Szajki Bálint / 24.hu
Kultúra ismeretlen budapest

Városkép, utcakép, zöldterület, zöldfelület – megmagyarázzuk a leggyakoribb építési fogalmakat

Sokszor tűnnek fel különböző cikkekben, a jelentésük azonban nem nyilvánvaló.

Építészeti témájú cikkekben, illetve a bonyolult szakkifejezéseket lehetőség szerint kerülni vágyó sorozatunkban, a hazai épített örökség pusztulását vagy épp megmenekülését bemutató Ismeretlen Budapestben rendszeresen bukkannak fel kevésbé közérthető kifejezések, így legfőbb ideje, hogy tisztázzuk ezeket.

Lássuk is sorban!

Város- és utcakép

A két fogalom magyarázatával egy egész építészetelméleti kötetet lehetne megtölteni, egyszerű válasz ugyanis nem létezik: legtöbbször vizuális, de nem stílusbeli hasonlóságot értünk alatta, így egy pécsi utcában vagy egy budapesti téren sem lehet elvárható minimum, hogy az új épületek kizárólag a környéken állók homlokzatát utánozzák, az azonban elvárható tőlük, hogy

anyaghasználatukkal, magasságukkal vagy bármilyen jellemzőjükkel mégis illeszkedjenek a környék házsorainak ritmusába.

Ideális esetben így nem tűnhet fel hirtelen egy negyvenszintes toronyház a belváros közepén, és nem követhetnék egymást tiritarka feliratok vagy portálok a Nagykörúton.

Mohos Márton / 24.hu Teréz körúti részlet, egymást érő táblákkal.

A város- vagy utcakép rombolásának megállítása az építési engedélyeket kiadó szervek és személyek feladata, az elfogadható döntésekhez azonban szigorúbb követelményrendszerre, illetve arra lenne szükség, hogy az építészek egy részének kezét ne a beépítési határokkal való, abszurd alaprajzokat és épülettömegeket eredményező játék vagy a leginkább a társasházaknál tetten érhető középszerűség vezesse.

Szajki Bálint / 24.hu A fővárost elárasztják a sokszor arctalan tucatépületek.

Zöldfelület és zöldterület

Első hallásra talán úgy tűnhet, hogy a két szó jelentése megegyezik, pedig ennél távolabb semmi sem állhatna a valóságtól:

a zöldterület a zöldfelület részhalmaza, és kizárólag akadálymentesen elérhető közterület (park, erdő, fasor, játszótéri zöldsáv, temető) lehet,

míg a zöldfelület kifejezést egy ház homlokzatán vagy tetején látható füves területre, cserjesorra, illetve fákra is használjuk.

Mohos Márton / 24.hu 2020 őszén műfűvel borították a Városligetben az Ajtósi Dürer sor mentén létrehozott kutyafuttatót – elszalasztva a zöldterületi arány növelésének lehetőségét.

Ezek egy építési telken való minimális méretét a különböző szabályzatok – így az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) vagy a helyi/kerületi építési szabályzat (HÉSZ, KÉSZ) – százalékosan szabják meg, arról azonban sokszor nem rendelkeznek, hogy az egyszer kialakított felületeket az átadást követő években továbbra is jó minőségben, életben kell tartani.

Beépítési arány

A befektetőket, építtetőket és építészeket érintő megkötések közül a legfontosabb, hogy az adott ingatlannak mekkora hányadán lehet építkezni: ezt a beépítési arány mondja meg, ami külön kitér a talajszint feletti, illetve az alatti épületrészekre, így szélsőséges esetben akár a teljes telek alatt mélygarázs vagy földalatti szintek húzódhatnak, az utcán sétálók azonban csak egy páremeletes társasházat látnak.

Épület-, homlokzat-, illetve párkánymagasság

Az elsőre bonyolultnak tűnő képletek, illetve szabályok alapján kiszámolható, különböző tervezési trükkökkel – így a földszintnél kisebb alapterületű emeletekkel – okosan variálható épület- és homlokzatmagasság mellett az építésznek figyelnie kell a párkány helyére is, ami magastető esetén a homlokzati falsík és a tető találkozásánál lévő pont maximális magasságát szabja meg, lapostetőnél pedig a legfelső zárófödém felső síkját veszik figyelembe.

Varga Jennifer / 24.hu A szabályok alól persze létezik felmentés: ezt a kormányzati kiemelés adja meg, tovább tágítva a határokat – kitűnő példái ennek a Budavári Palota mellett születő visszaépítések, amikben a kabinet újra megvalósítja a századfordulón egyszer már elkövetett léptékhibákat, túlzó méretű és magasságú épületeket elhelyezve a Várhegy tetején.

Szintterületi mutató

Az összes építményszint (erkélyek, lichthofok, oldalt nyitott emeleti folyosók, illetve tornácok nélküli) bruttó alapterületét a telek méretével osztva kapott adat is fontos, hiszen ennek is egy előre meghatározott érték alatt kell maradnia. A maximumot helyi rendeletek külön szabályozhatják, így vannak Magyarországon olyan helyek, ahol a házhoz ragasztott tárolók vagy a földalatti parkolóhelyek területét nem kell figyelembe venni, alapvetően azonban ezek is számítanak.

Ajánlott videó