Hetilap: Lapszámok

BOKROS ÉS AZ OECD-TAGSÁG - Veszélyben a belépő

Bokros Lajos lemondása veszélyeztetheti Magyarország tagságát a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetében (OECD) – jelezte a Figyelőnek egy neve elhallgatását kérő OECD-hivatalnok. A párizsi székhelyű szervezet titkárságán arra várnak, hogy a magyar kormányfő mielőbb megnevezze a távozó pénzügyminiszter utódját. Magyarország OECD-integrációjának esetleges elakadása megkérdőjelezheti a kormány – eredeti ütemezés szerinti – kötelezettségvállalásainak teljesítését. Késhetnek a [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

KORMÁNYENGEDÉLY NÉLKÜL

A banktitok részleges fellazításával párhuzamosan a törvénytervezet rendelkezik a pénzintézetekkel kapcsolatos külföldi befektetések szabályozásának változtatásáról is. E szerint 1996. július 1-jétől nem szükséges a kormány előzetes elvi engedélye ahhoz, hogy egy hazai pénzintézet részvényeinek több mint 10 százaléka külföldi kézbe kerüljön. A Pénzügyminisztérium indítványa az Állami Bankfelügyelet hatáskörébe utalja a külföldi befektetések engedélyezését, amely megfelelő [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

ROMÁNIA: INGATAG FELLENDÜLÉS - A harag gyümölcsei

Románia gazdasága 1994-ben és 1995-ben visszatért egy viszonylag erőteljes gazdasági növekedéshez, és egyidejűleg jelentősen csökkent az infláció. A gyorsan növekvő kereskedelmi mérleghiány és a reálbérek masszív növekedése azonban 1995 végére a lej árfolyamát lefelé, az árakat pedig felfelé nyomta. Ezek a fejlemények veszélyeztethetik a törékeny stabilitást. A román gazdaságpolitika 1995. december óta ismét haragos parlamenti [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

FÓKUSZBAN AZ OTP - A változások korát élő pénzintézet

Elsősorban a kamatcsökkentések és a HFT-érdekeltség kapcsán felmerült pénzmosási gyanú miatt került az utóbbi napokban az OTP Bank neve a napilapok címoldalára. Pedig nem érdektelenek a szervezeti és személyi változások, illetve a jegyzett kategóriájú tőzsdei cégek számára kötelezően előírt előző negyedéves gyorsjelentésének nyilvánosságra hozatala sem. A költségvetési deficitfinanszírozás erőteljes kiszorító hatása mellett az igen szerény [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

CSÖKKENŐ SEGÉLYEK - Szűkmarkúak a gazdag országok

A világ gazdagabb országai közül mindössze négy teljesítette 1994-ben az ENSZ-nek tett ígéretét, miszerint bruttó hazai termékének legalább 0,7 százalékát az elmaradottak segélyezésére fordítja. Az összegszerűen legnagyobb adakozó Japán GDP-jének alig háromtized százalékát adta e célra. Egyre kevésbé nagyvonalúak a gazdagabb országok a világ segítségre szoruló egynegyedével. Az OECD a napokban publikált 1994-es statisztikája nemcsak [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

A BANKOK ÁTVESZIK AZ IRÁNYÍTÁST? - Gyámság alatt az Eurotunnel

Megértést és türelmet kér a francia-brit konzorcium, az Eurotunnel nagyszámú kisrészvényesétől a párizsi lapokban megjelent hirdetéseiben. Az elnök által aláírt közlemény szerint bár pénzszerző akcióik kudarcot vallottak, van remény a társaság ügyeinek rendezésére. Két “gyámot” nevezett ki a párizsi kereskedelmi bíróság a napokban a 65 milliárd frankra rúgó hiteleinek törlesztésére képtelen Eurotunnel felügyeletére. Az ad [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

PÉNZTÁRTÖRVÉNY, MÓDOSÍTÁS ELŐTT - Fordulat két lépésben

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról három éve elfogadott törvény küszöbön álló módosítása és az immár elodázhatatlan társadalombiztosítási reform felveti a pénztárak perspektívájának kérdését. Ez – úgy tűnik – nem következik szervesen a pénztármozgalom fejlődési irányaiból, sokkal inkább attól függ: milyen szerepet szánnak a tb-reform irányítói, az arra hatást gyakorló szervek és szervezetek az önkéntesen és [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

BORSODCHEM-KIBOCSÁTÁS - A bessz jegyében

A közelmúltban lezárult zártkörű kibocsátást a külföldi befektetők fokozott érdeklődése kísérte. A többszörös túljegyzésről előzetesen napvilágot látott hírek miatt nem volt meglepő, hogy az ÁPV Rt. által meghatározott 1400-1800 forintos ársáv tetején határozták meg a kibocsátási árat. A határon túli forgalomba hozatal alatt a Budapesti Értéktőzsdén két éve nem látott hossz melengette a befektetői szíveket, [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

AGRÁRTÁMOGATÁS, APRÓPÉNZRE VÁLTVA

Az idei mezőgazdasági keretet négy költségvetési fejezetre osztották szét, amelyet a 177/1995-ös kormányrendelet rögzített. A 32,3 milliárd forintos exporttámogatási keretet is magában foglaló agrárpiaci fejezet 37,3 milliárd forinttal gazdálkodhat. Az agrártermelés-támogatási fejezet 16,5 milliárd forinttal rendelkezik. Kamattámogatásra, agrárfinanszírozásra 6,5, a kedvezőtlen adottságú földön gazdálkodók megsegítésére, földalapú támogatásra 8 milliárdot különített el a költségvetés. Az állattenyésztés [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

Amatőrök előnyben

A pénztárak elterjedése végső soron az adókedvezményeknek köszönhető: a munkáltatók számára a bérkifizetésnél 50 százalékkal olcsóbb a dolgozók nyugdíjpénztári támogatása, a munkavállalók pedig többnyire akkor éltek a felkínált lehetőséggel – és az szja-kedvezménnyel -, ha ez a támogatás érzékelhető nagyságú volt, és nem követelt (túl nagy) lemondást, illetve saját befizetést. A felügyelet adatai alátámasztják ezt [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

CUKORPIACI AUTONÓMIA - Édes állam

Az édesszájúak a megmondhatói, milyen szenvedélyesen lehet kötődni a cukorhoz. Az édes rabság pedig sokmilliárdos üzlet, hiszen nem csak a lakosság, hanem hatalmas iparágak, egyebek között az édes-, az üdítőital-, a konzervipar, sőt még a szeszipar is részben e stratégiai termékből táplálkoznak. A cukorgyárak tehát bizton építhetnek arra, hogy érvényesíthetik üzleti érdekeiket, “revolverezhetik” a kormányzatot. [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

SZOMJAZÓ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS - Tb, te bitang, óh!

Senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy az immár széltében-hosszában szajkózott megállapítás (“Válságban az egész társadalombiztosítás!”) triviálisan igaz. Ennek tükrében különösen szomorú, hogy a vezetőknek nincs kikristályosodott elképzelésük arról, mit is lehetne kezdeni a tb-önkormányzatok elképesztő hiányával. A társadalombiztosítás belső struktúrájában jelentős tartalékok vannak – hallhattuk nemrég egyik tb-vezetőnk szájából a megállapítást. Az első örvendetes esemény [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

HÁROM LÁBON

A japán nyugdíjrendszer három elemből áll. Az első: minden japán havonta egységesen 11 000 jent, azaz körülbelül 100 dollárt fizet be egy országos nyugdíjpénztárba. Egy másik állami alaphoz a munkaadók és a munkavállalók egy sokkal nagyobb, jövedelemarányos összeggel járulnak hozzá. Jelenleg a hozzájárulás mértéke 16,5 százalék, amely fele-fele arányban oszlik meg a dolgozó és a [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

MUNKAHELYI KONTRA NYITOTT PÉNZTÁR

A törvény által meghatározott szerveződési elveket követve 1996 januárjáig körülbelül 180 nyugdíjpénztár alakult, a taglétszám körülbelül 40 százaléka a területi, egyharmada munkahelyi, körülbelül 20 százaléka pedig a szakmai-ágazati pénztárakban összpontosul. A besorolás nem feltétlenül fedi a valóságos szerveződési elveket, de a számokból jól látható, hogy a létszám eloszlása nem egyenletes: az egyes pénztártípusok átlagos taglétszáma [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

A MINTA A TOP 200

Az elemzés adatbázisát a Figyelő által közölt Top 200 vállalati lista adatai képezték. A 145 vállalat 1989-ben az összes feldolgozó-ipari értékesítés 42,4 százalékát, a foglalkoztatottak 25,6 százalékát koncentrálta. 1993-ban e két mutató már csak 35,9 százalék és 23,4 százalék volt. A csökkenés hátterében a tevékenységek eltérő dinamikája tételezhető fel: egyrészt az 1989 után belépő vállalatok [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

AZ UTÓD

A március 1-jétől hivatalba lépő pénzügyminiszter kiválasztásában aktív szocialista parlamenti képviselők között tartja magát a vélekedés, hogy nem lenne hasznos, ha Bokros Lajos helyét pártpolitikus foglalná el. A frakció gazdasági és költségvetési munkacsoportjában dolgozók közül többen megjegyezték, hogy a nemzetközi ismertség és respektus nélkülözhetetlen ismérvek; ezek híján kétséges lehet a pénzügyminiszteri ügyködés. Ennek alapján valószínűtlen, [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

TÁVOZIK A PÉNZÜGYMINISZTER - BAL-SIKERSZTORI

A miniszterelnök hónapok óta halogatja, hogy szembenézzen a társadalombiztosítási igazgatás és szolgáltatás finanszírozási szükség-helyzetével. Az utóbbi hét leforgása alatt több gesztusával is a pénzügyminiszter értésére adta, hogy inkább a tb-vezetők mögötti politikai csoportra támaszkodik, semmint erőltesse az államháztartási reform konkrét elindítását. Konspirációs elemekkel tarkított szervezkedés zajlott le annak érdekében, hogy Horn Gyula és Bokros Lajos [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

TÁVOZÓBAN

A Diósgyőri Acélművek Kft. vezére az egyik legfontosabb feladatnak a költségek csökkentését tekinti. Az ózdi privatizáció árnyékában egyelőre a létszámleépítés van napirenden a cégnél. A tavaly év elején még havi 500 milliós veszteséget novemberre 400 millió alá szorították, decemberben és januárban 380 millióra, februárban pedig 250 millióra. 1996 végére 100 millió alá kell szállnia a [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

FŐBB ADATOK

(MILLIÁRD FORINT) * Előzetes ** Konszolidált MOL** OTP** ‘94. XII. 31. ‘95. XII. 31.* ‘94. XII. 31. ‘95. XII. 31.* Mérleg Befektetett eszközök 234,050 248,369 260,020 272,720 Forgóeszközök 88,709 122,307 815,635 660,703 Jegyzett tőke 97,560 98,400 28,000 28,000 Rövid lejáratú kötelezettség 35,158 72,800 885,998 759,527 Hosszú lejáratú kötelezettség 27,629 35,614 139,668 133,356 Eredménykimutatás Árbevétel/Kamatbevétel 270,205 [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, 1994.

(MILLIÓ FORINT) Bevételek Kiadások Járulékok 294 907 Központi költségvetési feladatra átvett bevétel 4 462 Társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb bevétel 15 069 Kamat- és egyéb hozam 351 Központi költségvetési forrás átadása központi bérintézkedésre 5 400 Likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel 44 Alapok közötti elszámolás egyenlege 21 720 Összesen 341 953

24.hu
Hetilap: Vélemény

Túlreagálás?

Így értékelte a pénzügyminiszter váratlan lemondását és a miniszterelnök nem kevésbé váratlan elfogadó döntését a szocialisták frakcióvezetője, s a szabaddemokrata miniszterek is. A kommentárok arra mutatnak rá, hogy az OECD sem Törökországtól, sem Új-Zélandtól nem követelte meg a tb-hiány adott mértékét, s az IMF sem igényli a maastrichti deficit-kritériumon belül maradt tagállamaitól az ilyesmit. Nehezen [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE - Medvetánc

Az árfolyamok esése jellemezte az elmúlt hetet a Budapesti Értéktőzsdén. Az év eleje óta tartó hossz kifulladásával érthetően az árfolyamnyereség realizálásának időszaka köszöntött be a parketten. A megváltozott befektetői hangulat nyomta rá bélyegét a tőzsde hangulatára az elmúlt héten; a tőzsdeindex mintegy 160 pontot veszített értékéből. A kereslet beszűkülésével a forgalom is számottevően visszaesett, így [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

SZUFFICITES KÖLTSÉGVETÉS - Államkasszasiker

A központi költségvetés rendkívüli eredménnyel dicsekedhet: az év első hónapjában szufficites lett az államkassza. Ehhez hasonló kedvező helyzetben a büdzsé az elmúlt években sohasem volt. Ráadásul a többlet privatizációs bevételek nélkül alakult ki. Az év első hónapjában kapta meg a költségvetés a tavaly év végi privatizációs hajrából származó privatizációs bevételeket. A 192 milliárd forintból 100 [...]

24.hu
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.