Tudomány

Kettős csillaggal “keringőzik” a Szaturnusz

A Szűz csillagkép egy kettőscsillagát többször megközelíti a Szaturnusz bolygó a hónapban.

A Szűz csillagkép második legfényesebb csillagáról, a 39 fényévnyi távolságban lévő Gamma Virginisről – Porrima – van szó, amely valójában egy kettős csillag. A páros tagjai, amelyek a közös tömegközéppont körül keringenek 169,1 éves periódussal, oly közel vannak egymáshoz, hogy csak teleszkóppal különíthetőek egymástól.

A Földről nézve elliptikusnak tűnik a két csillag pályája. Az utóbbi években a csillagászok közül sokan felhagytak Gamma Virginis megfigyelésével, hiszen 2005-ben mindössze 0,35 ívperc – ívperc – szögtávolság, a fok 1/60-ad része -választotta el őket egymástól. Hat évvel később a páros tagjai már 1,75 ívpercnyire távolodtak el, s így már jól megkülönböztethető a két fényes csillag.

Szaturnusz a következő egy hétben még “hátrál”, majd 14-től előretartó mozgást végez a Szűz csillagképben. Éjfélkor nyugszik, így az éjszaka első felében látható,

A hónap elején 18 ívpercnyire délkeletre tartózkodott a kettőscsillagtól, amelyhez csütörtökön kerül a legközelebb, ekkor alig 15 ívpercnyi távolság választja majd el a tőlük. Ez a Hold látszó átmérőjének a fele. Június 30-ra a távolság megduplázódik, eléri a 30 ívpercet, vagyis a Hold teljes látszó átmérőjét. Így különleges látványban lehet részünk, ha június 9-én és a hónap végén az égboltra pillantunk.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik