Belföld

Változtak a fizetési kedvezmények szabályai

A tavaly év végén elfogadott adótörvényeket módosító 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1-i hatállyal megváltoztatta a fizetési kedvezmények alapvető szabályait is. Elsősorban a kedvezménykérés módja változott.

Kapcsolódó cikkek

Az alábbiakban összefoglalt változásokból látható, hogy a jogszabály módosítás elsősorban nem a kedvezménykérés tartalmára, „csupán” annak módjára vonatkozik:

1. Az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók 2012. január 1-től a fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmüket kizárólag – ügyfélkapun keresztül – elektronikus úton terjeszthetik elő. Az elektronikus úton történő előterjesztés e kérelmek vonatkozásában kiterjed a kérelem módosítására, kiegészítésére, visszavonására is.

Az elektronikus nyomtatványok a www.nav.gov.hu internetes oldalról a Letöltések rovat Nyomtatványkitöltő programok menüpontjából érhetők el és tölthetők le a 10FAG01 (gazdálkodók), illetve 10FAM01 (egyéni vállalkozók, magánszemélyek) megnevezés alatt.

2. Az elsőfokú adóigazgatási eljárás illetéke (pl. fizetési kedvezményekre vonatkozó eljárás; adóigazolás kiadása iránti eljárás) az eddigi 2.200,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra változott, amelyet banki átutalással, illetve készpénz-átutalási megbízással (csekk), valamint az erre kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával, a NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlájára (10032000-01076064) kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljesíteni.

3. Az adók módjára behajtandó köztartozásokra az adóhatóság fizetési könnyítést továbbra sem engedélyezhet, és a tartozást továbbra sem mérsékelheti. A kérelem elbírálását a jogszabály a behajtást kérő hatáskörébe telepíti.

A fizetési kedvezmények alapvető szabályairól a 30. számú Információs füzet nyújt részletes tájékoztatást, amely a NAV honlapján az Információs füzetek menüpont alatt található meg.

NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Ajánlott videó

Olvasói sztorik