Nyugdijas(210x140).jpg (Array)
Belföld

Politikai osztálylétszám – Értük küzd Gyurcsány és Tóbiás

A Policy Solutions „Politikai Osztálylétszám” néven, a GfK Hungária Piackutató kutatásait felhasználva elemezte a magyar választók társadalmi hátterét.

Európában mára felbomlottak a hagyományos társadalmi osztályok, amelyek régebben többé-kevésbé homogén kulturális jegyeket mutattak, hasonló értékeket vallottak. Egyre tisztábban látszik a magyar társadalom széttöredezettsége is, ám eddig nem születtek publikus kutatások arról, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóinak életstílusát. A Policy Solutions most azt próbálja bemutatni, mi különbözteti meg az egyes pártok szavazóit. A kutatás 20 társadalmi csoportot különböztet meg, ami nem fedi le a társadalom egészét, nem ad teljes leírást az összes szavazói csoportról. A Politikai Osztálylétszám-kutatás ugyanakkor összegyűjti a húsz csoport legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi problémáit.

A csoportok közül most a baloldali szavazók egyik legfontosabb kategóriáját ismertetjük.

Városi kisnyugdíjasok

A népes választói csoportban valamivel magasabb a nők aránya. Tipikusan a 45 év felettiek tartoznak ide, itt az egyik legmagasabb a nyugdíjasok részaránya, ezzel párhuzamosan alacsonyabb a dolgozóké. Alapvetően urbánus réteg, tagjai Budapest mellett tipikusan nem megyeszékhelyként funkcionáló városokban élnek. Jellemzően házasok, de itt van a legtöbb özvegy és az elváltak is felülreprezentáltak. A csoport alacsonyan iskolázott, háromszor magasabb a teljes mintánál az alapfokú végzettségűek aránya. Erős az osztálytudatuk: azok közül, akik valamely társadalmi osztályhoz tartozónak érzik magukat, szignifikánsan magasabb a munkásosztályi identifikáció, esetleg az alsó középosztálybeli besorolás. A középosztályi önbesorolás átlag alatti. A felső középosztály tagjának egyáltalán nem érzik magukat. Csak a csoport tagjainak egyharmada szerzett magasabb iskolai végzettséget szüleinél. A szülők alapvetően munkásokból vagy alacsonyan képzett szolgáltatóipari dolgozókból (például eladókból) állt. Kapcsolatrendszerük átlag alatti, gyenge kapcsolati tőkével rendelkeznek.

Jövedelmi helyzetük az átlagosnál rosszabb, megtakarítani csak a tagok elenyésző része tud, de a félretett pénz is alig negyede az átlagos megtakarításoknak. A bankok felé jobban eladósodottak, mint a teljes népesség, közüzemi hátralékuk is jóval nagyobb. Háromnegyedük nehezen vagy nagyon nehezen él meg jövedelméből. Jellemző lakókörnyezetük a régi, felújítatlan panellakás, esetleg városi szegénynegyed. Szabadidejükben gyakorlatilag mindannyian tévéznek, de újságot is az átlagosnál többen olvasnak. Sokan, sokféle nyomtatott sajtóterméket fogyasztanak, csak az elenyésző kisebbség nem olvas újságot. A bulvárlapok közül több erősen felülreprezentált náluk, kiemelkedő arányban forgatják a HVG-t, a Népszabadságot és a 168 Órát. A Szabad Földet ez a csoport követi a legnagyobb arányban. A televíziós csatornák közül e csoportban nézik legnagyobb arányban az ATV-t. A közmédia csatornáit és a Hír Tv-t az átlagos szint alatt követik, a Paprika TV és a Story4 viszont igen kedvelt a körükben. A közrádiókat kevésbé, a kereskedelmieket – a Juventust – inkább hallgatják. A Klubrádió nagyon népszerű. Internetes információfogyasztásukban a Startlap és az Origó felülreprezentált. Szívesen kertészkednek. Kulturális program (színház, múzeum, koncert) nem szerepel az érdeklődési körükben. A rockot és a mulatós zenét az átlagosnál kevésbé szeretik, a popzenét viszont kiemelkedő arányban hallgatják e csoportban.

A civilszervezetek munkájában csak töredékük vesz részt, egyedül a szakszervezeti tagságuk és párttagságuk kiemelkedő. A csoport többsége nem vallásos. Aki igen, az sem követi az egyházi tanításokat. Jóval az átlag feletti közéleti és politikai érdeklődés jellemzi őket, a mostani magyar demokrácia működését kifejezetten katasztrofálisnak látják – míg általában a demokráciát tartják a legjobb kormányzati formának. Ideológiai azonosulásukat a második legerősebb baloldaliság és a leghatározottabb liberalizmus határozza meg. Kifejezetten mérsékeltnek tartják magukat. A Demokratikus Koalíció a legszimpatikusabb párt számukra (bár a kutatás a DK népszerűségének csúcsán készült), de szinte hasonló mértékben az MSZP-t és az Együtt-PM-et is kifejezetten rokonszenvesnek tartják. Az LMP-vel mérsékelten szimpatizálnak, a Fideszt viszont még a Jobbiknál is erőteljesebben gyűlölik. Leginkább ők értenek egyet azzal az állítással, hogy az EU-csatlakozást követően hazánk felzárkózott Európa fejlett részéhez, emellett jóval kevésbé vélekednek úgy, hogy Magyarország függetlensége ezáltal jelentősen csorbult volna, illetve, hogy másodrendű tagjai lennénk az EU-nak. Azon csoportok közé tartoznak, melyek határozottan egyetértenek azzal, hogy a csatlakozásunk nélkül már jelentősen rosszabb lenne az ország helyzete, és emellett a teljes mintánál jóval pozitívabban ítélik meg az euró gazdaságerősítő hatását. Kifejezetten Európa-párti csoport. A tüntetések közül az átlagosnál határozottan szimpatikusabbnak tartják az egyes kormányzati intézkedések elleni demonstrációkat. További részletek itt.

Ajánlott videó