Gazdaság

Kisebbfajta adminisztrációs tortúra a nyugdíjigénylés

Farkas Norbert / 24.hu
Farkas Norbert / 24.hu

Kisebbfajta adminisztrációs tortúrára kell felkészülnie annak, aki nyugdíjigényét szeretné bejelenteni, és számos okmányra lesz szüksége – írta az RSM blogja. Adott esetben réges-régi papírok garmadáját kell előbányászni.

Alapesetben a nyugdíjazási igényt a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél személyesen vagy postai úton illetve elektronikus úton lehet benyújtani.  Ideális esetben a nyugdíjbiztosítási szervnél az összes szükséges adat rendelkezésre áll és nem igényel további ügyintézést a nyugdíjazási folyamat.

Azonban vannak olyan helyzetek (tipikusan régi, még papíralapú jogviszonyok nyilvántartásai),amelyek nem, vagy csak részben állnak rendelkezésre a nyugdíjbiztosítónál. Ez esetben a következő eredeti okmányokra lehet szükség ahhoz, hogy a nyugdíjfolyósító megállapíthassa a jogosultságot, illetve a nyugdíj  mértékét:

 • munkakönyv, munkaviszony-igazolások,
 • OEP-igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról,
 • igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról,
 • munkáltató/foglalkoztató által évente kiadott igazolás a kifizetett egyénijárulék-alapot képező kifizetésekről és levont járulékokról.

Ezen kívül szükség lehet még

 • szerződésekre, igazolásokra, okmányokra (amennyiben a nyugdíjigénylő a biztosítási idő alatt kisiparos, magánkereskedő, szerződéses üzemeltetésű üzlet vezetője, gazdasági munkaközösség tagja, segítő családtag, kisszövetkezet tagja, ipari szövetkezet tagja, bedolgozói jogviszony, mezőgazdasági szövetkezet tagja, szakszövetkezet tagja, egyéni gazdálkodó, ipari szakcsoport, gépjárművezető-képző munkaközösség, ügyvédi és jogtanácsosi munkaközösség tagja, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó volt),
 • a folyósított pénzellátásokhoz köthető határozatokra,
 • családtámogatási határozatra (például gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
 • munkanélküli határozatra (például álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély),
 • szociális, úgynevezett rendszeres pénzellátásokról szóló határozatra (például táppénz,  terhességi –gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,  öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék,  özvegyi járadék,  növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, baleseti táppénz,  baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozói baleseti nyugellátás, átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,  hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, időskorúak járadéka, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  rendszeres szociális segély, ápolási díj, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,  közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás),
 • katonakönyvre, a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő igazolására,
 • ipari tanulói munkakönyvre, vagy szakmunkás bizonyítványra, nappali tagozaton folytatott szakmunkás tanulmányi idő igazolására,
 • leckekönyvre, bizonyítvány felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idő igazolására (az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából 1998. január 1-je után végzettek esetében szükséges bemutatni),
 • születési anyakönyvi kivonatra: amennyiben a jogosult saját háztartásban öt gyermeket nevelt, vagy 1968.01.01. előtt született gyermeke,
 • magánnyugdíj-pénztári tagsági okiratra, amennyiben a nyugdíjat igénylő személy magánnyugdíj-pénztári tag volt,
 • a nyugellátás szerzése céljából kötött megállapodásra, megállapodás alapján megfizetett nyugdíjjárulék igazolásáról.

Amennyiben nincs meg az eredeti dokumentum vagy a dokumentumok valamelyike, a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartása alapján kiállított igazolással pótolható. Ezek hiányában lehetőség van egyéb hitelt érdemlő módon (pl. tanúk nyilatkozata alapján) bizonyítani a különböző jogviszonyokat.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik