vizoracsere(210x140).jpg (Array)
Pénzügy

Drága vízóraköltségek miatt bírságolt a GVH

A versenyhivatal szerint túl sokat kért a Pécs környékén monopolhelyzetben lévő Tettye Zrt. a szakszerűségi vizsgálatért és a kiszállásért.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Tettye Forrásház Zrt. (Tettye Zrt.) visszaélt gazdasági erőfölényével, mert 2011 májusától túlzottan magas díjat kért a fogyasztóitól a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálatára (beleértve ezek zárral történő ellátását is) és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra.

A jogsértés elkövetéséért 1,3 millió forint bírságot szabott ki a GVH, és megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

Nem tudták igazolni a magas költségeket

A GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. monopolhelyzetben van a szolgáltatási területein (Pécsett és környékén, közel 170 ezer potenciális fogyasztóval), figyelemmel az ivóvíz-szolgáltatás közüzemi jellegére, valamint a szolgáltatásra és a kapcsolódó mellékvízmérő szakszerűségi vizsgálatára vonatkozó jogi szabályozásra.

A GVH közgazdasági elemzési módszerek alapján úgy ítélte meg, hogy a Tettye Zrt. díja jelentősen eltér a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, gazdaságilag indokolt költségektől és a tisztességes nyereséghez szükséges szinttől, valamint hogy a költségkalkulációjából adódó egyes költségmértékek kiugróan magasnak számítanak az összehasonlítás alapjául szolgáló vállalkozások költségeihez képest, illetve olyan költségelemet is beszámít, amely más szolgáltatáshoz kapcsolódik, és amelyet a hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem vesznek figyelembe.

E körben a Tettye Zrt. nem igazolta, hogy e költségek indokoltak volnának a szolgáltatáshoz. Márpedig díja jóval magasabb a benchmark módszerrel kialakított viszonyítási alaphoz, illetve a mintába bevont vállalkozások díjaihoz képest.

A bírságot ez indokolja

Így a GVH megállapította, hogy a Tettye Zrt. e díjakat a fogyasztók számára hátrányosan, tisztességtelenül és túlzottan magas mértékben állapította meg.

A GVH a bírság kiszabásakor a Tettye Zrt. 2011 májusa és 2015 márciusa között elért releváns árbevételéből indult ki, majd a bírság összegének meghatározásánál – többek között – figyelembe vette, hogy
– a kizsákmányoló jellegű visszaélés egy jogi monopólium által valósult meg, amely így nem minősülhet a versenyt veszélyeztető jogsértésnek;
– a Tettye Zrt. magatartásának piaci hatása ténylegesen bekövetkezett a helyi piacon, figyelemmel a vállalkozás 100 százalékos piaci részesedésére;
– a Tettye Zrt. a versenyfelügyeleti eljárás alatt tovább növelte a fogyasztókat terhelő költségeket a GVH Versenytanácsa előzetes álláspontjának, illetve a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott döntéseinek ismeretében és ellenére is.

A GVH megjegyzi: 2013-ban, a jelen ügy megindításának évében prioritásként kezelte a helyi piacok hatékony működésének elősegítését, így több versenyfelügyeleti eljárást indított és zárt le azokban az esetekben, amelyekben a szabályozás kellő mozgásteret hagyott a versenyjogi fellépésre.

Ajánlott videó