Farkas Norbert / 24.hu
Gazdaság

Még nem döntöttek a Dunaferr felszámolásáról

Megtörte a csendet az ISD Dunaferr ügyében az eddig állami felszámolóként ismert cég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit (NRN) Kft. Kérdéseinkre Dr. Pallós Zoltán ügyvezető közölte: ideiglenes vagyonfelügyelőnek jelölte ki a céget a Fővárosi Törvényszék a dunai vasműhöz. Mindez, még június 22.-én történt, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján járt el a bíróság. Kedden írtuk meg, hogy kontroll alá helyezték a Dunaferrt, s miután a nyilvános adatbázisokban nem leltük csőd vagy felszámolás nyomát, valószínűsítettük, hogy az NRN azért jelent meg a vasműben, hogy reorganizálja a dunaújvárosi társaságot. Az állami cég korábban jellemzően a kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánított gazdálkodó szervezetek felszámolását menedzselte, a pandémia alatt azonban bővült a hatásköre reorganizációs eljárások levezénylésével. Vagyis csőd, illetve felszámolás helyett a működőképesség helyreállítását segíthetik elő, ha életképesnek találja az adott céget.

Egyelőre azonban úgy tűnik, nem dőlt el az eljárás típusa, cikkünk írásakor nem volt még döntés arról, hogy reorganizálják, vagy felszámolják a céget. Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését az idevágó jogszabályok szerint a hitelező kérheti a bíróságtól a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásakor vagy a felszámolás kezdő időpontját megelőzően, abban az esetben, ha veszélyben látja követelésének későbbi kielégítését. Felszámolást kérő hitelező pedig több is van, már márciusban azt írtuk, legalább feltucat kérelem futott be a bírósághoz, hogy állapítsa meg a vasmű fizetésképtelenségét.

Az NRN az eljárástípust firtató kérdésre hangsúlyozta, hogy

az ideiglenes vagyonfelügyelet tartama alatt az ISD DUNAFERR Zrt. ellen még nem kezdődik meg a felszámolási eljárás, az eljárás célja a hitelezői érdekek védelme a bíróság felszámolásról történő jogerős döntéséig. A kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő tehát a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítve jár el, ezért a kijelölés kézhezvételét követő munkanapon megkezdte tevékenységét.

Az, hogy a Dunaferrhez ideiglenes vagyonfelügyelőként az állami tulajdonú NRN-t jelölték ki, nem tekinthető állami kontrollnak, hanem a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény általános szabályai szerint folytatott hitelezővédelmi eljárásról van szó – hangsúlyozta az ügyvezető. Az ideiglenes vagyonfelügyelőként kirendelhető valamennyi szervezet jogállása azonos, így az állami tulajdonú reorganizációs szervezetet más, nem állami tulajdonú ideiglenes vagyonfelügyelővel mindenben azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint látja el kötelezettségeit.

Az ideiglenes vagyonfelügyelő

  • a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét,
  • áttekinti az adós vagyoni helyzetét,
  • betekinthet az adós könyveibe,
  • pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja,
  • a gazdálkodó szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet, illetve
  • az adós helyiségeibe beléphet,
  • bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja.

Az adós gazdálkodó szervezet vezetője – az ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenységének megkezdését követően – a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelő jóváhagyásával, ellenjegyzésével köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet más jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerződés alapján az adós részéről történő teljesítést is. Az ideiglenes vagyonfelügyelői feladatok ellátása ugyanakkor nem érinti a tulajdonosi és a menedzsment jogosítványokat, azoknak az ideiglenes vagyonfelügyelő általi átvételére nincs törvényes lehetőség.

A Dunaferrnek egyébként május vége óta nincs legitim, a cégbíróságon bejegyzett vezetője. Hónapok óta zajlik az iszapbirkózás a cégvezetésért.

Ajánlott videó