Üzleti tippek

Adótrükkök a válságban

Milyen adózási tényezőkkel kell számolniuk a vállalkozásoknak a válságban? A Deloitte segítségével összegyűjtöttük a társasági adó, a szolidaritási adó és az áfa adótervezési lehetőségeit.

A jelenlegi gazdasági környezet arra sarkallja a vállalkozásokat, hogy újragondolják, és felülvizsgálják a rövid és hosszú távú pénzügyi terveiket. Azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a megváltozott gazdasági helyzetnek, az újragondolt pénzügyi terveknek, és a hazai gazdaság aktuális állapotának milyen hatásai lehetnek az adókötelezettségekre.

Az adóoptimalizálás során előnyt jelenthet az adóteher átmeneti vagy végleges csökkentése, illetve az adókötelezettség halasztása esetén elérhető pozitív cash flow (pénzáramlás) hatás. Szinte az összes vállalkozásnál lehet találni olyan elemeket, amelyekkel csökkenteni lehet a terhet.

Társasági és szolidaritási adó

Veszprémi István, a Deloitte Adótanácsadási üzletágának partnere felhívta a figyelmet arra, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol a devizás ügyletek nagyságrendje kiemelkedő, a jelentős ingadozást mutató forintárfolyamok lényegesen eltéríthetik a számviteli eredményt a tervezettől, illetve a társasági adóalaptól.

A társasági adóalapban az árfolyam hatását néhány esetben semlegesíteni lehet. Ennek egy példája, hogy az év végi értékelés kapcsán el lehet halasztani az összes befektetett eszközre, és a hosszú lejáratú kötelezettségre elszámolt, nem realizált árfolyam-különbözet társasági adóban való érvényesítését – bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Ilyen feltétel például, hogy az említett eszközökhöz és kötelezettségekhez társuló kockázatok csökkentéséhez nem kapcsolódik fedezeti ügylet.

Hogy ne kelljen bűntetést fizetni

„A szolidaritási adó – különadó – esetében a devizában fennálló eszközök és kötelezettségek miatt felmerülő árfolyamveszteség, vagy árfolyamnyereség az adóalapra olyan hatással van, mint a számviteli eredményre” – vélekedett Veszprémi és hozzátette, hogy amennyiben az üzleti év során a vállalkozás a devizában fennálló bejelentett részesedése kapcsán árfolyamveszteséget, vagy árfolyamnyereséget számol el, ennek hatását a szolidaritási adó alapjában semlegesíteni kell.

A vállalkozásoknak feltöltési kötelezettsége van, vagyis az év során befizetett adóelőlegeiket az adóévre fizetendő adók összegéig ki kell egészíteniük, méghozzá közvetlenül az üzleti év fordulónapja előtt. Az adóhiány és bírság elkerülése, valamint a kifizetések optimalizálása érdekében a feltöltési kötelezettség számításához, mindenképpen ajánlatos figyelembe venni az árfolyam-ingadozásokhoz kapcsolódóan alkalmazható társasági adóalap-módosító tételeket – hangsúlyozta a szakértő.

Részesedések

A mostani rossz gazdasági környezetben nőtt az esélye annak, hogy egyes vállalkozások vagyoni, pénzügyi helyzete romoljon, amelynek következményeként a tulajdonosoknál a részesedésekre értékvesztést kell elszámolni.

A társasági és a szolidaritási adóalap ezt a ráfordítást elismeri, kivéve a bejelentett részesedésekre elszámolt értékvesztéseket. Semlegesíteni kell továbbá a társasági adóalap vonatkozásában az ellenőrzött külföldi társaságban levő részesedésre elszámolt, értékvesztés miatti ráfordítást.

Amennyiben a cégek a bejelentett, vagy ellenőrzött külföldi társaságokban levő részesedéseiket árfolyamveszteséggel értékesítik, a társasági adóalapban ezt a veszteséget sem érvényesíthetik. A szolidaritási adó csak a bejelentett részesedéseknél nem ismeri el a veszteséget. Az ilyen részesedések kapcsán az értékvesztés elszámolására felmerülő igényt, az esetleges árfolyamveszteséget a negatív jogkövetkezmények elkerülése érdekében már a feltöltési kötelezettség teljesítésénél célszerű figyelembe venni.

Követelések

Az utóbbi hónapokban megnövekedett a vevői követelések realizálásának kockázata. A kintlevőségek év végi értékelése kapcsán a vállalkozásoknak megnövekedett értékvesztési igénnyel kell számolnia, amely különbözetet okoz a társasági adóalap és a számviteli eredmény között. A negatív adóhatás csökkentése érdekében a vállalkozás dönthet úgy, hogy a kétes követeléseket vagy engedményezi, vagy pedig igazolja néhány behajthatatlanságát.

Mivel a minősítendő követelések száma várhatóan növekedni fog, a Deloitte az javasolja, hogy az ezekkel kapcsolatos döntéseket a feltöltés előtt hozzák meg a vállalkozások, a követelések különböző kezelésének ugyanis eltérő hatásai vannak az adóalapra.

Alultőkésítés

A forint árfolyamváltozásával a devizás kölcsöntartozások értéke folyamatosan növekszik. Ez hatással van a vállalkozások alultőkésítési arányára, illetve megnövelhetik a társasági adóalapban el nem számolható kamatráfordítást, és az adófizetési kötelezettséget is. A feltöltési kötelezettségnél ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni az adófizetés kiszámításához.

Feltöltési kötelezettség

A Deloitte szakértői szerint a mostani gyakorlat szerint a cégek a várható adó alapján számított minimális feltöltési kötelezettséget teljesítik, ami a várható adó 90 százalékát jelenti. Ennek az oka, hogy a feltöltés napja és az üzleti év fordulónapja egymáshoz nagyon közel álló időpontok, és a két időpont között már nem várhatóak jelentős tranzakciók.

A gyorsan változó pénzügyi helyzet miatt azonban javasolt, hogy a vállalkozások még körültekintőbben teljesítsék kötelezettségüket a 2008-as adóévhez. Az eredményre, és adóalapra ható egyes tényezők kiszámíthatatlansága (pl. árfolyam-ingadozás) ugyanis az adófizetési kényszer növekedéséhez, és így a hiányos feltöltés miatti mulasztási bírsághoz vezethet.

Általános forgalmi adó

Pénzügyi kockázatot jelenthet, hogy az adóhatóságnak bevallott és megfizetett Ááfa- az árfolyamcsökkenés miatt – alacsonyabb összegben térül meg. Azaz a vevő által kifizetett összeg forintra átszámított értéke kevesebb, mint a teljesítés napján érvényes árfolyam alkalmazásával számított, és bevallottáfa összege.

A külföldi pénznemben lebonyolított adóköteles ügyleteknél kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az áfa átszámítása az alkalmazott árfolyam-törvénynek megfeleljen. A helytelen teljesítési időpont szerinti árfolyam alkalmazása ugyanis jelentősen eltérítheti a fizetendő áfa összegét, áfa-hiányt okozva ezzel.

A külföldi pénznemben kiállított, bejövő, előzetesen felszámított Áfa-t tartalmazó számla befogadásakor szintén szükséges mérlegelni a számlán feltüntetett teljesítési időpont, illetve az adó kiszámításához alkalmazott árfolyam szabályszerűségét.

Ez azért fontos, hogy az Ááfa levonás összege ne legyen magasabb, mint amit a jogszabályi előírás megenged. Figyelembe kell venni azt is, hogy a levonásba helyezhető áfa, és a szállítónak a számla pénzügyi rendezésekor megtérített áfa összege is okozhat veszteséget, amennyiben a teljesítés időpontjában érvényes forintárfolyam alacsonyabb, mint a pénzügyi rendezéskor érvényes árfolyam.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik