Tudomány

Firkász volt a legnagyobb fasiszta

A Hitler által mintaként használt fasiszta mozgalmat Benito Mussolini, egy szélsőbalos újságíró indította útjára 1919. március 23-án.

Apja kovács, édesanyja tanítónő volt, a kis Mussolini gyermekkora szegénységben telt. “Problémás” gyerek volt, csavargott, verekedett, 18 évesen mégis tanítói oklevelet szerzett, de első állásából nőügyei miatt kirúgták. Apja elkötelezett szocialista volt, Mussolini ifjúkora marxista és anarchista művek, személyek között telt. Már 17 évesen anarchistának vallotta magát, 1902-ben pedig Svájcba ment, ahol újságíróként dolgozott és tovább ismerkedett a marxista tanokkal.

Lassan eltávolodott a “klasszikusoktól”, elvetette az internacionalizmust, nemzeti kérdésben a belső megújulás mellett tette le a voksot. Munkásmozgalmi lapot szerkesztett, az Olasz Szocialista Párt balszárnyának egyik vezető alakja lett. Az első világháború óriási változást hozott életében: végleg szakított a szocialistákkal, új bázisát a “lövészárkok arisztokráciájában”, azaz a katonaviselt, erős nemzeti öntudattal bíró kispolgári rétegben találta meg.

Ötvözte a régit az újjal, új programja egyaránt helyt adott szociális és nemzeti szempontoknak: nemzeti egység, igazságosabb elosztáson alapuló nemzeti „szocializmus”, produktivitás, dinamikus tőkés fejlődés. A fasiszta mozgalom 1919. március 23-án zászlót bontott a fasiszta mozgalom. A név az ókori római liktorok hatalmát jelképező fascesből származik.

Egy vesszőnyaláb volt, amelyet piros bőrszíjakkal kötöttek össze, mellé egy bárdot tűztek, éle kilátszott a kötegből. Eredetileg arra utalt, hogy a lictor által kísért tisztviselőnek jogában állt testi fenyítést alkalmazni, és figyelmeztette a járókelőket a kötelező tiszteletadásra.

A számos egykori kommunistát tömörítő szélsőjobboldali szervezete épp a kommunista párt elleni harcot tűzte céljául, ami necsakpolitikai, de fizikai értelmet is nyert. A fasiszta párt félkatonai különítményei, a feketeingesek nem riadtak vissza az erőszaktól és a terrorakciótól sem. Nagyrészt Mussolininek köszönhetően az olasz politikai élet egyre kaotikusabb és erőszakosabb lett, mígnem a Duce épp a rendteremtést zászlajára tűzve 1922-ben Rómába vonult, III. Viktor Emánuel király pedig megbízta őt a kormányalakítással.

Mussolini fasiszta tömegpártja és hatalomra kerülése lett a minta valamennyi európai szélsőjobboldali vezér, köztük a német Adolf Hitler számára, de a Szálasi Ferenc vezette magyar hungaristák is az olasz fasizmust tekintették ideológiájuk alapjának. A háború vége felé olasz partizánok fogták el az addigra már gyűlölt Ducét, szeretőjével együtt agyonlőtték, holttestüket fejjel lefelé lógatva felakasztották és hagyták, hogy a nép megcsonkítsa.

Durva képsorok:

Ajánlott videó

Olvasói sztorik