Üzleti tippek

Helyére fordulhat a fordított áfa

Mégsem kell fordított áfát fizetni a takarítóknak és a kertészeknek – a hírt a Pénzügyminisztérium (PM) még nem erősítette meg, ám valószínűsíti az a tény, hogy a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) már nem kíván az áfatörvény ügyében az Alkotmánybírósághoz fordulni.

A Számviteli Szakemberek Egyesülete és a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) képviselőit a Pénzügyminisztérium szakállamtitkári szinten fogadta, hogy a szakmai képviseletek által felvetett, az áfatörvény egyes részeivel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat átbeszéljék.

Eredményes egyeztetés

Az MKOE fővárosi szervezetének elnöke, Ruszin Zsolt úgy értékelte az egyeztetést, hogy annak eredményeként okafogyottá vált az áfatörvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági beadványtervezetük. Az MKOE a lehetséges változásokról többet nem árult el, a PM egyelőre nem mondott részleteket arról, miféle állásfoglalást adnak ki hamarosan.

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy legalábbis részben „meghallgatásra találtak” az érdekképviseleti szervezet áfatörvénnyel kapcsolatos panaszai, amelyek többek közt az új jogszabály és az uniós jogrendszer között feszülő ellentétre hívták föl a figyelmet.

Tavaly novemberben fogadta el a parlament az idei évre érvényes több száz paragrafusmódosítást tartalmazó adócsomagot. Azóta számos szakmai fórumon fogalmazódtak meg kritikai észrevételek, jelezve az alkalmazás nehézségeit, ellentmondásait. A fordított adózás szabályának nem egyértelmű megfogalmazása miatt például egyre-másra merültek fel a kérdések, vajon kikre is vonatkozik és kikre nem.

Ferdítés lett a fordításból?

Ruszin Zsolt hívta fel rá a figyelmet, hogy a magyar jogszabály alapjául szolgáló uniós irányelvben nem a magyar megfogalmazás szerinti „ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében”, hanem „építési szolgáltatások, ideértve az ingatlanhoz kapcsolódó javítási, tisztítási, karbantartási, átalakítási és bontási szolgáltatásokat, valamint a 14. cikk (3) bekezdése értelmében termékértékesítésnek minősülő építési munkák átadása” szerepel.

Így a magyar jogszabály viszont helytelenül bevont olyan szereplőket – például a takarítókat és a kertészeket is – a fordított áfa körébe, akiknek ott az uniós irányelv szerint semmilyen keresnivalójuk nem lenne.

Sokáig úgy tűnt azonban, hogy a megfogalmazott észrevételek nem találnak meghallgatásra, főleg nem eredményezik a törvény egyes részleteinek átdolgozását. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy az APEH a honlapján január 8-án megjelentetett egy közleményt is, amiben értelmezni igyekszik a jogszabályt. Kifejti, hogy az áfatörvény 142. paragrafusában az építési tevékenység helyett tévesen kiindulópontnak tekintett ingatlan fogalmán mit is kell érteni a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint.

Megdöbbentő értelmezés

Az értelmezés (ingatlan a földterület, a felépítmény, valamint ezek alkotórésze, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgok, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne) azt eredményezte, hogy takarító, kertépítő cégek kezdtek el fordítottan adózni, illetve jó pár vállalkozó kezdte el törni a fejét, hogy az általa végzett tevékenységgel, szolgáltatással érintett dolgok alkotórészei kapcsolatban vannak-e az ingatlan fogalmával.

Az MKOE ekkor döntött úgy, hogy az áfatörvény egyes részeivel kapcsolatos alkotmányossági aggályait írásba foglalva jogszabály-módosítást javasol. A beadvány megszületett, de időközben egyeztetést kezdeményeztek a PM-mel, amire volt is fogadókészség. Az alkotmánybírósági beadványt már nem kívánják útjára bocsátani, ami azt jelzi, fő céljait elérte az érdekképviselet.

Sőt az egyes – pusztán újdonságuk okán jogszabály-értelmezést igénylő – kérdésekben az egyeztetés tovább folyik, amelyben az MKOE továbbra is együttműködik a Pénzügyminisztériummal – értesültünk Ruszin Zsolttól.

A PM nem nyilatkozott konkrétan a FigyelőNet megkeresésére az ügyben, ugyanakkor jelezte: az elmúlt másfél hónapban egyeztetések sora zajlott le, amelyeknek fő célja az volt, hogy segítsenek a piaci szereplőknek az új jogszabály értelmezésében. Mindeközben olyan gondok is felmerültek, amelyek megoldása a PM-re hárul, s lépéseket tesznek majd a gondok orvoslására.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik