Tudomány

A diszlexiásoknak másként működik az agya

Új kutatási eredményeket ismertettek az olvasási zavarokkal kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémián.

Összetett idegrendszer fejlődési rendellenességekről, például az olvasási nehézségekben megmutatkozó diszlexia agyi összefüggéseivel kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről hallhattak beszámolókat azok a szakemberek, akik a múlt héten vettek részt a Budapesten rendezett 15. Pszichofiziológiai Világkongresszuson.

A témával foglalkozó szimpózium moderátora és egyik előadója Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese volt elmondása szerint a kutatók elsősorban arr akeresnek választ milyen agyi okok állnak a gyermekek hibás beszédhangészlelésének hátterében.

A szimpóziumon ismertetett kutatások célja a beszédhangok finom szintű idegrendszeri feldolgozásának jobb megismerése volt.

A vizsgálatok során a tudósok négy különböző európai országban élő, olvasási rendellenességgel küszködő, valamint jól olvasó gyerekek egyszerű hangingerekre adott agyi elektromos válaszait rögzítették, majd hasonlították össze, foglalta össze a konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia.

Az egyik legnagyobb eredmény – ahogy Honbolygó Ferenc az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének munkatársa bemutatta – az, hogy alsó tagozatos, diszlexiás és jól olvasó magyar gyerekeket vizsgálva bebizonyosodott, hogy a magánhangzókat mind a két csoport jól meg tudta különböztetni egymástól.

A diszlexiások esetén a fonéma feldolgozás sérült, de az olyan egyszerű ingerek, mint a magánhangzók feldolgozásánál ez az eltérés rendkívül csekély.

Egy német gyerekkel végzett kutatásokból az is kiderült, hogy az olvasási nehézségekkel nem küszködő gyerekek anyanyelvük tipikus beszédhangjaira erősebb agyi elektromos választ adnak, mint a nem tipikus hangokra.

A diszlexiás gyerekek esetében ugyanaz az agyi elektromos válasz azonban nem volt érzékeny a hang tipikusságára. Esetükben a hangokat feldolgozó agyi folyamatok nem képesek megbízhatóan elkülöníteni anyanyelvük jellegzetes hangjait, ezért a hangok felismerésének pontossága sérül.

DISZLEXIA

A fejlődési diszlexia egy olyan összetett idegrendszeri rendellenesség, amely olvasási nehézségekben nyilvánul meg.

A diszlexiás gyermekek intelligenciája és motivációja nem tér el normálisan olvasó társaikétól, de az agyi rendelleneség miatt az szövegértési olvasási feladatokat rosszabbul teljesítik társaikénál.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik