Közélet csatatér '22

Álláshalmozás miatt méltatlansági eljárást kezdeményeznek a keszthelyi polgármester ellen

Varga György / MTI
Varga György / MTI
Összeférhetetlenség megállapítására irányuló eljárást indított a keszthelyi polgármester és alpolgármester ellen egy helyi lokálpatrióta egyesület. A társaság azt sérelmezi, hogy a városvezetők éveken keresztül különböző gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjaiként díjazásban részesültek, amit tilt az önkormányzati törvény. A politikusok azután mondtak le céges megbízásaikról, hogy lapunk rákérdezett az összeférhetetlenségre. Az egyesület két éve levelez hivatalokkal, törvénymódosítás is történt, ám ha most megállapítják az összeférhetetlenséget, az akár méltatlansági eljárás alapja is lehet.

Összeférhetetlenség megállapítását kezdeményezte egy helyi lokálpatrióta egyesület a fideszes Nagy Bálint keszthelyi polgármesterrel és Vozár Péterné alpolgármesterrel szemben, mondván, olyan cégek felügyelőbizottságaiba és igazgatóságaiba ültek be, és vettek fel ezért tiszteletdíjat, melyek a polgármesteri és alpolgármesteri tisztségeikkel összeférhetetlenek. Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja, hogy miután a 24.hu kérdéssel fordult az önkormányzathoz, a polgármester és az alpolgármester néhány napon belül lemondott a lokálpatrióta egyesület által kifogásolt felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságokról.

Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló beadványt csütörtökön ugyan zárt ülésen tárgyalni fogja a keszthelyi képviselő-testület, ám az eredmény borítékolható. Az önkormányzat pénzügyi és ügyrendi bizottsága ugyanis kedden már megvitatta az ügyet, és a fideszes többségű testület szerint mivel a kifogásolt állásokat az alpolgármester és a polgármester már nem tölti be, a „beadványokban foglaltak érdemi vizsgálatára okot adó körülmények nem állnak fenn”. Magyarul,

mivel az érintettek a botrány elkerülése érdekében lemondtak a fizetős mellékállásaikról, már nincs mit vizsgálni.

Nagy Bálint 2014 és 2019 között főállású alpolgármesterként dolgozott a korábbi fideszes polgármester Ruzsics Ferenc mellett. 2014 decemberétől 2019 november végéig Nagy szintén felügyelőbizottsági tag volt egy önkormányzati cégben, a városüzemeltetési feladatokat ellátó VÜZ Kft.-ben. Azt ugyan nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy ebben az időszakban Nagy felvett-e ezért díjazást, de feltételezhető, hogy igen, hiszen később, polgármesterként így tett.

A helyi ellenzékiekből álló Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) 2020-ban átnézte a képviselői vagyonnyilatkozatokat, ebből derült ki számukra, hogy a polgármester és a főállású alpolgármester önkormányzatokhoz köthető cégeknél felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagságokat tölt be. Ez már az akkori önkormányzati törvény szerint felvetette az összeférhetetlenség gyanúját. A jogszabály akkoriban hatályos rendelkezése alapján háromezer fő feletti település főállású polgármestere – néhány kivételtől eltekintve – „egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt” nem létesíthetett, más kereső foglalkozást nem folytathatott, illetve nem lehetett gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. Az egyesület elnöke szerint az alpolgármester azért lehet érintett az összeférhetetlenségi ügyben, mert a főállású alpolgármesterekre ugyanazok az összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, mint a főállású polgármesterekre.

A KÉVE már 2020 elején az összeférhetetlenség megállapítását kezdeményezte, sikertelenül. Weller-Jakus Tamás, az egyesület elnöke a 24.hu kérdésére azt mondta: akkor a Zala Megyei Kormányhivatal állásfoglalásában azt írta, hogy a polgármester tisztségeire nem vonatkozik az összeférhetetlenség. Az egyesület ezt nem hagyta annyiban, és állásfoglalást kért az összes megyei kormányhivataltól arra vonatkozóan, hogy hasonló esetekben fennáll-e az összeférhetetlenség.

Nagy Bálint 2014 decemberétől a 2019 novemberéig a már említett VÜZ Kft., 2015. szeptemberétől a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a tagja, emellett 2019 decemberétől igazgatósági tag a zalabéri székhelyű ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.-nél. Vozár Péterné 2014 decemberétől 2019 novemberéig a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a tagja volt, ezt a tisztségét a cégjegyzékben nyilvánosan elérhető adatok szerint 2024 novemberéig vállalta – a jelek szerint külön díjazás ellenében.

Vasvári Tamás / MTI Nagy Bálint, Keszthely polgármestere beszédet mond a város felújított Tourinform irodájának átadásán 2020. június 10-én.

Weller-Jakus Tamás azt mondta, a kormányhivatalok 2020-ban egymásnak ellentmondó állásfoglalásokat tettek. Míg a Zala és Somogy megyei kormányhivatalok nem találták aggályosnak, ha egy polgármester felügyelőbizottságokban vagy igazgatóságokban tevékenykedik, és így egészíti ki a jövedelmét, addig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ezt másképp látta. A fővárosi kormányhivatal 2020 év elején szintén úgy nyilatkozott, hogy főállású polgármester és alpolgármester nem vehet fel fizetést két helyről. A korábbi józsefvárosi polgármester, a fideszes Sára Botond, aki akkor már a fővárosi kormányhivatal vezetőjeként tevékenykedett, 2020 februárjában a Hír TV híradójának beszélt arról, hogy egy ellenzéki főpolgármester-helyettessel, három ellenzéki polgármesterrel, öt ellenzéki és egy kormánypárti alpolgármesterrel szemben merült fel hasonló okokból összeférhetetlenség.

A lokálpatrióta egyesület az ellentmondások miatt György Istvánhoz, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárához fordult. Az egyesület szerint értethetetlen ugyanis, hogy egy összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályt megyénként eltérő módon értelmeznek.

Weller-Jakus azt mondta, mivel az államtitkártól három hónapig hiába vártak a válaszra, az egyesület megkereste a jobbikos Steinmetz Ádám országgyűlési képviselőt, kérdezze meg a Miniszterelnökséget, mi a teendő. Steinmetz írásbeli kérdésére 2021 februárjában Orbán Balázs államtitkár válaszolt. Azt írta:

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium szakmai egyeztetést folytat, amelyet követően a Miniszterelnökség az egységes jogértelmezést segítő szakmai iránymutatással fog élni a kormányhivatalok felé, segítve ezáltal az összeférhetetlenségi ügyekben a széttartó jogértelmezési gyakorlat egységesülését.

Farkas Norbert / 24.hu Orbán Balázs

Hogy az iránymutatásra sor került-e, azt nem tudni, de a kérdést okafogyottá tette, hogy az önkormányzati törvény polgármesteri összeférhetetlenséget szabályozó részét tavaly május 1-jei hatállyal egy törvénymódosítás keretében átfogalmazták. A változtatást a felsőoktatási intézményeket vagyonkezelő alapítványokba kiszervező salátatörvénybe csempészték bele. A módosított szabály egyértelműen fogalmaz: a 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere

más kereső foglalkozást nem végezhet, és egyéb tevékenységért díjazást nem fogadhat el.

Mindez azt jelenti, hogy az új szabályozás alapján tavaly májustól a polgármester és az alpolgármester lehet ugyan felügyelőbizottsági vagy akár igazgatósági tag, de e tevékenységekért díjazást nem fogadhat el.

A KÉVE tavaly év végén az érintett önkormányzati cégekhez fordult közérdekű adatigényléssel, hogy megtudja: a polgármester és az alpolgármester vett-e fel díjazást a vállalatokban betöltött tisztségei után?

Nagy Bálint polgármester a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. december 20-án kelt válaszlevele szerint 2021-ben 200 ezer forint éves díjazásban részesült a felügyelőbizottsági tagságára tekintettel. A ZALAISPA Hulladékkezelő Nonprofit Zrt. 2022. január 3-i tájékoztatásából megállapítható, hogy a polgármester a társaság igazgatósági tagjaként 2021-ben további havi 80 ezer forint díjazást kapott. 2021-ben ez összesen 960 000 forint tiszteletdíjat jelent. A társaság tájékoztatása szerint 2021-ben az igazgatósági tagok közül egyedül Zalakaros delegáltja nem részesült díjazásban az igazgatósági tagságával összefüggésben, a keszthelyi polgármesterrel kapcsolatban ilyen megjegyzés nem szerepelt.

A keszthelyi városüzemeltetésért felelős VÜZ Kft. tavaly december 23-án válaszolt a KÉVE közérdekű adatigénylésére. Azt írták, hogy a társaság négy felügyelőbizottsági tagja fejenként havi bruttó 50 ezer forint díjazásban részesült 2021-ben. A tájékoztatás szerint 2021-ben 2,4 millió forintot fizettek ki fb-tagok díjazása címén, ebből következően Vozár Péterné alpolgármester 2021. május 1-jét követően is díjazásban részesülhetett fb-tagként.

Megkerestük a keszthelyi polgármestert és az alpolgármestert, hogy erősítsék meg, csakugyan felvették-e a tiszteletdíjakat. Írásban feltett kérdéseinkre helyettük Gábor Hajnalka jegyző válaszolt, aki arról nem nyilatkozott, hogy a város két vezetőjének a számláján megjelentek-e a szóban forgó kifizetések. Ehelyett a KÉVE beadványaival kapcsolatban fejtette ki a véleményét:

A beadványokban foglaltak álláspontunk szerint jogilag nem megalapozottak, az önkormányzat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, azokat betartva működik. A beadványokban foglaltak kivizsgálására Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jogosult, mely vizsgálat eredményeként hozott bizottsági határozatok is természetesen az előírásoknak megfelelően a nyilvánosság számára elérhetőek lesznek.

Kerestük a Belügyminisztériumot is, hogy megismerjük az álláspontjukat a kérdésben, ám ők a Miniszterelnökséghez irányítottak bennünket, ahonnan nem kaptunk választ.

Miután a 24.hu január közepén megkereste a polgármestert és az alpolgármestert, az ügyben fordulat következett be. Miután a jegyző közölte velünk, hogy az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó beadványok megalapozatlanok, Nagy Bálint és Vozár Péterné hirtelen mégiscsak úgy gondolták, hogy le kell mondaniuk a kifogásolt mellékállásaikról. A 24.hu birtokába került levelezések szerint Nagy Bálint január 18-án levélben mondott le a ZALAISPA Hulladékkezelő Zrt.-ben betöltött igazgatósági tagságáról, és ugyanezen a napon leköszönt a hulladékkezeléssel foglalkozó regionális önkormányzati társulásban betöltött operatív bizottsági tagságáról is. A polgármester szintén január 18-án fordult levélben a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez, és ott is lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról. Vozár Péterné egy nappal megelőzte a polgármestert, ő már január 17-én beadta a lemondását három önkormányzati cégben betöltött felügyelőbizottsági tisztségeiről.

Molnár Tibor, a képviselő-testület ellenzéki tagja azt mondta, hogy a méltatlansági eljárás megindításáról a KÉVE nevében sajtótájékoztatót hívtak össze még január elején, ám ezen a helyi média – ide érteve a városi lapot és a helyi televíziót – nem jelent meg. A Mediaworks-höz tartozó megyei napilap, a Zalai Hírlap újságírója Molnár szerint ugyan érdeklődést mutatott a téma iránt, és egy hírt is írt az ügyről, az azonban nem jelent meg sem a lapban, sem annak online kiadásában. A KÉVE végül a Facebookon tette közzé a megyei napilaptól egyeztetésre visszaküldött írás részletét.

A dolog azért sem tét nélküli, mert Nagy Bálintot a Fidesz egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indítja Zala megye 2. számú választókerületében.

Ha a jelenlegi polgármestert megválasztják, amire a helyi viszonyokat figyelembe véve komoly esélye van, akkor Nagynak újabb összeférhetetlenségi dilemmával kell szembenéznie. Akkor arról kell döntenie, hogy az országgyűlésben képviselőként vagy polgármesterként szeretné-e folytatni politikai pályafutását.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik