trafik (Array)
Gazdaság

Dohány – a 3 multi megtízszerezné a kormány által kért koncessziós díjat

Ajánlatot nyújtott be a kormány által helyzetbe nem hozott trojka a trafikok ellátására: 600 millió forint helyett 6 milliárdos koncessziós díjat vállalnának be. Sőt, az árrésen is emelnének. 

Az Imperial Tobacco Magyarország Kft., a JTI Hungary Zrt. és a Philip Morris Magyarország Kft. támogatásával lépcsőzetesen növekvő, 6 milliárd forintig terjedő koncessziós díjat ajánl a dohány-kiskereskedelmi ellátás működtetésére, és egy versenysemleges elosztási rendszer felállítását vállalja közel 500 munkahely teremtése és a kiskereskedelmi árrés megemelése mellett – áll a három cég közös közleményében. 

Emlékeztetőül: a kormány által helyzetbe hozott Continental és BAT párosnak ennél jóval alacsonyabb, tizede ekkora koncessziós díjat kell majd lerónia. Az idén mindössze 10, jövőre 100 millió forintot kell kifizetnie a két dohánygyártó közös vállalkozásának. Igaz, 2021-től évi 600 millióra rúg majd ez az összeg. A 6 milliárd tehát elvileg elég nyomós érv lehet amellett, hogy a trojka ajánlatát megvizsgálja a kormány. 

Mivel nincs határidő, ők is pályázhatnak

Az Imperial Tobacco Magyarország Kft., a JTI Hungary Zrt. és a Philip Morris Magyarország Kft. szerint a dohány-kiskereskedelem ellátási feladatainak elvégzésére a kormánynak nyílt pályázatot kellett volna meghirdetnie. Ennek hiányában az Imperial Tobacco Magyarország Kft., a másik két cég támogatásával ajánlatot nyújtott be a központi dohányellátó disztribúciós feladatainak elvégzésére.

Mivel a jogszabály nem ír elő semmiféle kezdő vagy véghatáridőt a „megbízható nagykereskedő” ajánlattételére, az Imperial Tobacco, mely vállalat teljes mértékben megfelel a jogszabályban rögzített pályázási feltételeknek, hivatalos ajánlatot juttatott el a kormány részére.

Amit a kormány tervez, az szükségtelen és aggályos

Mindhárom vállalat álláspontja szerint a dohány-kiskereskedelmi ellátó ebben a formában történő felállítása szükségtelen és számos szempontból aggályos. Figyelembe véve azonban az átláthatatlan kiválasztási folyamatot, amelyben a kormány egyéb cégektől kapott ajánlat hiányára hivatkozva a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-t és a Tabán Trafik Zrt.-t nevezte meg a dohány-kiskereskedelmi ellátó feladatainak elvégzésére, és ezzel a döntéssel a disztribúció területén versenyjogilag problémás helyzet alakult ki, így a vállalatok arra az elhatározásra jutottak, hogy ajánlatot nyújtanak be.

A három vállalat az ajánlatában évente lépcsőzetesen növekvő, 6 milliárd forintig terjedő koncessziós díjat vállal tekintettel arra, hogy egyrészt a kijelölt ellátó – a jogszabályban meghatározott feltételek alapján – várhatóan nagyon magas nyereséget érhet el, mely ezen vállalatok becslései szerint akár az évi 16 milliárd forintot is elérheti, másrészt a kormány a koncessziót 20 évre adja meg, és ezzel hosszú távú kiszámíthatóságot helyez kilátásba.

A koncessziós díj ezen összege tükrözi az ehhez hasonló koncessziók valós piaci értékét, azon vállalatok becsült jövedelmezőségi szintje alapján, melyek hasonló kiskereskedelmi logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak Spanyolországban, Olaszországban vagy Franciaországban. Ha nyílt ajánlattétel lenne meghirdetve erre a tevékenységre, a piac ennek a szintnek megfelelően határozná meg a koncesszió értékét.

Nyitottak minden szereplő felé

Annak érdekében, hogy a hazai dohánypiacon tevékenykedő szereplők számára egyenlő versenyfeltételek legyenek érvényben és versenysemleges disztribúciós modell jöhessen létre, az ajánlat egy olyan vegyesvállalat felállítására tesz javaslatot, mely nyitott minden, magyarországi dohánypiacon működő gyártó és dohányimportőr számára.

Ebben a modellben a dohány-kiskereskedelmi ellátó napi működését egy semleges és tapasztalt harmadik fél, egy logisztikai szolgáltató végezné, az egyes iparági szereplőktől függetlenül. A vállalatok mérlegelik a Logistaval való együttműködés lehetőségét, amely a Spanyolországban és az Olaszországban hasonlóan működő licencalapú kiskereskedelmi piacokon komoly tapasztalatokkal rendelkező logisztikai cég.

Az árrést is emelnék

A három vállalat szeretné lehetővé tenni, hogy a kiskereskedelem megfelelő támogatást kapjon és nyereségesen működjön a jövőben, ezért az ajánlatuk egy kedvezőbb kiskereskedelmi árrés-struktúrára is javaslatot tesz 11,46 %-os átlagos árrés felajánlásával (mely 11,10 %-os átlagos árrést jelentene a cigaretta, illetve 12,35 %-os átlagos árrést az egyéb dohánytermékek esetében). Ez az árrés-struktúra jelentősen magasabb a jelenlegi kiskereskedelmi árrésnél.

Mindemellett a vállalatok célja, hogy a kiskereskedelmi dohányellátóban foglalkoztatottak száma elérje a gazdaságilag maximálható lehető legmagasabb szintet, így amennyiben az ajánlat elfogadásra kerülne, az újonnan létrehozott vegyesvállalatban 496 fő foglalkoztatására tesznek javaslatot. A korrekt és méltányos eljárás érdekében ezek az állások elsődlegesen azon dohányipari vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalóknak kerülnek felajánlásra, amelyek részt vesznek a vegyesvállalatban.

Az átláthatóség jegyében bíznak az érdemi elbírálásban

Az Imperial, a Philip Morris, illetve a JTI vállalatok erősen elkötelezettek az üzleti átláthatóság iránt. „Úgy gondoljuk, mind a vállalkozások, mind pedig a kormány számára egyaránt kritikus, hogy a pályáztatási folyamat feltételei tisztességesen legyenek meghatározva, és az eljárás átláthatósága biztosított legyen. Csakis így születhetnek fenntartható megoldások. Ebben a szellemben nyújtottuk be ajánlatunkat a dohányellátó megbízható nagykereskedőként való működtetésére, melyet a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszünk. Bízunk benne, hogy az ajánlatunkat érdemben fogják elbírálni” – fejtette ki Dezső Lóránt, az Imperial Tobacco ügyvezető igazgatója.

Ezzel egyidejűleg a három vállalat bízik abban is, hogy a kormány újragondolja a kijelölési folyamatot, és más piaci szereplőktől érkező versenyképes ajánlatokat is elfogad. Csakis ebben az esetben tudja a kormányzat realizálni ennek a nagy értékű koncesszió odaítélése következtében beszedhető, az államháztartás bevételeit növelő legmagasabb koncessziós díjat. A kormányzat ezzel szolgálná leginkább a magyar állam, a hazai adófizetők, a munkavállalók és a kiskereskedők érdekeit is egyaránt.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!