Üzleti tippek

Adótipp: Természetbeni juttatások 2.

Az adóköteles természetbeni juttatásokat terhelő közteher még mindig kisebb, mint ha összevonandó jövedelemként kellene adózni utánuk.

Adótipp: Természetbeni juttatások>>

Előző számunkban az adóköteles természetbeni juttatások körében már írtunk a reprezentációról, az üzleti ajándékról, valamint arról az esetről, amikor a jóhiszemű eljárás ellenére sem állapítható meg a juttatás pontos mértéke. Ezúttal a többi adóköteles természetbeni juttatást soroljuk fel, a 2005. január 1-jétől hatályos törvénymódosítás figyelembevételével.

•  Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményezetten átadott termék, nyújtott szolgáltatás

•  Meghatározott csoport tagjai számára azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (a rendelkezés nevesíti az úgynevezett caffeteria juttatási formát is). A csoport tagjait a következők alkothatják:
a) valamennyi munkavállaló,
b) valamennyi munkavállaló és elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő,
c) az előbbiek és közeli hozzátartozóik

Fontos megjegyezni, hogy a munkavállalók alatt a társasággal munkaviszonyban lévő összes, nemcsak aktív dolgozó munkavállalót kell érteni.

•  Valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat (nemcsak kollektív szerződés) alapján
a) több munkavállaló,
b) több munkavállaló és elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő
c) az előbbiek és közeli hozzátartozóik
részére ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás (a rendelkezés nevesíti az úgynevezett caffeteria juttatási formát is). Feltétele, hogy a belső szabályzat a juttatottak körét nem egyénileg, hanem munkakör, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idő, életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg.

•  Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás

•  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk értékéből adott engedményből az adóköteles rész, valamint újdonságként a kifizető által nyújtott üdülési szolgáltatás adóköteles része

•  Kifizető által magánszemélynek sporttevékenység végzéséhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás, valamint kizárólag ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, amennyiben az adóköteles (például: fitness bérlet).

•  Kifizető által magánszemélynek biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás, amennyiben az adóköteles (például: tömegközlekedési bérlet település közigazgatási határán belül).

•  Kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, ha az bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, verseny díja, és nem minősül nyereményből származó jövedelemnek.

•  Kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, ha azt a kifizető üzletpolitikai célból szervezett akció keretében magánszemélyek meghatározott körében meghirdetett, azonos módon és feltételekkel juttatja, és az nem minősül sem nyereménynek, sem verseny, vetélkedő díjának.

•  Kifizető által több magánszemély mint biztosított számára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha biztosítási szerződés valamely közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét.

•  Kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, ha a kifizető nem foglalkoztatója a juttatottnak. Ennek eldöntéséhez a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvény foglalkozató és biztosított fogalmának ismerete szükséges. Ilyen jogviszonyban áll többek között a munkavállaló, gazdasági társaságok személyesen közreműködő tagjai, a megbízott (ha annak díja eléri az előző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét).

Ajánlott videó