Hetilap: Lapszámok

A MEGÚJÍTOTT SZERZŐDÉSEK SZERINT

A bankok kötelesek az igazgatóságuk által elfogadott következő évi üzleti és pénzügyi tervüket a pénzügyminiszterrel való előzetes egyeztetés után minden évben december 31-ig elkészíteni – tájékoztat Hegedűs Éva. Mivel azonban a konszolidált bankokkal korábban kötött szerződéseket csak az elmúlt év végén hosszabbították meg, kivételesen az 1996-os évre vonatkozó ez irányú kötelezettségeiknek március 10-ig kellett megfelelniük. [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

PRIVATIZÁCIÓS TERVEK - ÁRPRÉS

A március 31-i határidőig valószínűleg mind a négy érintett pénzintézet (Magyar Hitel Bank, Kereskedelmi és Hitelbank, Mezőbank, Takarékbank) eleget tesz a tavaly decemberben megújított bankkonszolidációs szerződések azon részének, amely előírta: készítsenek tervet állami tulajdonban lévő részvényeik értékesítésére. Az eddig benyújtott privatizációs elképzelések egy pontban szinte szóról szóra megegyeznek: valamennyi bank legfeljebb két éven belül magánkézbe [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

TÖRVÉNY A TERÜLETFEJLESZTÉSRŐL - Tanácsok pályázóknak

Korporatív intézményrendszer, regionalizmus, decentralizáció, területek közti nivellálás – ezek az első hazai területfejlesztési és területrendezési törvény kulcsfogalmai. A múlt héten elfogadott jogszabály nyomán létrejövő tanácsok az idén várhatóan 16,1 milliárd forintot osztanak majd szét pályázatokon. Nehéz szülés volt, de világra jött a hazai területfejlesztés és -rendezés első törvényes gyermeke. A megszavazott verzió több lényeges ponton [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

TELEFONTÁRSASÁGOK PRIVATIZÁCIÓJA - A Rajna kincse

Bármennyire óvatosan nyúlt is Alain Juppé francia kormányfő a száz százalékban állami tulajdonú France Telecom dossziéjához, a tiltakozási hullám szinte azonnal megindult. Pedig a részleges privatizációt csak fontolgató kormányfő mindössze párbeszédre kérte a telefontársaság elnökét, egyúttal biztosítva az érintetteket, hogy a vállalat tulajdoni átalakulása nem változtatna az érintettek közalkalmazotti státuszán. Juppé ígéretet tett arra, hogy [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A GKI RT. PROGNÓZISAI 1996-RA

AZ ELŐZŐ ÉV = 100,0 1994. 1995. 1996.* GDP-termelés 102,9 100,5-101** 101 GDP belföldi felh. 102,1 96-97** 99 ebből: egyéni fogy. 100,7 95** 98 beruházás 112,8 100** 102-104 Export 117 108 106-107 Import 115 96 102-103 Fogyasztói árindex 118,8 128,2 124-125

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

ÖNKORMÁNYZATOK AZ OTC-PIACON - Spekuláló testületek

A közműhálózatok privatizálását követően nő a települési önkormányzatok jelentősége ezen társaságok részvényeinek piaci forgalmában. A települési önkormányzatok az elmúlt években több lépcsőben jutottak hozzá a közműtársaságok papírjaihoz. A Magyar Távközlési Rt. privatizációja 1993 decemberében kezdődött el: ekkor került a társaság részvényeinek 30 százaléka a MagyarCom nevű német-amerikai konzorcium birtokába. Az akkor még többségi tulajdonos állam [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

GAZDASÁG ÉS POLITIKA - A legkisebb közös Horn

Nem biztos, hogy a “kitartunk a stabilizációs gazdaságpolitika mellett” szólam azt jelenti az MSZP-ben, hogy a nagyobbik kormánypárt valóban ki is tart a stabilizációs gazdaságpolitika mellett. Az MSZP kongresszusa nem változtat a stabilizációs gazdaságpolitikán, mert az adott körülmények között más megoldás nem látszik – mondta Horn Gyula a szocialista pártkongresszus előtt tíz nappal az MSZP [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

KULTURÁLIS JÁRULÉK - Sarcművészet

Évente akár egymilliárd forinttal is több juthat ezentúl a “múzsáknak”, ha az országgyűlés megszavazza a kulturális járulékalap kiszélesítésére tett indítványt. Akár százmillió forinttal is szegényebbek lehetnek évente a magyar napi- és hetilapok kiadói, ha kulturális járulékot kell fizetniük a hirdetési bevételeik után. Márpedig a múlt héten egyre inkább úgy tűnt, hogy a törvénykezési “malomban” felőrlődik [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

A NYITÁS KÖLTSÉGE ÉS HASZNA

Vitathatatlan, hogy ha egy ország megnyitja piacát a külgazdaság előtt, az rövid távon valóban többletköltséggel jár. Némely hazai üzem – különösen az őskövületek, és velük együtt a hozzájuk tartozó munkahelyek is – ezt biztosan megsínylik. Van azonban mindennek egy másik oldala is: a külföldi verseny gyakorta a leghatékonyabb hajtóerő a hazai vállalkozások számára. Az efféle [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

GANZ ANSALDO RT. - Feszültségpróba

Amióta az olasz Ansaldo 1991-ben részesedést vásárolt a Ganz villamossági gyárában, a vegyes vállalat csak veszteséget termelt. Először tavaly ért el minimális nyereséget, de számottevő profitra még az idén sem számít. A hajdan haldokló villamossági gyárba azonban láthatóan életet lehelt az itáliai cég. Az olasz többségi tulajdonosok a kisebbségi tulajdonos magyar államtól is várnának némi [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

MACEDÓN LECKE

Macedónia saját szenvedése árán tanulta meg a kereskedelem leckéjét, de a térség valamennyi országára ugyanez a lecke vár: az átalakulóban lévő gazdaságokra mindaddig az alacsony hatékonyság lesz a jellemző, amíg rá nem kényszerülnek a versenyre és a kimagasló teljesítményre. Még azokban az esetekben is, amelyekben egész iparágakat privatizálnak vagy deregulálnak – anélkül persze, hogy ismernék [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

A KÜLKERESKEDELEM LIBERALIZÁLÁSÁNAK FOLYAMATA A RÉGIÓ EGYES ORSZÁGAIBAN

ALBÁNIA 1992 óta gyakorlatilag semmiféle mennyiségi megszorítást nem alkalmaz az importot, és csak nagyon keveset az exportot illetően. 1995 májusában a parlament elfogadta a legújabb vámtörvényt, amely három új vámtarifát léptetett életbe: 7 százalékot a nyersanyagokra, gépekre és felszerelésekre, amely cikkek azelőtt vámmentesek voltak; 25 százalékot a legtöbb fogyasztási cikkre; és 40 százalékot a luxuscikkekre. [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

EU: A KORMÁNYKÖZI KONFERENCIA NYITÁNYA - Árnyékok Torinó felett

Az EU március 29-én kezdődő kormányközi konferenciájának feladata a Maastrichtban megkötött, az Európai Pénzügyi Unió létrehozására vonatkozó egyezmény felülvizsgálata. Az értekezletre (Inter-Govermental Conference – IGC) az utóbbi hónapok fejleményei árnyékot vetnek. Az árnyék neve: munkanélküliség. Az eredetileg kitűzött feladatokkal így különleges körülmények között kell megbirkózni. Már a torinói EU-konferencia előtt világos volt, hogy a közös [...]

24.hu
Hetilap: Vélemény

Borjúnk az új kapuban

OECD-CSATLAKOZÁSUNKAT pulóverben jelentette be Dunai Imre, immár hivatalosan. Az ipari és kereskedelmi miniszter pénteken Párizsban aláírja az erről szóló dokumentumot. A történelmi jelentőségű okiratban foglaltak akkor lépnek hatályba, ha azt a magyar parlament is ratifikálja. Addig hazánk az évi 300 ezer dolláros tagdíj fejében különleges megfigyelői státuszt kap. Ez feljogosítja arra, hogy képviselői részt vegyenek [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

REJTÉLYES ADÁSVÉTELEK - Máté malmai gyorsan őrölnek

Az ország talán legkorszerűbb malmának egyik tulajdonosa Máté László, a kormányzó Magyar Szocialista Párt alelnöke. A malmot működtető cég két évvel ezelőtti privatizációja felettébb kalandos volt. Az üzletember-politikus úgy tartja kezében a céget, hogy üzletrésze formálisan mindössze két százalék. Kincset tartanak a kezükben a budai hengermalom tulajdonosai. Az évtized elején az akkor tulajdonos állam 360 [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

Tőkemegoszlás

Félmilliárd dollárra tehető ma Magyaror szágon a különböző jellegű kockázati tőketársaságok által kezelt pénz összege – derül ki a Magyar Kockázati Tőke Egyesület még nem végleges adatokat tartalmazó felméréséből. A Multinova tőkéjét 240, a Coventét 617 millió forintra teszi az MKTE kimutatása. Az MBFB hat regionális fejlesztési társaságának tőkéje összesen mintegy 25 millió dollárnak felel [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

ORSZÁGOS MUNKAERŐPIACI TANÁCS - Az önkormányzat felé

A százmilliárd forintnyi összeggel gazdálkodó Munkaerőpiaci Alapot felügyeli majd az Országos Munkaerőpiaci Tanács (OMT), amely – több hónapos késéssel – a múlt héten tartotta alakuló ülését. A munkavállalók, munkaadók és a kormányzat 3-3 képviselőjéből álló testület feladata lesz az is, hogy előkészítse annak az önkormányzatnak a felállítását, ami az egész munkaerő-piaci szervezetet fogja működtetni, s [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

KEMENCEGONDOK

A diósgyőri elektrokemence működtetéséhez úgynevezett gyártási új hulladékra van szükség, amelyet ráadásul csak kisebb darabokra vágva tudnak felhasználni. A különleges minőségi követelményeknek megfelelő hulladékból jó, ha 100 kilotonna összejön évente az országban, holott a diósgyőrieknek minimálisan 530 kilotonnára lenne szükségük. Ekkora mennyiségben a környező államokból sem importálható az elektroacél gyártásának alapanyaga, távolabbról pedig drága lenne [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

Regionális fejlesztések

A Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank (MBFB) három évvel ezelőtt kezdett hozzá a regionális fejlesztési társaságok (rft.-k) hálózatának kiépítéséhez. Az MBFB akkori tulajdonosa, az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) és a helyi önkormányzatok közreműködésével alakult meg 1993-ban Békéscsabán az első rft. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt.-t a következő évben a székesfehérvári székhelyű Közép-Pannon Regionális Kockázati Tőkebefektető Kft., [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

AUTÓS PÉNZINTÉZETEK - Ötödik sebesség

Zsebében a kormányengedéllyel, várhatóan április közepétől kezdi meg működését az Opel Bank Hungary Rt. A gépkocsi üzletágban utazó intézmény a Porsche Bank Hungária Rt. után immár a második olyan pénzintézet Magyarországon, amely kizárólag autók vásárlásához biztosít hitelt ügyfeleinek. A bankszerű működés a lízingtársaságok finanszírozási lehetőségeit egészíti ki. Úgy tűnik, a két-három évig gombamód szaporodó lízingcégek [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A GKI ÉVES ELŐREJELZÉSE - Átlépendő átmenet

Az év kérdése: sikerül-e fenntartani az egyensúlyjavulási tendenciákat a tavalyihoz hasonló drasztikus, rövid távú átrendezések nélkül, s egyidejűleg előrelépni az átmeneti megoldások tartós eszközökkel való helyettesítésében? Ez fogja eldönteni a gazdasági folyamatok év végi, de főleg 1997-es lefutását – állítja a GKI Gazdaságkutató Rt. legfrissebb prognózisa, amely 1 százalékos GDP-bővülést és 24-25 százalékos inflációt jósol [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

TORINÓ: A VITA KÖZÉPPONTJA - Menetrend-módosítás

A kormányközi értekezlet fő kérdése: el lehet-e indítani 1999. január 1-jén az “euro”, az egységes európai pénznem karrierjét. A hirdetési kampányra már félretettek sok millió dollárt. A torinói nyitány pillanatában azonban egyre több “halasztási forgatókönyv” került forgalomba. Torinóban tavasz van, de az értekezlet feltételei fagyosak, és nemcsak a munkanélküliség árnyéka miatt. Hiszen maga a munkanélküliség [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

BRIT MARHAVÉSZ - EU-döntéstől függetlenül nemzetközi blokád

Húszmilliárd fontba kerülhet Nagy-Britanniának a mintegy 11 milliós marhaállomány kiirtása – vélekednek a szakértők. Az angol kormány hétfőn nem hozott végleges döntést az ügyben, és lapzártánkkor még nem voltak ismeretesek a brüsszeli határozatok sem. Ezektől függetlenül, Franciaországgal az élen, a világ mintegy 26 országa már a múlt hét közepén leállította a marhaimportot a szigetországból. Meg [...]

24.hu
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.