Hazatert-a-Szent-Jobb(960x640).jpg (Hazatért a Szent Jobb)
Belföld

A Szent Jobb hazatért

Székesfehérvárra érkezett első királyunk legnagyobb és leginkább becsben tartott ereklyéje.

Az 1038-ban meghalt István király holttestét a király által emelt Szűz Mária Prépostság sírkamrájába rejtették, amikor trónviszály alakult ki az országban. Az addigra bomlásnak indult holttest jobb karja emberi beavatkozás nélkül mumifikálódott. Egy Merkur nevű kincstárőr őrizte, majd mentette meg a jobb kezet. Szent László királysága alatt szentté avatott István mumifikálódott jobb karja nemes ereklyévé vált a magyar katolikus egyház számára.

A fehérváriak úgy tartják, hogy a Szent Jobb a mai napon hazatért. A Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség és a Koronaőr Hagyományőrzők katonai díszmenetével meghozott ereklyét a Szent Istvánról elnevezett székesegyházba szállították, amit Spányi Antal megyés püspök fogadott. A fehérvári hívekkel zsúfolásig megtelt bazilikában a város nevében a polgármester köszöntötte a Szent Jobbot. Székesfehérvár hazavárja a nagy királyt, hiszen az emlékét ünnepeljük ebben az évben, és minden tettünk, programunk az államalapítóról, annak hagyatékáról szól – mondta Cser-Palkovics András.

Isten előtt minden ember, minden nemzet egyforma, nekünk magyaroknak ennek tudatában kell elfogadnunk a ránk mért szenvedéseket, megbánnunk elkövetett bűneinket, hogy egész nemzetünk feloldozást nyerhessen – fejezte be szentmiséjét Spányi Antal megyés püspök.

Az ereklye előtt mindenki tiszteletét teheti a mai napon 17 óráig, amikor körmenet kíséretében átviszik az egykori prépostság épületének romjai fölé emelt színházba, ahol Erdő Péter bíboros celebrálja a fogadalmi misét.

Ajánlott videó