Gazdaság

SZCIENTOLÓGIA – ÜZLET-EGYHÁZ

Az utca embere IQ-teszteken, a cégvezetők tanfolyamok kapcsán kerülhetnek szembe a szcientológia üzlet-vallással. A randevúnak nagy ára lehet...

Copyright a Bibliára? – nehéz elképzelini. Pedig az önmagát egyházként meghatározó Szcientológiai Egyház valamennyi terméke, eljárása – bárimilyen meglepő – egyházi tulajdont képez, szerzői joggal védett. A jogok birtokosa a Los Angeles-i székhelyű Vallási Technológiai Központ (Religious Technology Center – RTC). Idehaza ezek felhasználása a Hubbard College of Administration Kft.-vel – vagy az azzal szerződött “alvállalkozókkal”, így például a Comline Budapest Üzleti Oktató és Tanácsadó Kft.-vel vagy a Business Success Ungarn Okatási és Kereskedelmi Bt.-vel – kötött licencmegállapodás alapján történhet.

Minderre az szolgál magyarázatul, hogy a magát az egész nemzetközi hierarchia felett álló legfelsőbb hatóságként meghatározó RTC – mellesleg pedig adómentes vallási szervezet – megóvja a vallásos védjegyeket és “technológiákat” a nem valláshű szolgáltatóktól, mindezt pedig úgy, hogy a védjegyeket bejegyezteti és az ily módon levédett vallásos szolgáltatások minőségét, úgymond, felügyeli.

Az alábbi kérdések egy szórólapról valók: “Problémái vannak? A főnöke kiállhatatlan, fél mások előtt beszélni, nincs pénze, egy rohanás az élete… Ismerje meg önmagát és képességeit, legyen ön a nyerő… Dianetika, Bevezető előadás, ingyenesen.” Ellentétben azonban más szektákkal, a világszerte 8 millió (Magyarországon 10 ezer) hívet gyűjtő szcientológia nem csak a kallódó, helyüket kereső emberek sorsát fordíthatja meg, A néhány alkalmazottal dolgozó kft.-ktől, a többezer főt foglalkoztató óriáscégekig fenyegetést jelentenek az üzleti életben felbukkanó szcientológus, vagy a mozgalomhoz közelálló vállalkozások, vagy a szcientológusokhoz kötődő alkalmazottak.

Könnyen előfordulhat például, hogy egy vállalat egyszer csak “támogatni kezdi” az egyházat és szervezeteit anélkül, hogy a vezetői, vagy a tulajdonosok tudnának róla; akár direkt módon, akár pedig megrendelésekkel, vagy a beosztottak tanfolyamra küldésével. A szcientológus orientáltságú cégek pedig nem egészen azt nyújtják, amit ígérnek. Nem árt tehát körültekintően megválogatni az üzleti partnereket. Az igazi probléma, hogy ez az üzlet-vallás különféle, ránézésre teljesen ideológiamentes vállalkozások köntösében próbál magának üzletfeleket és ügyfeleket, valamint híveket szerezni – erősen vitatható eszközökkel.

A szcientológus irányelvek szerint vezetett, illetve szcientológus befolyás alatt álló cégek jellemző tevékenységi köre az oktatás, az üzletviteli tanácsadás, a munkaerőközvetítés és -toborzás, az adatbanki tevékenység, az informatikai szolgáltatás, a piackutatás, a hirdetési és kiadói tevékenység. Ezek – bármilyen komolyan végzik is őket, és szcienológia módszerekkel veszélyesek is – a kívülálló számára olykor komikus formákat ölthetnek. Egy buzgó szcientológus cégvezető módszere például a következő volt: szigorúan megtiltotta az alkalmazottak közti, munkájukhoz kapcsolódó beszélgetést a cégen belül, a dolgozók csak a fachokban elhelyezetett cetlikkel érintkezhettek. A dianetika elvei szerint ugyanis a kommunikáció tönkreteszi a motivációt a szervezeten belül. Emellett rövid jelentéseket kellett írni, egymás tevékenységéről, vagy a szabályszegésekről például: “X.Y. ma 11 óra 14 perckor nem volt hajlandó rendet tenni a fachjában. Ez így történt.” Vagy: “X. ezen a napon szóban adott utasítást egy munka kiszámlázására. Ez így történt.” Ráadásul ha valaki áthágta a fachrendszer szigorú szabályait, annak – mintegy penitenciaként – el kellett olvasnia egy-egy szcientológiai passzust. A legveszélyesebb azonban mégiscsak az a gyakorlat volt, hogy minden dolgozóról úgynevezett “etikai dossziét” nyitottak, amelyekbe az egymásról készített “tudomás-jelentéseket” helyezték el. Egyébként is szcientológusokkal szemben támasztott általános elvárás, hogy törekedjenek az egyes tagok és környezetük átfogó ellenőrzésére.

A dolgozókból jó pénzért csapatot kovácsoló tréning cégek között előkelő helyen, a piaci részesedést tekintve az első 5-6 vállalkozás között szerepel a Business Success, évi 100 millió forint feletti (1998-ban 113 millió forintos) bevétellel. Ügyfeleiket – információink szerint – szcientológiához kötödő, vezető beosztású “összekötők” révén szerzik. Ha pedig új, ismeretlen ügyfélnél próbálják eladni a szolgáltatást, akkor természetesen nem a pejoratív értelmet nyert, botrányokkal és bírósági perekkel övezett szcientológia vallás említésével jelentkeznek be. Úgy tudni, ilyen esetekben Hubbard Csoportként, a WISE tagjaként, modern, vezető amerikai módszert ajánlanak, méghozzá napi nettó 450 ezer forintért. Ez a szakmában a legmagasabb díj, a professzionális cégek tanfolyamainak jellemző napi díja nettó 300 ezer forint. Hogy mindezért mit kap a megrendelő? A szakemberek szerint egy vitatható szakmai értékű felkészítést. Az amerikai showmanek stílusában előadott oktatás a szcientológiai módszerek szerint zajlik, s ez a terület szakértői szerint kétes eredményességű. Jóval kisebb hangsúlyt helyez az emberek közötti kapcsolatok feltárására, erősítésére, az oktatók inkább színpadi elemekkel operálnak, gyakorlatilag egyirányú a kommunikáció.

A Magyarországon 1991 februárja óta működő Business Success-hálózat meglehetősen jó pozíciókkal bír az úgynevezett értékesítési tréningek körében, ami amúgy is népszerű a multinacionális vállalatok háza táján. A nyolc országban 18 képviselettel rendelkező Business Success referenciái között említi az Unilevert, a Generali Providenciát, valamint a Borsodi Sörgyárat. A dolog igazi hátulütője, hogy nagyon sok esetben maguk a megrendelő társaságok sincsenek tisztában azzal, hogy szcientológiai, vagy ahhoz közeli vállalkozással kerülnek kapcsolatba. Ennek nyomán esetenként az alkalmazottak oktatását szem előtt tartó menedzserek nem azt kapják, mint amiért százezreket-milliókat fizettek, s tudtukon kívül kerülhetnek egy valláshoz kötődő szervezet kiadványába referenciaként.

Az átlagember egyébként a legkönnyebben a széles körben terjesztett, úgynevezett Oxford Capacity Analysis (OCA) teszt által kerülhet kapcsolatba a szcientológiával, e kérdőív kiértékelését – egyfajta promóciós eszközként – minden esetben ingyenesen végzik. Kimutatják a személyiség gyönge, ugyanakkor támadható pontjait, ezzel párhuzamosan a problémák kezelésére felajánlják pénzdíjas tanfolyamaikat.

Mivel furcsa mód az egyház hitvallásának egyik alapeleme a hatalom- és nyereségszerzés nagyon könnyen előfordulhat az is, hogy egy cég befolyásos munkatársa – például valamelyik beszervezett felsővezető – felettébb szokatlan módszerekkel javítana a munka hatékonyságán. Egy szélsőséges esetben a szcientológia által megnyert vezető egy kisebb, 200 millió forintos forgalmú cégnél mintegy 6 millió forintot fizetett ki különböző oktatásokra és tréningekre. A pénz a szcientológus vezetés alatt álló, már említett Business Success, valamint a Profit Maker, és a Hubbard College of Administration nevű cégekhez, illetve a Magyarországi Szcientológus Vállalkozások Egyesületéhez (a WISE Magyarországhoz) került.

Magyarországon 1991 óta hivatalos egyházként ismerik el őket. A Magyarországi Szcientológiai Egyház struktúráján kívül, de azzal szoros egységben, nonprofit jelleggel működik több szervezetük, közülük a legismertebbek a Szövetség a Jobb Életért és az Oktatásért (ABLE), az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR), továbbá az egyesületként már említett WISE Magyarország. Az előbbi az oktatás, a bűnmegelőzés, a drog- és alkoholfüggők rehabilitációjával foglalkozik, természetesen Hubbard tanai alapján. Az utóbbi a pszichiátria elleni hadjáratot vezeti. Veér András pszichiáter tavaly és az idén két leleplező könyvet jelentetett meg a témában, és egy harmadik kiadására is készül. A kötetek a személyes érintettség okán nagyon éles hangon – olykor éppen a megbírált közösség eszközeivel élve, a demagógiát sem nélkülözve – ismertetik az egyház viselt dolgait.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik