Tudomány bbc history

Öngyilkos lett, mert inkább a halál, mint a fogság

Miért adott vissza ünnepélyesen két hajtincset Etiópiának az Egyesült Királyság? Az első kérdés természetesen inkább az, hogyan is kerültek oda, és mi volt a jelentőségük?

Az 1270-es években létrejött Etióp Császárságban a XVIII. század második felében meggyengült a központi hatalom. A „hercegek kora” néven emlegetett időszakban az állam nagy részén az európai nemesi viszonyokra lefordítva nagyjából hercegként körülírható rasok kezében volt a tényleges hatalom, és ezek a helyi hatalmasságok állandóan változó szövetségekben szinte folyamatos polgárháborút vívtak egymással és a császárral.

A dolgot tovább bonyolította, hogy a többségükben keresztény etiópok vallási kérdésekben is megosztottak voltak, és ez, illetve a muszlimokkal fennálló ellentétek bármikor jó ürügyet szolgáltattak a vérontásra.

E kor gyermeke volt az a Kassza Hajlu nevű, 1818-ban született férfiú, aki a császári udvarban nevelkedett, ám később saját zsoldos-rabló bandát alapított. A tehetséges Kassza hamarosan annyira megerősödött, hogy az 1840-es évek végére már rá tudta kényszeríteni a császárt, saját tartományt bízzon rá.

Próbálta egységbe kovácsolni az országot

Ez azonban szomszédos volt az ekkoriban déli irányba terjeszkedő Egyiptommal, és Kassza egy súlyos vereség után rádöbbent, Etiópia a széttagoltság éveiben végzetesen lemaradt a fejlődésben.

Ezután látott módszeresen hozzá, hogy saját kezében egyesítse az ország vezetését. Miután a következő években újabb és újabb tartományokat kényszerített behódolásra, 1855-ben elérkezettnek látta az időt, hogy felüljön a császári trónra, és II. Tevodrosz néven megkoronáztatta magát.

Miközben igyekezett a maradék rasok tartományait is meghódítani, Tevodrosz nagy elánnal vetette bele magát az ország modernizálásába. Megpróbált a feudális alapokon működő hadsereg helyett egy hivatásos zsoldosokból álló, állandó sereget létrehozni, lépéseket tett a rabszolgakereskedelem visszaszorítására, útépítési programot kezdett, és mialatt igyekezett az államot a korábban megszokott szóbeli ügyintézésről az írásosra átállítani, ma is páratlan forrásértékkel bíró kéziratgyűjteményt hozott létre Makdalában (ma: Amba Mariam).

II. Tevodrosz. Forrás: Wikipedia

Hiába kért támogatást

Kísérletet tett arra is, hogy valamiféle vallási békét hozzon létre az egymásra fenekedő keresztény irányzatok között, miközben külpolitikájának fő célkitűzése a muszlim veszély, ezáltal pedig az Egyiptom elleni fellépés volt.

Egy darabig abban reménykedett, képes lehet rávenni az európai keresztény államokat, hogy ehhez az „új keresztes hadjárat”-hoz legalább fegyverszállítmányokban megnyilvánuló segítséget kaphat. Rá kellett azonban döbbennie, hogy az európai hatalmak inkább Afrika egymással való felosztásával vannak elfoglalva, sőt éppenséggel a muszlim Oszmán Birodalom oldalán lépnek harcba az ortodox Oroszország ellen (a krími háborúban), ha éppen úgy diktálják érdekeik.

Az erőszak nyelvéhez szokott és igen hirtelen haragú ember hírében álló Tevodrosz több európait is fogságba vetett, hátha ez majd segít rávenni „gazdáikat” kérései meghallgatására.

Túl sok lett a briteknek

Azok azonban továbbra sem mozdították fülük botját sem, amíg a császár végzetes hibát nem ejtett. 1866-ban a britek végre küldöttséget küldtek udvarába. Ám ahelyett, hogy a Viktória királynőhöz írt több évvel korábbi, megválaszolatlan levelében kért fegyvereket és képzett munkaerőt hoztak volna, csak üres szóvirágokkal untatták.

Tevodrosz dühbe gurult, és tömlöcbe vetette a küldöttség tagjait. Ez már átlépte a Brit Birodalom ingerküszöbét, és megindult egy fegyveres expedíció előkészítése a foglyok kiszabadítására.

Azt sem szabad elfelejteni persze, hogy a Szuezi-csatorna építésének idején járunk, és a briteknek semmi szükségük nem volt a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl partvidékén egy megerősödő, kezelhetetlen hatalom megjelenésére, úgyhogy valószínűleg előbb vagy utóbb így is, úgy is megregulázták volna Tevodroszt.

Inkább a halál

A Robert Napier vezette brit expedíciós erő 1868-ban érkezett meg, és a nagyjából 30 ezer főnyi haderő könnyedén elbánt az etióp sereggel, amelynek nagy része ráadásul a veszély közeledtére egyszerűen szétszéledt. A császár maradék katonáival Makdala erődjébe szorult vissza.

Amikor a britek ostromolni kezdték, Tevodrosz még egy utolsó békeajánlatot tett, de amikor Napier csak arra tett ígéretet, hogy méltósággal fogják kezelni őt és családját, a császár öngyilkos lett, kijelentve, hogy inkább a halál, mint a fogság.

Két hajtincs

Testét az erődbe benyomuló brit csapatok találták meg és temették el, de előtte még levágtak kettőt a császár jellegzetes hajfonataiból, és a fosztogatás során összeszedett, több mint 15 elefánttal és 200 öszvérrel elszállított kincsekkel együtt hazaküldték.

A tincsek végül a National Army Museum gyűjteményébe kerültek. Etiópia az elmúlt évtizedekben többször kérte azok visszaszolgáltatását, erre végül idén márciusban került sor.

Az etióp kulturális miniszter ünnepélyes ceremónia során vette át a fonatokat, amelyeket „az etióp történelem élő szövete” részének nevezett. II. Tevodrosz rövid és dicstelen véget ért uralkodásának emlékei tehát odakerültek, ahol egyébként a császárt balvégzete ellenére is a modern Etiópia megteremtőjeként tisztelik.

Ajánlott videó