Belföld

Munkavállalói PC-program – ingyengép?

Az internet térhódítását az is akadályozza, hogy a háztartások gyéren vannak ellátva számítógéppel. A munkavállalói PC-programról Jambrik Mihállyal, az IHM közigazgatási államtitkárával beszélgettünk.

Az információs társadalomhoz vezető úton az egyik legfontosabb feltétel az internet-használat tömegessé válása, elterjedése. Ehhez három feltételnek kell teljesülnie. Az első az, hogy legyen eszköz, amellyel az internetet használni lehet, ez tipikusan a személyi számítógépet jelenti. Sajnos a hazai háztartások 73 százalékában nincs PC! A második feltétel az, hogy a világhálót széles rétegek számára megfizethető áron lehessen elérni, azaz az internet és közben a telefonvonal használatáért fizetendő havi és forgalmi díjak ne legyenek túlságosan magasak. Végül fontos az is, hogy a társadalom nagy része számára vonzó, használatra ösztönző magyar nyelvű tartalom is megtalálható legyen az interneten.

E három feltétel mindegyikében találhatunk olyan elemet a sajátos magyar körülmények miatt, amely kormányzati beavatkozást igényel…

– Az említett három cél egyformán fontos, és az úgynevezett munkavállalói PC program is részben ezért született meg, hogy az eszközökhöz jutást segítsük. Az előző kormány is tett már bizonyos intézkedéseket e célból a Széchenyi Terv keretében, például pályázatok útján 25 ezren juthattak számítógéphez a köztisztviselői körből. Sajnos 2002-ben, a nemzetközi piacokon is érezhető informatikai recesszió miatt, a magyar piacon visszaesett a PC-k értékesítése. Ráadásul a számítógép nem olcsó dolog, különösen, ha megbízható és legalább 2-3 évig működő PC-t szeretne valaki beszerezni. Ezért kezdtünk el azon dolgozni, hogy olyanok számára is megkönnyítsük a PC-hez jutást, akiket a Széchenyi Terv nem segített. Ennek nyomán többfajta megoldást dolgoztunk ki, más minisztériumokkal együttműködve.

Ezek közé sorolható a Sulinet Expressz is?

– Igen, de annak a megoldásnak is megvannak a maga korlátai. Az Oktatási Minisztérium által felügyelt program révén évi 60 ezer forintot lehet leírni az adóból számítógép, illetve számítógép-alkatrészek, perifériák vásárlása révén. Ez a megoldás azonban elsősorban azoknak felel meg, akiknek elegendően magas jövedelmük is van, hiszen ők azok, akik az adólevonást érvényesíteni tudják. Ezért más módszereket is kerestünk, részben nemzetközi tapasztalatok, részben hazai vállalati megoldások ismeretében.

Milyen megoldások vannak erre külföldön?

– Az egyik ismert modell a svédeké. Ott, ha egy vállalati alkalmazott kéri, akkor megveszik számára a számítógépet, nem kell utána a cégnek adót fizetnie, és az alkalmazott fizetéséből a PC árát három év alatt vonják le. Itthoni kezdeményezésekről is van tapasztalatunk, elég, ha arra utalok, hogy a vállalati szférában dolgoztam korábban. Amikor a cég kiadta outsourcingba az informatikai rendszerek üzemeltetését, felvetődött, hogy a feleslegessé váló, leselejtezendő, de azért még jó állapotú számítógépeket a dolgozóink hazavihessék és otthon is használhassák. A folyamat nem volt egyszerű, számos adózási és könyvelési problémát kellett megoldani eközben. Részben ezek a tapasztalatok is indítottak arra, hogy olyan megoldást keressünk, amely a vállalatok számára egyszerűvé és adózási szempontból is tisztán, könnyen adminisztrálhatóvá teszi a dolgozóik számítógéphez és internet-hozzáféréshez juttatását. Így született meg a munkavállalói PC programnak is nevezett megoldás. Ezzel nem tesszük kötelezővé a munkáltató számára a dolgozó PC-hez jutásának támogatását, viszont jogszabályilag és adózásilag is egyszerűvé tettük, hogy ahol van ilyen szándék, ott ez megvalósítható legyen különböző járulékos terhek nélkül.

Leegyszerűsítve melyek a megoldás legfontosabb elemei?

– A megoldás két törvénymódosítá-son alapul. Az első: hogy a számí-tástechnikai eszközök elszámol-hatóságát felgyorsítottuk, az eddigi három helyett immár két év alatt is leírhatják a vállalatok, vállalkozók ezeket az eszközöket. A másik törvénymódosítás az szja törvényt érintette. Korábban jelentős terhet rótt a cégekre, ha dolgozóiknak magánhasználatra adtak számító-gépet, vagy internetezésüket fizették, hiszen ezután 44 százalékos szja-t és 29 százalékos tb-járulékot kellett fizetniük. Ettől az évtől kezdve sem ezt, sem azt nem kell. Ráadásul, a kétévesnél idősebb PC-ket szintén szja- és tb-járulékmentesen adhatják át dolgozóiknak. A vállalatok számára további előnyként jelenik meg, hogy a dolgozói számítógép és internet-hozzáférés megszerzésének költsége a társasági adó szabályai szerint teljes egészében költségként elszámolható.

Akik részletesebb információt szeretnének erről a megoldásról, hogyan juthatnak hozzá?

– Az IHM honlapján is olvashatók erről a részletes tájékoztató anyagok, maguk az idevágó jogszabályok, a fogalommagyarázatokkal, valamint a Pénzügyminisztérium által írt tájékoztató is, amely többek között az elszámolhatósággal kapcsolatos.

Számszerűsíthetők-e ennek a programnak az eredményei? Hogyan tudják mérni hatékonyságát?

– Sajnos ezt nehéz mérni. A piac egészének változása sok más hatás eredője is, és a munkavállalói PC program esetén nincsenek olyan adminisztrációs-bürokratikus megoldások, mint például a Sulinet programnál, ahol ezek lehetővé teszik az ilyen célra eladott eszközök pontos nyilvántartását. Meg nem is feltétlenül tartozik a számítógép értékesítőjére, hogy a vásárló azt vállalati célra vagy éppen dolgozói használatba adás végett szerzi be. A program indulását kicsit hátráltatta, hogy mire a PM részletes állásfoglalása is elkészült, ami a vállalati könyvelőket, pénzügyeseket is megnyugtatta, addigra nyár lett. Tehát a jogszabályváltozások minden bizonnyal idén ősszel, illetve jövőre fejtik ki igazán kedvező hatásukat. Mindenesetre a legfrissebb kutatási adatok kedvező változásokat mutatnak az internet használatával kapcsolatos attitűdben.

Hogyan lehet segíteni e megoldás terjedését?

– Mi is tervezzük egy kampány elindítását, amely a programot népszerűsíti. Az IHM honlapján egyébként nemcsak az elszámolhatósággal kapcsolatos tájékoztatókat lehet megtalálni, hanem például összehasonlító táblázatokat is, hogy különböző, a munkavállalónak nyújtott juttatási formák (prémium, bér, PC és társaik) mibe kerülnek a cégeknek. Azt feltétlenül fontosnak tartom megemlíteni, hogy miközben jövőre általában szigorodnak a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos adózási szabályok, a munkavállalói PC program és kedvezményei megmaradnak. Sőt, a parlament elfogadta azt az szja törvény módosítást, amely a jövő évtől adómentessé teszi a magánszemély számára államháztartási forrásból pályázat útján juttatott, az internet-használathoz szükséges számítógép beszerzésére jogosító, évi 50 ezer forintot meg nem haladó összegű utalványt.

A program szép és hasznos, de van még egy fontos tényező. Az információs társadalom építése elképzelhetetlen anélkül, hogy a polgárok a világhálón értékes, hasznos tartalmakat találjanak, illetve hogy hivatalos ügyeket elintézhessenek interneten, sorban állás, hivatalokba mászkálás nélkül. Az e-közigazgatás lendíthet talán a legnagyobbat a világháló használatán!

– Természetesen ez is nagyon fontos, és más minisztériumokkal közösen is tervezünk fontos programot az e-kormányzat, e-közigazgatás ügyében. Szeretnénk elérni, hogy 2005-re a vállalkozások 12, a lakosság 8 szolgáltatást már elektronikus formában intézhessenek el. Ehhez a törvényi keretek nagyrészt megvannak, hiszen az elektronikus aláírásról, hitelesítésről szóló jogszabályok is megszülettek már, bár néhány végrehajtási jogszabályt még meg kell alkotni. Dolgozunk azon, hogy az okmányirodákban folyó ügyintézést is bevonhassuk az interneten található hasznos tartalmak körébe, például az is sokat segíthet, ha a világhálón be lehet jelentkezni egy okmányirodába adott időpontra, hogy el lehessen kerülni a hosszadalmas sorban állást. De szintén sokat segíthet például a vállalkozások életében az, ha egy APEH-igazolást (például arról, hogy a cégnek nincs köztartozása) elektronikusan is be lehet szerezni, és azt mondjuk egy közbeszerzési eljáráshoz csatolni is tudják.

Ajánlott videó