Belföld

Próbaidő már az óvodában?

A gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való joga előbbre való, mint egy intézmény belső rendelkezései, szervezeti és működési szabályzata. A gyermek jogainak védelme alól nem jelenthet felmentést az sem, ha az érintett szülők elfogadták a "próbaidőt" előíró szabályzat jogsértő tartalmát – állapította meg az ombudsman.

Szabó Máté az állampolgári jogok biztosaként, a gyermekjogi szakombudsmani teendőket is ellátva vizsgálta meg egy gyerek szüleinek panaszát. Ennek lényege az volt, hogy a sajátos nevelési igényű kislányuknak egy szakértői és rehabilitációs bizottság kijelölt egy óvodát. Ott a gyermeket 2007 szeptemberében úgy vették fel, hogy a szülőkkel “próbaidőről” szóló írásbeli megállapodást kötöttek. Erre a próbaidőre hivatkozva az óvoda három hónap múlva megszüntette a kislány elhelyezését.

Az ombudsman megállapította, hogy a gyermeket – a szülők kifejezett kérése ellenére – nem a korosztályának megfelelő csoportban helyezték el. Az óvodavezető tájékoztatása szerint a megfelelőnek tartott csoportban a létszám elérte a törvényi maximumot, emellett a gyermek beilleszkedése nem volt zavartalan, a társai féltek tőle. A helyzetre szakmai megbeszélésekkel, a szülők bevonásával sem tudtak megoldást találni.

Az intézményvezető tájékoztatásul csatolta az óvoda házirendjét és Szervezeti és Működési Szabályzatát. A dokumentumok tartalmazzák a három hónapos “próbaidő” alkalmazását és azt is, hogy amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai elhelyezését a szülők többsége kifogásolja, a gyermek elhelyezése megszűnik.

A közoktatási törvény értelmében a konkrét ellátásokra való jogosultságot a szakértői bizottság szakvéleménye teremti meg. Az óvodai elhelyezés pedig a törvény előírása szerint csak meghatározott esetekben és módon szűnhet meg: e feltételek hiányában az óvoda nem hozhat önkényes, egyoldalú döntést. Amennyiben a kijelölt intézmény nem tudja vállalni a gyermek fejlesztését, a szakértői bizottságnak kell másik intézményt kijelölnie.

Az ombudsman jelentésében utal arra is, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek és a szülő az átlagosnál is kiszolgáltatottabb helyzetben van, ezért alappal számíthat különös figyelemre és méltányos elbánásra. A biztos ezért kezdeményezte az intézmény vezetőjénél a jogsértő gyakorlat megszüntetését, valamint a házirend és az SzMSz megfelelő módosítását.

Ajánlott videó