Gazdaság

Vészesen fogy az idő és még 130 ezer vállalkozás nem emelt tőkét

Másfél év telt el az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i bevezetése óta, aminek az egyik legjelentősebb változása a Kft. tőkekövetelményeinek változása volt. Ami érdekes adat, hogy még mindig nagyon sokan nem tettek eleget a tőkekövetelményeknek. Mutatjuk, mi a teendő.

Már csak három hónapja maradt a magyar Kft.-knek és nyilvános részvénytársaságoknak arra, hogy saját létesítő okiratukat átalakítsák úgy, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) előírásainak.

Az a veszély fenyeget, hogy több tízezer cég nem fog megfelelni ennek a követelménynek a 2016. március 15-i határidőig. Márpedig a mulasztás komoly szankciókat vonhat maga után

– mondja Pertics Richárd, az adatot közzétevő Opten céginformációs igazgatója. A kft.-k esetében a törzstőkeemelés megtörténhet a tagok saját befizetéseivel vagy apportjával, esetleg új tag bevonásával és befizetésével, vagy a társaság törzstőkén felüli vagyonának bevonásával. Minden ilyen döntéshez a tagok háromnegyedének többsége szükséges.

Ha a tagok apporttal rendezik a törzstőkeemelést, akkor az erről szóló taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell az apport tárgyát és értékét, valamint azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult. Az apport értékét a tagok szabadon állapíthatják meg, ám ha az apport tárgyát tudatosan felülértékelnék, akkor az ebből fakadó károkért egyetemleges felelősséggel tartoznak.

A törzstőkén felüli vagyonból is megoldható az emelés, ha a társaság rendelkezik törzstőkén felüli, e célra fordítható vagyonnal. További feltétel, hogy a felemelt törzstőke nem haladhatja meg a társaság saját tőkéjét. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

Az igazgató szerint azonban összességében a cégvilág egésze jól jár ezzel a változtatással, mert a törzstőke megemelése azt eredményezi, hogy a tulajdonosok nagyobb súllyal vállalnak felelősséget cégeik jogszerű működéséért és a fizetési fegyelemért. Ez nemcsak akkor jelent pozitív változást, amikor számon kérhetővé válik a fizetési késedelembe kerülő társaság, hanem már azzal is hozzájárul a lánctartozások számának és hosszának csökkenéséhez, hogy meg sem alakulnak azok a kft.-k, amelyeket tulajdonosaik eleve a „piszkos munka elvégzésére” hívtak volna életre.

Ez egy határozott kormányzati törekvés, amelynek az eredményei már meg is látszanak a cégalapításokban

– mondja az Opten igazgatója.

Olvasói sztorik