Belföld

Parádés megemlékezés a Magyar Honvédelem Napjára

Tegnap a Vörösmarty Színházban emlékeztek meg gálaműsor keretében a honvédelmi miniszter jelenlétében a Magyar Honvédelem Napjának közeledtéről, melyet május 21-én ünneplünk 1992 óta.

Már pár nappal ezelőtt felröppent a híre, hogy a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar egy parádés produkcióval rukkol elő. A zsúfolásig megtelt színházban már a bejáratnál arról suttogtak, vajon mivel készült a rezesbanda a gálaműsorra, de csak a találgatásig jutottak.

Cser-Palkovics AndrásA rendezvény házigazdája Székesfehérvár városa nevében Cser-Palkovics András elmondta, hogy 1996-ban teremtett a város Székesfehérvár köszönti katonáit címmel hagyományt, amit nem felejtünk el egyetlen évben sem. Ez a város méltán büszke történelmére, de ebben a városban katonák nélkül soha nem beszélhettünk volna történelemről – emelte ki a polgármester. Ez a város büszkén vallotta, vallja ma is, hogy katonaváros, és jelentem miniszter úr, vezérkari főnök úr, hogy az is kíván maradni – fordult Cser-Palkovics András Hende Csaba honvédelmi miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnökhöz.

Tudjuk, hogy sok dolga van még a városnak, a civileknek, az itt dolgozóknak és természetesen az itt szolgálatot teljesítő katonáknak, hogy a katonavárosi rangot megőrizhessük. Az ünnep mindig arról szól, hogy valakit vagy valakiket tiszteletünkbe fogadunk, s ennek hangot adunk. Ma a katonákat köszöntjük, akikről tudjuk, hogy fegyelmezett emberek, mégis arra kérem mindannyiukat, egy kicsit eresszék el, érezzék otthon magukat – ezzel kívánt jó szórakozást a többnyire katonanézőknek.

 

 

Damján László vezérőrnagySzéchenyi István mondta: múltan nyugszik a jelen, s jelenben a jövendő – kezdte gondolatait Damján László vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka. Ezek a gondolatok arra sarkalnak bennünket, hogy történelmünket soha nem szabad feledni, abból tanulnunk kell, mert az mindig megfelelő és megbízható alapot nyújt arra, hogy a jelen gondjait megoldhassuk egy szebb, biztonságosabb és jól prosperáló jövő érdekében – mondta a tábornok. Ezért van szükség a honvédség olyan átalakítására, ahol elsődleges szerepet kap a bajtársiasság, bátorság, lojalitás, hazafiság, a hazáért való tenni akarás, akárcsak 1849 májusában, amikor honvédelődeink visszafoglalták Buda-várát – hívta fel a figyelmet Damján László.

A tábornok hozzátette: a hagyományok őrzése össztársadalmi feladat, aminek ragyogó példáját látjuk Székesfehérváron rendszeresen. Jó Székesfehérváron katonának lenni, felemelő érzés itt szolgálni, amit megköszönök a városnak az 1400 Fehérváron szolgáló katonatársam, a több mint 2000 nyugállományú, de egykor itt szolgálatot teljesítő katona, valamint a 300 önkéntes regisztrált tartalékos nevében is – fejezte be beszédét Domján László.

Hende Csaba honvédelmi miniszterAki egy ilyen nagyszerűnek beharangozott műsor előtt képes ünnepi beszédet mondani, az egyéb aljasságra is képes – kezdte ünnepi beszédét Hende Csaba honvédelmi miniszter. Egy átfogó, nagyívű beszéd helyett, hadd mondjam el, hogy a hadsereg és Székesfehérvár összeforrt itt Szent István városában, hiszen már az első magyar nyelvemlékünkben, a Tihanyi apátság alapítólevelében így írják: a Fehérvárra menő hadi út… Fehérvár mindig is a hadak útján feküdt, nagyon sokszor indultak innen a hadak, és sokszor védték ezt a várost a magyar katonák, amikor már nem volt hova hátrálni – fogalmazott a miniszter. Függetlenül attól, hogy vezérkari főnök úrral hétfőn a chicagói NATO-csúcson leszünk, ma mégis arról kell beszélnünk, amikor honvédjeink 1849-ben visszafoglalva Buda-várát, oda ismét kitűzték a Szűz Máriás lobogót. A mai honvédek ugyanazok, a mai civilek is megegyeznek, hisz’ a vér nem válik vízzé. Mint ahogy földim, Berzsenyi Dániel írja: csak sast nemzenek a sasok és sohasem verebet. A mai katona ott segít a katasztrófa övezetekben, külföldi missziókban, télben, fagyban, de napban, árban egyaránt. Fontos a katonák megbecsülése, ezért köszönöm Székesfehérvárnak, hogy tiszteletben, megbecsülésben tartja Domján úr vezette katonákat – zárta Hende Csaba miniszter beszédét.

Cser-Palkovics András polgármester adta át az első alkalommal odaítélt Sipos Gyula-díjat Sulyok János dandártábornoknak, aki a Honvédség és Társadalom Baráti Kör alelnöke. Sipos Gyula Székesfehérvár díszpolgára, az I. Világháborúban a 17. Honvéd Gyalogezred parancsnokaként szolgálta a hazát.

Gyuricza Béla-díjat kapott Gereben András, a HTBK országos titkára.


Sulyok János dandártábornok veszi át
a Sipos Gyula-díjat

Gereben András országos titkár a
Gyuricza Béla-díj új tulajdonosa

 

A díjátadások után a várva várt gálaműsor következett, melyből részleteket láthatnak a Fehérvár24 felvételei alapján.

Ajánlott videó