Gazdaság

Meglepő fordulatok jöhetnek a Dunaferr ügyében

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu

Két ellenérdekelt csoport próbálja megszerezni az ISD Dunaferr Zrt. vezetését, az egyik gyárkapun belülről, a másik gyárkapun kívülről. A hónapok óta tartó harc nem tesz jót a gyárnak: miközben szárnyal az acélipar, a a dunaújvárosi vasműben takarékon megy a termelés. A közgyűlés megtartása létkérdés az ISD Dunaferr Zrt.-nek, mert hónapok óta nincsenek meg a törvényes működés feltételei, és ezt a helyzetet csak a közgyűlés képes orvosolni. Nincs meg az előírt számú igazgatósági és felügyelőbizottsági tag, nem fogadták el még a 2019-es mérleget sem. Azzal, hogy nincsenek meg a cég törvényes működésének feltételei, azt kockáztatják, hogy a cégbíróság elrendelheti a társaság kényszertörlését.

Miközben megy a harc a cégvezetésért, egymásnak ellentmondó közleményekkel, nyilatkozatokkal operálnak a két oldal képviselői. Kívülről nehéz megítélni, hol az igazság, ezért a cégbíróság illetékes szerveitől kértünk segítségét a tisztán látáshoz. A Győri Ítélőtábla válaszai alapján meglepő részletekre derült fény.

Közgyűlés, aminek nincs nyoma

A kapun kívüliek rendkívüli online közgyűlést hívtak össze március 26-ára, amiről Mikó István – állítása szerint az ISD Dunaferr Zrt. fő részvényese, a Steelhold Ltd. meghatalmazottja – úgy nyilatkozott, hogy a közgyűlés határozatképes volt, megválasztották a vezető tisztségviselőket és módosították az alapszabályt. A kapun belüliek másnap rögtön cáfolták, hogy bármilyen jogszerű döntés születhetett volna.

Farkas Norbert / 24.hu Mikó István

Hogy valami nem stimmelt a közgyűléssel, azt több dolog is jelzi. A cégbírósági iratokban nem találtuk nyomát annak, hogy a közgyűlési döntések alapján változásbejegyzést kérelmeztek volna. A Győri Ítélőtábla pedig megkeresésünkre azt írta, az eddig elbírált jogorvoslati kérelmekből nem értesültek a 2021. március 26-án tartott közgyűléséről, annak jogszerűségét nem vizsgálták. Az ítélőtábla egyébként csak akkor szerez tudomást a közgyűlésről, ha azzal összefüggésben (változásbejegyzési- avagy törvényességi felügyeleti ügyben) jogorvoslati eljárást kezdeményeznek náluk.

Nyilván nem véletlen az sem, hogy a Székesfehérvári Törvényszék május 6-ára ismét közgyűlést hívott össze.

Az összehívott közgyűlést utólag sztornózták, de közben megtartották

Mint írtuk, a május 6-ára meghirdetett közgyűlést Mikó Istvánék a parkolóban voltak kénytelenek megtartani, mert nem engedték be őket a gyár területére. Mikó utána ismét úgy nyilatkozott, érvényes volt a közgyűlés, megválasztották a vezető tisztségviselőket, könyvvizsgálót, stb. Kapun belülről pedig ismét közleményben cáfoltak, mondván semmi jogi hatása nem lesz a „szeánsznak”.

Ami még érdekes, hogy a Győri Ítélőtábla május 7-én, azaz a közgyűlés másnapján hatályon kívül helyezte a Székesfehérvári Törvényszék közgyűlést összehívó végzését. A kapun belüliek reagáltak, mondván emiatt sem lehetett érvényes a közgyűlés. Az ítélőtábla válaszából azonban az derült ki, hogy ettől függetlenül vizsgálhatja a cégbíróság a közgyűlés érvényességét, befogadhatja a változásbejegyzési kérelmeket, és dönthet azokról.

Május végéig kiderülhet, érvényes volt-e a közgyűlés

A szabály az, hogy a közgyűlési határozatok cégnyilvántartási bejegyzését 30 napon belül lehet kérni. A cégbírósági felületen azt láttuk, hogy dr. Szabó Antal ügyvéd május 13-án beterjesztette a változásbejegyzéshez az iratokat. A cégbíróság a kérelemről a beérkezésétől számított 15 napon belül dönt, azaz május 28-ig. Ha elutasítja a kérelmet, a kérelmező fellebbezhet. Ekkor kerülhet képbe az ítélőtábla, hogy állást foglaljon abban a kérdésben, érvényes volt-e a közgyűlés.

Ha helyt ad a cégbíróság a változásbejegyzési kérelemnek, azt nem lehet megfellebbezni. Viszont az ügyész (illetve az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz) 30 napon belül pert indíthat a változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése érdekében.

Valószínűleg nem tilthatták le a tulajdonost

A kapun belüliek május 6-i közleményében szerepelt, hogy a közgyűlés azért sem lehetett érvényes, mert ciprusi bírósági döntés tiltja (legalább 2021. május 20-ig), hogy az ISD Dunaferr Zrt. közgyűlésén részt vegyen és szavazzon a társaság fő részvényese, a Steelhold Limited. Az ítélőtábla ezt megkeresésünkre nem erősítette meg, ők csak arról tudnak, hogy a Nicosiai Megyei Bíróság 2021. március 31-én kelt végzése szerint egy folyamatban lévő perben a „kereset teljes elbírálásig, illetve a bíróság további utasításáig” két alperesként eljáró személynek megtiltotta, hogy meghatalmazást állítsanak ki a Steelhold nevében. Az ítélőtáblának azonban nincs tudomása arról, hogy ez a végzés jogerőre emelkedett-e. Emiatt tehát aligha lehetett érvénytelen a közgyűlés.

Mohos Márton / 24.hu

Arról, hogy a parkoló megfelelő helyszín volt-e a közgyűléshez (azaz valóban a társaság székhelyéhez tartozik-e, ahogy a kapun kívüliek állítják), szintén a cégbíróság dönthet.

Zűrös meghatalmazások

A kapun kívülieket dr. Szabó Antal ügyvéd képviseli, a tulajdonos Steelhold Limited nevében. Kiderült azonban, hogy amikor a közgyűlés összehívását kérte, törvényességi felügyeleti eljárás indult azzal kapcsolatban, hogy a meghatalmazottként képviselheti-e a tulajdonost. Csakhogy a törvényszék végzése indokolásában erről a kérdésről végül nem foglalt állást. Ez volt az egyik eljárási szabálysértés, ami indokolta, hogy az ítélőtábla hatályon kívül helyezte a közgyűlés összehívását, és előírta a cégbíróságnak, hogy foglaljon állást arról, jogszerű-e dr. Szabó Antal meghatalmazása.

Mikó István képviseleti jogáról az elbírált ügyek alapján nincs tudomása az ítélőtáblának. A nyilvános cégadatok alapján Mikó képviselőként nincs bejegyezve, és az ítélőtábla által felülbírált ügyekben sem járt el eddig meghatalmazott képviselőként – írták május 12-én. A május 13-án dr. Szabó Antal által benyújtott iratok között azonban szerepel egy március 3-án kelt cégképviseleti meghatalmazás, Mikó István nevére.

A kapun belülieknél is van gond a meghatalmazással. A Győri Ítélőtábla május 5-én határozatot hozott arról, hogy dr. Nagy Péter ügyvéd meghatalmazásai alapján nem kérhette a korábbi igazgatósági tagok ismételt bejegyzését. Az ügyvéd meghatalmazását azért nem fogadta el az ítélőtábla, mert a meghatalmazó Evgenyij Tankhilevics cégvezetői mandátuma már fél éve lejárt, amikor idén márciusban az ügyvéd kérvényezte a volt igazgatósági tagok visszahelyezését.

Mint látszik, a meghatalmazásokon sok múlhat.

Farkas Norbert / 24.hu dr. Nagy Péter az ISD Dunaferr Zrt vezető jogásza

Birtokon belül és kívül

Az ISD Dunaferr Zrt.-nek a minimális három helyett jelenleg csak két bejegyzett igazgatósági tagja van, Mkrtchan Oleg és Tetyana Taruta. A képviseleti joguk együttes, azaz önállóan nem rendelkeznek cégjegyzési, képviseleti joggal, csak együttesen. Mkrtchan Oleg azonban már jó ideje elérhetetlen, sajtóhírek szerint börtönben van.

Ráadásul Mkrtchan Oleg és Tetyana Taruta megbízatása is lejár május 31-én.

Elvileg május 28-ig a cégbíróság jóváhagyhatja a május 6-án megválasztott három vezető tisztségviselő mandátumát. Ha nem, akkor júniustól az ISD Dunaferr Zrt.-nek nem lesz cégnyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselője.

Mint a Duol.hu megírta, dr. Nagy Péter a május 6-i közgyűlés előtti napon birtokvédelmet kért a jegyzőtől, azaz kitiltatta a tulajdonosi képviselőket, tisztségviselőket a gyár területéről. De már korábban sem engedték be a kapunk kívülieket. Válaszul áprilisban Mikó István vezetésével már gyárfoglalással próbálkoztak. Elvileg legitimálhatna egy ilyen akciót, ha a Mikó nevére csütörtökön benyújtott meghatalmazást a cégbíróság elfogadja. Abba ugyanis beleírták, feljogosítják rá, hogy a tulajdonosok nevében átvegye a gyár teljes területét.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik