Üzleti tippek

Könnyítés kérhető adókhoz

A február közepi adóbefizetés számos vállalkozó életében jelent komoly anyagi megpróbáltatást. Jó tudni, hogyan lehet az adóhivatalnál fizetési könnyítést kezdeményezni. Érdemes például azonnal az illetékes területi igazgatóság fizetési könnyítések osztályának címezni a kérelmet, szociális rászorultságra azonban nincs tekintettel a hivatal.

Kérvényt csak átmeneti jellegű fizetési nehézség esetén célszerű fogalmazni, mert az APEH csak akkor dönt kedvezően, ha az adó későbbi megfizetésének nincs akadálya. Szociális rászorultságra való tekintettel például nem engedélyez a hivatal könnyítést, mert a tartozás kiegyenlítésére a jövőben sincs reális esély. Azt is szem előtt kell tartani, hogy részletfizetés maximum 12 hónapra adható. Személyi jövedelemadó-előlegre, illetve a munkáltató által levont járulékokra, magán-nyugdíjpénztári tagdíjra nem lehet könnyítést kérni. Az összes többi, az APEH által kezelt adónemre azonban igen. 

Részletfizetési kérelemmel az APEH illetékes területi igazgatóságához, pontosabban a fizetési könnyítések osztályához kell fordulni. Ha az első levél nem tartalmaz minden szükséges adatot, az APEH pótlásra hívja fel az adózót. Egyéni vállalkozók és magánszemélyek részére az adóhivatal akkor engedélyez fizetési könnyítést, ha a nehézség a kérelmezőnek fel nem róható okból állt elő. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor legalább azt kell bizonyítani, hogy az adó azonnali megfizetése – családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményekre is tekintettel – aránytalanul súlyos megterhelést jelent az adózónak.

A nem magánszemélyeknek (bt.-k, kft.-k) részletesebben alá kell támasztaniuk kérelmüket. Általában nem respektálja a hivatal az olyan kérelmeket, melyeknél kiderül, hogy az adótartozás esedékességének időpontjában vagy azt követően a tartozás pénzügyi fedezete rendelkezésre állt, de azt a kérelmező más, nem méltányolható célokra fordította. Idetartozik például az átlagon felüli jövedelemkiáramlás, a termelést bővítő beruházás, az osztalék vagy a reprezentáció. Az olyan kérelmek sem számíthatnak kedvező fogadtatásra, ahol a fizetési nehézség a gazdálkodásból történő vagyonkivonás következménye. Társas vállalkozások részletfizetési kérelménél fontos, hogy a könnyítés nem szolgálhat a fizetőképtelenség következményeinek elodázására.
Jó tudni, hogy általában elfogadja a kérelmet a hivatal, ha a nehézség vis maior vagy harmadik személy károkozása folytán keletkezett, és a kárt a biztosító vagy a kárt okozó még nem térítette meg. Jó eséllyel pályáznak azok is, akik kinnlevőségeikre hivatkoznak, feltéve, hogy a követelések behajtásához szükséges intézkedéseket (végrehajtás, felszámolás kezdeményezése) az adózó megtette.

Ajánlott videó