusak, mint EU-pártiak. A tüntetések közül az átlagnál nagyobb mértékben szimpatizálnak a rezsicsökkentés melletti megmozdulásokkal, a devizahiteles tiltakozásokkal. Határozottan elutasítják a Békemenetet, de számos kormányellenes tüntetést is határozottan ellenszenvesnek tartanak.

Fiatal városi fehér galléros

Főleg a fiatalabbak és középkorúak tartoznak ide, 60 év felett a csoport alulreprezentált. Legnagyobb részük Budapesten és a megyeszékhelyeken lakik. Sok köztük a partner-, élettársi kapcsolatban élő, az elvált. Kiemelkedően magasan képzett csoport, az átlagnál kétszer több tagnak van felsőfokú végzettsége, alapfokú végzettségű nincs közöttük. A dolgozók részaránya nem kiemelkedően magas a teljes populációhoz képest, számottevően kevesebb köztük ugyanakkor a nyugdíjas. Legjellemzőbben értelmiségiként dolgoznak, de sok közöttük a vezető és az irodai alkalmazott. Őket jellemzi a második legerősebb osztálytudat. Több mint háromnegyedük valamelyik osztályhoz sorolja magát. Legtöbben a középosztályhoz és a felső középosztályhoz. Alsóbb osztálybeli alig van köztük. Háromötödük magasabb iskolai végzettséget ért el szüleinél, akik között szintén sok volt értelmiségi és vezető. Társadalmi beágyazottságuk átlag feletti, kiterjedt a kapcsolatrendszerük. Kifejezetten jó körülmények között élnek: az átlagosnál másfélszer magasabb a jövedelmük, minden negyedik tagnak van megtakarítása, amely összege az átlag háromszorosa. Adósságuk lényegében semmilyen irányban nincs. Az átlagosnál többen élnek közülük albérlőként, bérlőként. A lakástulajdonosok ingatlana ugyanakkor jóval többet ér az átlagnál (családi ház, villa vagy emeletes vidéki ház). A csoportot a magaskultúra fogyasztása és a tömegkultúra elutasítása jellemzi leginkább.

Ők töltik legkevesebben az időt tévézéssel, újságot, könyvet viszont az átlagnál jóval többen olvasnak.A nyomtatott sajtótermékek közül a Magyar Narancsot, a HVG-t és a Figyelőt az átlagosnál kétszer többen, a bulvárlapokat jelentősen kevesebben olvassák. A két legnagyobb kereskedelmi csatornát feleannyian nézik, mint a teljes populáció, a közmédia csatornáit viszont az átlagosnál többen követik. Kedvenc rádiójuk a Petőfi, amit több mint egyharmaduk hallgat, ezzel ők a legnagyobb arányú követői is. Az internetes portálok közül az Indexet és az Origót ebben a csoportban olvassák a legtöbben. Szívesen járnak étterembe, múzeumba, színházba. Ez az egyik legtöbbet internetező csoport. Az átlagnál kétszer többen sportolnak, a kertészkedés ebben a választói csoportban a legnépszerűbb. Nem viselik el a mulatós és az elektronikus zenét, a komolyzenéért rajonganak, és az átlagosnál jobban kedvelik a rockot. A civil életben ők a legaktívabbak, de a jobboldali és szélsőjobboldali civileket elutasítják. Kétharmaduk nem vallásos, aki igen, az követi is az egyházi tanításokat. A politikai ügyeket átlagon felüli érdeklődéssel követik, az átlagnál jóval elkötelezettebbek a demokrácia mellett, csak töredékük tartja bizonyos esetekben jobbnak a diktatúrát. Ideológiai önbesorolásuk szerint az átlagtól inkább balra vannak, inkább liberálisnak vallják magukat, mint konzervatívnak. A pártok közül a jobboldaliakkal szinte egyáltalán nem szimpatizálnak, a baloldaliak egy 10-es skálán 4-es osztályzatot kaptak. Az EU előnyeit érzik, hátrányait alig említik. A tüntetések közül a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos tiltakozásokat ők tartják a legrokonszenvesebbnek, a teljes népességhez képest jóval megértőbbek a Budapest Pride résztvevőivel.

Ajánlott videó