Média

Tovább küzdenek a kábeltévések az RTL Klubbal és a TV2-vel a 740 forintos műsordíj miatt

Az RTL Magyarország vezérlője MTI Fotó: Máthé Zoltán
Az RTL Magyarország vezérlője MTI Fotó: Máthé Zoltán
Csak néhány kábelszolgáltatóval tudott megegyezni eddig az RTL Klub és a TV2 az általuk bevezetett műsordíjról. Tovább tiltakozik a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, amely nem csak a díj mértékét, de a szerződéskötési gyakorlatot is kifogásolja.

A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) elnöksége ismételten közleményben fejezte ki aggodalmát az RTL Klub és a TV2 által követelt új műsordíjjal, és az ezzel kapcsolatos szerződéskötési folyamattal kapcsolatban. Az MKSZ közölte, hogy tárgyalásokra rendelkezésre álló idő rövidsége miatt több kábelszolgáltató még nem tudott megegyezni a csatornákkal, sőt kifejezetten csekély számú szolgáltató folytatott eredményes tárgyalásokat. A szövetség aggályosnak látja, hogy amennyiben az MKSZ által kezdeményezett hatósági eljárások és a folyamatban lévő tárgyalások nem vezetnek eredményre, és a csatornák részére fizetendő díj fennmarad, akkor a terjesztők költségei jelentős mértékben megemelkednek, és a televíziós szolgáltatók egy része kénytelen lesz a fizetendő díjakat továbbhárítani az előfizetőkre, és ezzel a tévészolgáltatása díját megemelni.

Havi 740 Ft

A TV2 Média Csoport és az RTL Magyarország mint a médiatörvény szerint jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatók (JBE csatornák) 2016. május 31-én tették közzé az idén július 1-jén hatályba lépő új általános szerződési feltételeiket (ÁSZF), amelyek a műsorterjesztők (szolgáltatók) számára TV2 és az RTL Klub műsorai terjesztésére vonatkozó feltételeket tartalmazzák. A két csatorna a legkedvezőbb feltételeket úgy állapították meg, hogy azok kizárólag akkor elérhetőek, ha a terjesztők augusztus 31-ig szerződést kötnek velük (“early bird kedvezmény”), és a csatornák terjesztése után háztartásonként és havonta jelentős díjat szednek az előfizetőktől – a műsorterjesztő társaságokon keresztül. Az MKSZ figyelmeztetett: az egy háztartásra eső havi díj maximuma akár a 740 Ft-ot is meghaladhatja.

Túl rövid határidővel

Az MKSZ elfogadhatatlannak tartja a nyomásgyakorlásnak ezt a módját. Kifogásolják, hogy ilyen, az előfizetőknek akár jelentős anyagi terhet okozó, a műsorterjesztési piacon eddig ismeretlen és ezért teljesen kidolgozatlan üzleti modell egyoldalú bevezetésére ilyen rövid határidővel kerül sor. Az RTL Klub és a TV2 érdemi előzetes egyeztetést nélkülözően meghirdetett ÁSZF-jeinek elemzése, annak az előfizetőkre, a terjesztőkre és a többi TV csatorna terjesztésére gyakorolt hatásának modellezése, és természetesen a tévéelőfizetői igények, vélemények felmérése jelentős feladat. Ezen túlmenően az RTL Klub még időközben módosította is a szerződéses feltételeit, amivel tovább nehezítette a szerződések megkötését

– írja az MKSZ.

Alig van, aki megegyezett az RTL Klubbal és a TV2-vel

A Szövetség közölte, hogy a hozzá eljutott tagi információk szerint a csatornák által meghirdetett augusztus 31-i határidőig a terjesztőknek csak igen csekély hányada folytathatott eredményes tárgyalásokat vagy kötött már megállapodást. 

Információik szerint a csatornák mereven elzárkóztak a terjesztők azon ajánlatainak befogadásától, sőt azok megtárgyalásától is, melyek nem feleltek meg mindenben az általuk közzétett ÁSZF-nek, ami viszont kizárólag a csatorna érdekeit veszi figyelembe.

Még választ sem kaptak a médiaszolgáltatóktól

Több terjesztő is arról számolt be, hogy egyéni ajánlatukra eddig még választ sem kaptak, vagy minden módosító javaslatukat elutasították. Emiatt az MKSZ elengedhetetlennek tartja a kezdeti szerződéskötési időszak meghosszabbítását legalább a valódi, konstruktív együttműködésen alapuló egyéni tárgyalások végéig.

A Szövetség a fizetős televíziót néző mintegy 3,5 millió háztartás érdekében is eljárva még júniusban elküldte jogi és piaci aggályait a NMHH-nak, amelyet még további eljárások fognak követni. Amennyiben az MKSZ által kezdeményezett hatósági eljárások és a folyamatban lévő tárgyalások eredményeként a csatornák részére fizetendő díj fennmarad és ezzel a terjesztők költségei jelentős mértékben megemelkednek, a szolgáltatók legalább egy része kénytelen lesz azokat az előfizetőkre továbbhárítani és ezzel a szolgáltatás díját megemelni.

A kábelszövetség egyes tagjai különböző fórumokon jelezték, hogy a szélsőséges esetben akár bruttó 742 Ft összegű új – jogszabályalkotással és piacszabályozói inaktivitással  támogatott – teher a gazdálkodásukat alapjaiban veszélyezteti. Más tagok azt hangoztatták, hogy kénytelenek – előbb vagy utóbb – a díjat direkt módon beszedni az előfizetőktől a két csatorna számára; ez az előfizetőik számára nyilvánvalóan magasabb tévé-előfizetési díjat jelent.

Sajnálatos, hogy bár a TV2 és az RTL Klub utáni díjfizetést lehetővé tevő kormányrendelet a felek szabad megállapodására bízza a szerződéses feltételeit, mégis a két csatorna ezt másként értelmezi, és csak saját ÁSZF-ük feltételei szerint hajlandóak szerződni. A Szövetségünk egyes műsorterjesztő tagjai annak az aggodalmuknak adtak hangot, hogy a műsorterjesztési piac működését torzítja, továbbá az előfizető számára ésszerűtlen havi többletterhet ró az, hogy a két csatorna Általános Szerződési Feltételei gyakorlatilag lehetetlenné teszik olyan TV csomagok létrehozását, amelyekben nincs benne az RTL Klub és/vagy a TV2 csatorna. A fennálló rendelkezések mellett kivitelezhetetlennek és ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a TV2 és az RTL Klub a közzétett ÁSZF-jükre hivatkozva több hónappal a megállapodás előtti időszakra visszamenőlegesen, júliustól szedjenek díjat, és ezzel olyan helyzetbe hozzák a terjesztőket, hogy az esetleges díjemelésük mértékéről és időpontjáról az előfizetőiket ne tudják a hatóságok által elvárt időben értesíteni. Félő, hogy a TV2 és az RTL Klub az ÁSZF-jük szerinti új díjak beszedésével tartósan stabilizálhatják a piaci helyzetüket, amelyet tovább fokozhat az, hogy jövőre a TV2 esetében a magas díjakból csak a többi csatornájukkal való árukapcsolás folytán elérhető kedvezményrendszer. Aggodalomra adhat okot az is, ha a szolgáltatók a fogyasztóik anyagi terhelésének megkímélése, vagy a versenynyomásnak való megfelelés érdekében más népszer, így értékes és drága csatornák eltávolítására kényszerülnének, mivel ezzel az információkhoz való minél szélesebb körű hozzájutásának alkotmányos joga sérülhet. Ezen túl, az így kikerülő csatornák versenyhátrányba kerülnek mind a terjesztői díjbevételek, mind a reklámbevételeik tekintetében. A Szövetség azt kéri a hatóságoktól, hogy a szükséges eljárásokat mielőbb folytassák le.Azt  kérjük a két csatornától, hogy szabjanak a Kábelszövetség tagjai és a maguk számára is elegendő időt és lehetőséget az előfizetők érdekeit is messzemenően figyelembe vevő megállapodások megtárgyalására, mivel így a jogi eljárások lezárultával már minden érintett részére megnyugtató módon kerülhet sor a rendezetté váló jogviszonyok közt a műsorterjesztési szerződések megkötésére

– zárult a kábeltévéseket tömörítő szövetség közleménye.

Frissítés: a UPC Magyarország közölte, hogy 370 Ft-tal nő a tévészolgáltatásuk havi alapdíja. A részletekről itt olvashat.

(Kiemelt kép: az RTL Magyarország vezérlője. MTI Fotóadatbank, archív fotó: Máthé Zoltán)

Ha még érdekli a reklámpiac: cmsales.hu (x)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik