Tudomány

Comblövés végzett a magyar szabadságharc hősével

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Tüköry Lajos nemzetőr és szabadságharcos, az 1848–49-es szabadságharc veteránja 164 éve, 1860. június 6-án hunyt el. A magyar főhadnagy számos különböző ország katonája volt élete során, mondhatni végigharcolta a 19. századi Európa csatatereit – írja a Múlt-kor.

Számos háborúban megfordult

Tüköry német származású apától született 1830. szeptember 9-én, az anyakönyvbe még Spigelként jegyezték be, a magyarosított nevet csak 1848-ban vette fel véglegesen. Az 1848-as forradalom kitörésekor Nagyváradon volt joghallgató, nyáron csapott fel a Bihar megyei nemzetőrök közé, Arad ostrománál tanúsított bátorsága miatt ősszel őrmesternek léptették elő.

Novemberben az Erdélyben harcoló honvédsereghez osztották be, a piski ütközet után, mindössze 19 évesen hadnagyi, később főhadnagyi rangot kapott. Az orosz intervenciót követően dandárját a török fennhatóság alatt álló Havasalföldre, a Kárpátokon túlra szorították ki, a fegyvert is itt tették le. Tüköry az Oszmán Birodalomban maradt, és főhadnagyi rangját megtartva beállt a török hadseregbe.

Szolgált a szíriai Aleppónál, majd az 1853-ban kitört krími háborúban az oroszok ellen harcolt. 1855-ben átlőtték karját, amelyet kis híján amputálni kellett, felgyógyulása után őrnagyi rangot kapott, a szultán személyesen tüntette ki a rendkívül neves Medzsidi rendjellel.

1859-ben kitört a francia-piemonti szövetség és Ausztria közti háború Itáliában, amelyben Kossuth és az emigráció újabb alkalmat látott a függetlenségi harc újrakezdésére, így magyar légió szervezésébe kezdtek. Tüköry kilépett a török szolgálatból és csatlakozott hozzájuk olasz földön.

Szicíliában érte utol a végzete

A légió szinte meg sem alakult, amikor a harcoló felek váratlanul békét kötöttek, és a feleslegessé vált magyarokat leszerelték. Tüköry ezután csatlakozott Garibaldihoz, aki egy szicíliai felkelés hírére önkénteseket kezdett toborozni.

Tüköryék 1860. május 11-én szálltak partra, és győzelmet győzelemre halmozva szabadították fel a szigetet a nápolyi Bourbonok uralma alól. A sereg néhány héten belül Nápolyt is bevette. Tüköry viszont ezt már nem élte meg: Palermo ostroma idején ő vezette a rohamot, és bal combját lövés érte.

Az orvosok amputálták a végtagot, de ez sem segített: sebe elüszkösödött, tíz nappal később, 1860. június 6-án meghalt. Halála után ezredesi rangot kapott, sírjánál Garibaldi mondta a búcsúbeszédet. Szicília fővárosában szobra van, és róla nevezték el az egyik főútvonalat, valamint a nápolyi flotta egyik zászlóshajóját is.

Kapcsolódó
Román felkelők végeztek a magyar forradalom hősével
Vasvári Pált és csapatát csapdába csalták és megölték.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik