Gazdaság

Hatékony fegyvert kap a békéltetés januártól – fizetniük kell a vállalkozóknak 200 ezer forint alatt

Marjai János / 24.hu
Marjai János / 24.hu
Januártól változik a fogyasztóvédelmi törvény, amelytől azt várják, hogy gyorsabbá és szélesebb körben elérhetővé válik a fogyasztóvédelmi jogvitáknál a békéltetés, vagyis a peren kívüli ingyenes vitarendezés. A kamarák alá tartozó békéltetést megerősítik azzal, hogy a 200 ezer forint alatti ügyekben kötelező érvényű határozatot hoz a testület, amely rövid időn belül végrehajthatóvá válik, ha a vállalkozó nem akar fizetni. A Budapesti Békéltető Testület elnökét kérdeztük, mit is jelent ez praktikusan azoknak a fogyasztóknak, akik úgy érzik, nem azt kapták a pénzükért, amit kellett volna.

Előfordul, hogy fogyasztóként panaszunk van egy vállalkozásra – ilyenkor ajánlják a költséges és hosszadalmas bírósági eljárás helyett a díjmentes és gyors békéltetési eljárást, aminek többféle kimenetele lehet.

  • Ha a békéltetésben a testület szerint nem megalapozott a fogyasztói panasz, elutasítják.
  • Ha megalapozottnak tartja a testület a panaszt, születhet egyezség a fogyasztó és a vállalkozás között a panasz rendezéséről.
  • Ha nincs egyezség, akkor ajánlást, vagy kötelezést adhat ki a testület.

Jelenleg a békéltetésben csak akkor születik kötelezést tartalmazó határozat, ha a vállalkozás egy úgynevezett alávetési nyilatkozattal magára nézve kötelezőnek ismeri el a testület határozatát. Ha nincs alávetési nyilatkozat, akkor csak ajánlást tehet a testület, ami ugyan egyfajta győzelem a fogyasztó számára, de egy elég nagy gond van vele. Az, hogy az ajánlást nem köteles végrehajtani a vállalkozó. 

Nemteljesítés esetén „büntetésből” kikerülhet ugyan a vállalkozás neve a békéltetés weboldalán található feketelistára, csakhogy a fogyasztó kára ettől nem térül meg. Jövőre azonban egész más lesz a felállás.

Szajki Bálint / 24.hu

200 ezer forint alatti igénynél kötelező érvényű határozatot hoznak

A fogyasztóvédelmi törvény januári változásával

  • a békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a vállalkozásokkal szemben,
  • ha a fogyasztói kérelem megalapozott és
  • az érvényesíteni kívánt kárigény nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Ez a fogyasztó számára azt jelenti, hogy amennyiben a vállalkozás nem teljesíti a határozatot, a fogyasztó kérheti a bíróságtól, hogy a kötelezést végrehajtási záradékkal lássák el. Ezután pedig végrehajtási eljárást kezdeményezhet a fogyasztó a vállalkozással szemben a teljesítésére. A kötelezést tartalmazó határozat tehát egy azonnal végrehajtható határozat – írta a Budapesti Békéltető Testület elnöke, Dr. Inzelt Éva a 24.hu megkeresésére.

A BBT eddigi tapasztalatai alapján a vállalkozások jelentős része a nem kötelező erejű ajánlásokat is önként teljesíti. Arra számítanak, hogy a vállalkozások a kötelezést teljesíteni fogják és csak elenyésző számban fog sor kerülni végrehajtási eljárás megindítására.

Inzelt Éva szerint a kötelezést tartalmazó határozat bevezetése mindenképpen erősíti a békéltető testületi eljárások szerepét és jelentőségét is a 200 ezer forint alatti fogyasztói igényeknél. Úgy véli továbbá, hogy a vállalkozásoknak az eddigiekhez képest még inkább érdekük lesz, hogy a békéltető eljárásokon megjelenjenek és a fogyasztó megalapozott igénye esetén egyezséget kössenek.

Békéltetés számokban

2022-ben a Budapesti Békéltető Testület előtt 4154 ügy volt folyamatban. Ezek közül 1908-nál (45,93 százalék) nem érte el az ügyérték a 200 ezer forintot. Az összes ügy körülbelül 9 százalékában (mintegy 375 ügyben) adott ki ajánlást az eljáró tanács 2022-ben. A BBT arra számít, hogy a szabályok megváltozása miatt 2024-től jelentősen megemelkedik az ügyek száma. Az elmúlt években is megfigyelhető volt, hogy a békéltető testületi eljárást kezdik megismerni a fogyasztók, így egyre több eljárás indult a BBT-n.

200 ezer forint feletti igénynél marad az ajánlás

A 200 ezer forintos összeghatárt a fogyasztóvédelmi törvény határozza meg. Amennyiben a fogyasztó igénye ennél magasabb és megalapozott, januártól is csak ajánlást tartalmazó határozatot lehet hozni, ha a vállalkozás nem tesz alávetési nyilatkozatot. Ennek végrehajtása továbbra sem lesz kötelező, és amennyiben a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesíti, annak végrehajtását sem lehet kezdeményezni. Az ajánlás nemteljesítésének jogkövetkezménye változatlanul annyi lesz, hogy a vállalkozás felkerül egy „ajánlást nem teljesítő vállalkozások” listájára (feketelista), amelynek csak reputációs szempontból van jelentősége.

A BBT elnöke kitért arra is, hogy az alávetésnek 2024. január 1-től is lesz jelentősége, mert a 200 ezer forint összeghatár feletti megalapozott kérelmeknél alávetés mellett kiadható lesz továbbra is a kötelezést tartalmazó határozat.

Adrián Zoltán / 24.hu

Online síkra terelnék a békéltetést, de bővül a hagyományos út is

A másik jelentős változás, hogy 2024-től fő szabály szerint online járnak el a békéltető testületek, a vállalkozásoknak pedig biztosítaniuk kell a meghallgatásokon az online részvételt. Az online meghallgatásoktól azt várják, hogy költség- és időkímélőbbé váljon a békéltető eljárás.

Mint azt Inzelt Évától megtudtuk, eddig is volt már online meghallgatás, de a fogyasztóvédelmi törvény a 2022. január 1-je előtt indult eljárásokat még nem szabályozta. A Covid járvány alatt a Budapesti Békéltető Testület írásban folytatta le az eljárásokat, azonban hogy a felek meghallgatáshoz való joga ne sérüljön, az írásbeli eljárásokban online meghallgatásokat tartottak. A visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részéről, de ebből szerinte még nem vonhatóak le következtetések a jövőre nézve. Ezek az online meghallgatások ugyanis a járvány miatti teljes lezárás időszakában történtek, amikor ez volt az egyetlen lehetőség a feleknek arra, hogy szóban is elmondják álláspontjukat.

Januártól személyes meghallgatást csak akkor tartanak a békéltetésben, ha azt a fogyasztó kérelmében, vagy az eljárás megindítása előtti nyilatkoztatáskor kéri. A BBT előzetes – nem reprezentatív, de szerintük a fogyasztói attitűdöket jól mutató – felméréséből egyébként az derült ki, hogy a fogyasztók többsége továbbra is a személyes meghallgatást preferálja.

Változás még, hogy jövőre a jelenlegi 20 testület helyett 8 regionális békéltető testületi központ lesz, de az egyes megyeszékhelyeken továbbra is sor kerülhet személyes meghallgatásra a fogyasztó választása szerint. Emellett bővülnek a személyes meghallgatási helyek a nem megyeszékhely megyei jogú városokban, így a korábbi 20 helyett 27 helyen lesz biztosított a személyes meghallgatás. A jogalkotói szándék az volt a meghallgatási helyszínek számának növelésével, hogy minél szélesebb fogyasztói kör számára váljon elérhetővé a békéltető testületi eljárás, és a regionális felállással ne sérüljenek a fogyasztói jogok.

Békéltetés, végrehajtás indítása

A díjmentes békéltető testületi eljárás lényegesen gyorsabb, mint a bírósági eljárások. A hiánytalan fogyasztói kérelem beérkezését követő 60 napon belüli időpontra a békéltető testület elnöke kitűzi a meghallgatást. Ha a meghallgatáson a felek között létrejön az egyezség, azt írásba foglalják. Egyezség hiányában a fogyasztói kérelemről az eljáró tanács döntést hoz, melyet a meghallgatáson kihirdetnek. Az írásba foglalt határozatot a felek a meghallgatást követő 30 napon belül megkapják. Amennyiben tehát a fogyasztó hiánytalan kérelmet nyújt be a békéltető testülethez, úgy az eljárás 90 napon belül befejeződik. Ha hiányos a fogyasztói kérelem, akkor hiánypótlási felhívási küldenek ki, és az eljárási határidők a hiánypótlás teljesítésétől számítódnak. Abban nem lesz változás januártól, hogy akkor tekinthető a fogyasztói kérelem megalapozottnak, ha a hatályos jogszabályok alapján a fogyasztó igénye és igényének összegszerűsége jogszerű és teljes körűen bizonyított.

A kötelezést tartalmazó határozatban általában a határozat kézbesítését követően tizenöt napos határidőt szabnak a vállalkozásnak a teljesítésre. Januártól amennyiben a vállalkozás a határozat kézhezvétele után (általában 15 napon belül) nem teljesíti a kötelezést, a fogyasztó már a következő (általában 16.) napon kérheti, hogy a bíróság végrehajtási záradékot tegyen a határozatra. A fogyasztó a békéltetőktől tudhatja meg, mikortól ketyeg a 15 nap – kérésre megküldik neki, mikor vette át a határozatot a vállalkozás. Ha lejárt a határidő, a végrehajtást a panaszosnak kell kérelmeznie. A végrehajtás költséggel jár, amit (fő szabály szerint) a végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie, és aztán az adósnak viselnie. Ez vonatkozik a békéltetésben kiadott, végre nem hajtott kötelezésre indított végrehajtásra is.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik