Üzleti tippek

Sokan ingyen megússzák

A fél év haladék után az igazságügyi tárca most arra tett javaslatot, hogy kerüljön ki a cégjegyzékből a TEÁOR-szám, így azok a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások, amelyek eddig elmulasztották kötelezettségüket, most végleg meg is szabadulhatnak tőle.

Amit ma megtehetsz – halaszd inkább holnapra! Ez a tanulsága most már nem egy gazdasági jogszabályváltozásnak.
Január 1-jétől használjuk az uniós szabályozáshoz igazodó TEÁOR-rendszert; ezt a közösségi statisztikai besorolást köteles alkalmazni minden tagállam. Az új besorolás is négyszintű struktúrára épül, de az osztályozás sokkal részletesebb, így 514-ről 615-re emelkedett a tevékenységi körök száma.
Nálunk pontosan ez okozta a gondot, hiába szólt ugyanis úgy a jogszabály, hogy az automatikusan átsorolható tevékenységeket az adóhatóság és a cégbíróság hivatalból átkódolja, édeskevés volt ez azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy-egy tevékenységi köréből az új rendszer szerint három is lett. Nekik maguknak kellett elvégezniük az átsorolást, és bejelenteniük vagy az adóhatóságnak, vagy a cégbíróságnak, rossz esetben akár mindkettőnek – az eredeti szabályozás szerint 2008. július 1-jéig.

Nem részleteznénk, hogy kinek pontosan mi lett volna a kötelezettsége, és ez kinek mibe is került, hiszen az igazságügyi tárca mostani elképzelései szerint a mulasztóknak alig lesz kötelezettségük, fizetniük pedig semmiképp sem kell majd.

Haladék decemberig

a kormány köszöni szépen

A legtöbb európai országban az átsorolást úgy hajtották végre, hogy azzal kapcsolatban a vállalkozásoknak semmilyen teendőjük nem volt, a statisztikai hivatalok automatikusan elvégezték az átsorolást. Nálunk a jogszabály előkészítetlenségének és átgondolatlanságának árát azok a vállalkozások fizették meg, amelyek komolyan vették, és időben teljesítették kötelezettségüket. Az ő cégmódosítási költségeiket az állam nem fogja megtéríteni. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter a Gazdasági Érdekegyeztető Fórum augusztus 28-ai ülésén kérdésre válaszolva ennyit mondott erről: „azokat a vállalkozásokat, amelyek törvénytisztelő módon már megváltoztatták TEÁOR-számaikat, köszönet illeti”.

A júniusban, az utolsó pillanatban módosított, azaz jelenleg hatályos rendelkezések értelmében azok a vállalkozások, amelyek be vannak jegyezve a cégjegyzékbe, és vannak átkódolandó tevékenységeik, december 31-éig kötelesek módosítani társasági szerződésüket. A tevékenységi kör változása illeték és közzétételi díj fizetése nélkül bejelenthető a cégbírósághoz, de a módosításhoz jogi képviselőt kell igénybe venni, az ő munkadíja nem megspórolható.

Egyszerűbb helyzetben vannak azok a vállalkozások, amelyek az új társasági törvény lehetőségével élve már tavaly úgy igazították létesítő okiratukat, hogy csak a főtevékenységüket szerepeltetik a társasági szerződésben és a cégjegyzékben, és főtevékenységüket automatikusan átkódolta a cégbíróság. Nekik a cégbíróságnál nincs teendőjük.

Azt azonban nem szabad elfelejteniük, hogy az adóhatósághoz bejelentett többi tevékenységi kör átkódolását be kell jelenteni az APEH-nál – a megfelelő változásbejelentő formanyomtatvány kitöltésével. Ez a bejelentés költségmentes, határideje azonban július 1-je volt, és ez a határidő a jogszabályváltozással nem módosult. Az APEH azonban még kivár, bírságolhatna ugyan, de a nem egyértelmű jogi helyzetre tekintettel egyelőre nem teszi.

Egyszerűsítési javaslatok

Az igazságügyi tárca javaslatai már olvashatók hivatalos honlapján (www.irm.gov.hu), a több jogszabályt módosító törvényjavaslatból várhatóan novemberben lesz hatályos jogszabály. A TEÁOR-ral kapcsolatban továbbra is lesz kötelezettség: az adóhatósághoz be kell jelenteni. De ezt ingyenesen lehet megtenni – akár elektronikusan is. A kódok ezentúl ugyanis csak a vállalkozások működésével összefüggő statisztikai és adóigazgatási célokat szolgálhatnak.
– A cégtörvény módosításával eltörölnék azt az előírást, hogy ha a gazdasági társaság szerződésmintával alakul, köteles a főtevékenységet TEÁOR-részletezettséggel meghatározni. Megszűnik a cégjegyzékben a főtevékenység TEÁOR-kódjának kötelező rögzítése is.

– A jelenlegi függő helyzetet pedig úgy kívánja feloldani a tárca, hogy a vállalkozások a 2009-ben teljesítendő adóbevallással egyidejűleg nyilatkozzanak főtevékenységük TEÁOR-kódjáról. Az információk KSH-nak történő átadásáról az adóhatóság lenne köteles elektronikus úton gondoskodni.
– Az egyéni vállalkozói igazolványban és az egyéni vállalkozót regisztráló nyilvántartásban nem lenne feltüntetve sem a statisztikai, sem a szakmakód.

egyéni vállalkozók bizonytalanságan

Az egyéni vállalkozóknak, illetve egyéb, cégjegyzékbe be nem jegyzett érintetteknek július 1-jéig kellett volna bejelentést tenniük az adóhatósághoz, valamint az okmányirodában. A változás ugyanis a telepengedélyeket is érintette, és nem mellékesen a vállalkozói igazolványon szereplő szakmakódok is megváltoztak. (A szakmakódokat egyébként figyelembe kell venni a vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenység és az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó vagy adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek tevékenységeinek besorolásánál is.)
A gond csak az, hogy a december 31-ei haladék csak a cégjegyzékben feltüntetett tevékenységekre vonatkozik, az egyéni vállalkozókra nem. Ennek ellenére az okmányirodák (az adóhatósághoz hasonlóan) nem szankcionálnak, mindenki várja a jogszabályváltozást, miközben a vállalkozók bejelentési kötelezettsége változatlanul él.

– A cégek és az egyéni vállalkozók hatósági engedélyei a jövőben nem tartalmaznának a TEÁOR-ra való utalást. A jogszabály azt is kimondaná, hogy a TEÁOR rendszerszerű módosítása önmagában nem ad okot, jogi alapot a vállalkozásnak korábban jogszerűen kiadott hatósági engedély felülvizsgálatára, módosítására, bevonására.
– Azok a vállalkozások, amelyeket az elmúlt hónapokban a TEÁOR-kód módosulása folytán joghátrány ért (például: egyébként érvényes hatósági engedélyét visszavonták, vagy az engedély hatályát szűkítették a statisztikai kód változása miatt), a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül illetékmentesen kezdeményezhetik az eredeti állapot helyreállítását.

Összefoglalva:

Egy cégnek, amelynek kötelezettsége lett volna a társasági szerződést módosítani, de ezt a mai napig nem tette meg, a TEÁOR-átkódolás miatt már nem kell megtennie.
A TEÁOR-kódokat az adóhatóság és a KSH továbbra is nyilvántartja, de ingyenesen és elektronikusan be lehet jelenteni az adóhatóságnak, amely hivatalból továbbítja a KSH felé.
A TEÁOR változása miatt az egyéni vállalkozóknak nem kell lecserélniük vállalkozói igazolványukat, nem kell új telepengedélyt kérniük, az adóhatósági bejelentési kötelezettség azonban rájuk is vonatkozik.

Sok adminisztrációtól megszabadulnak a vállalkozások, de azt senki se higgye, hogy ha kitisztul a jogi helyzet, és egyértelműek lesznek a határidők, az adóhatóság majd nem fogja szankcionálni azokat a vállalkozásokat, amelyek elmulasztják bejelentési kötelezettségüket.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik