Üzleti tippek

Az MKIK szerint elfogadható a konvergencia program

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a konvergencia programban foglalt cél- és eszközrendszert összességében elfogadhatónak tartja és támogatja brüsszeli benyújtását. Azonban a kamara szerint nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a növekedés biztosításának - áll az MKIK állásfoglalásában.

Az MKIK álláspontja szerint a gazdaság valamennyi szereplőjének érdeke, hogy az országnak sikeresen végrehajtható konvergencia programja legyen, ezért minden eszközzel támogatja a program elfogadását.

A gazdaság szereplői a választások másnapján két alapvető elvárást fogalmaztak meg a gazdaságpolitikával szemben: a növekedés és az egyensúly egyidejű biztosításának követelményét. A konvergencia program az egyensúly megteremtésére, fenntartásokkal ugyan, de alkalmasnak ígérkezik, azonban figyelmen kívül hagyja a növekedési szempontokat. A rendelkezésre álló eszközök végesek, az erőket mégis jobban a növekedésre kellene koncentrálni – áll az MKIK közleményében.

A kamara szerint minden előzetes előrejelzésnél rosszabb a költségvetés helyzete, ami különösen fontossá tenné, hogy a növekedés főbb területei, lehetséges eszközei világosan körvonalazódjanak a programban. Úgy vélik, a gazdaság csak akkor állítható vissza dinamikus pályára, ha a fejlesztési források döntő hányadát a vállalkozó szféra hasznosítja. Ez alapvető követelmény, ami nélkül veszélybe kerül a konvergencia program végrehajtása.

“Jelenleg a bevételnövelő intézkedések jól látszanak, a kiadáscsökkentők csak fenntartásokkal. Nagy arányú kiadáscsökkentést 2008 előtt maga a program sem prognosztizál. A vállalkozó szféra olyan konvergencia program elfogadásában érdekelt, amely kiszámítható fejlődési pályát, világos fejlesztési célkitűzéseket, egyértelmű intézkedéseket tartalmaz, és megfelelő garanciákat biztosít a reformok végrehajtásához” – olvasható az állásfoglalásban.

Hangsúlyozzák: a gazdaság szereplői elvárják a kormánytól, hogy a költségvetés rendbetételével egyidejűleg megkezdődjék az államháztartás és a nagy elosztórendszerek reformja, valamint a növekedést szolgáló és segítő adórendszer kialakítása. Azt várják a vállalkozók, hogy az egyensúly fenntartását döntően a költségvetés kiadásainak csökkentése és szerkezeti átalakítása alapozza meg. Az elvárások között szerepel az is, hogy a kormány azonnali intézkedésekkel javítsa a cégek működési feltételeit és biztosítson garanciát arra, hogy mindez meg is valósul.

Az MKIK szerint a reformok és az intézkedések kidolgozására és bevezetésére, azok végrehajtására komplex kormányzati programot kell összeállítani, amelyhez biztosítani kell a széles körű, megalapozott szakmai vita feltételeit. Szükséges továbbá, hogy az előrehaladásról előre meghatározott időszakonként, például félévenként nyilvánosan számoljanak be a felelős kormányzati szervek.

Az MKIK felhívja a figyelmet arra, hogy a program sok bizonytalansági elemet tartalmaz, amelyek miatt további határozott lépésekre van szükség. Így szükség lenne egyebek mellett az exportnövekedés erősítésére, az egyenlegjavító intézkedések továbbgyűrűző hatásainak mérséklésére, a programok következetes összehangolt végrehajtására.

Ajánlott videó