Üzleti tippek

Kinek kell fordítva áfázni?

Sok vállalkozónak és könyvelőjének okoz fejtörést, vajon kell-e fordítva áfáznia vagy sem, ugyanis nem létezik tevékenységi körökre lebontott felsorolás. Cikkünkből megtudhatja, hogyan kell a törvényt értelmezni.

Az adóhatóság honlapján megjelent tegnap egy tájékoztató, amely szándéka szerint segíteni próbálna ennek eldöntésében. A tájékoztatóból kiderül, hogy a kéményseprés és a kertészkedés például a fordított adózás alá esik, az őrzés-védelem nem.

Mi számít ingatlannak?

Fordított adózásnál nettó összegről ad a vállalkozó számlát, amelyen közli, a megrendelője maga fizesse meg az áfát, a fordított adózás szabályai szerint (csak akkor, ha a megrendelő az áfakörbe tartozik).

A törvény hivatalos értelmezésének egyik szála abból indul ki, hogy

Mi adózik fordítottan?


Az építési szerződés alapján ingatlan (ingatlanrész) átadása a megrendelőnek, még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a megrendelő bocsátotta rendelkezésre.

Ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása.

A fenti két ponthoz kapcsolódóan termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása.

Hulladéktermékek értékesítése.

Ingatlan értékesítése, ha az adózó az áfázást választotta.

az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul.

a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termék értékesítése, ha az értékesítő adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll.

A szöveg az új áfatörvény 142. § rövidített, értelmezett átirata. Az eredeti törvény szövegét itt találja meg.


Kinek kell fordítva áfázni? 8

Kinek kell fordítva áfázni? 9

ingatlan alatt a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti ingatlant kell érteni.
Korábban adószakértők az új törvény hibájául rótták föl, hogy meghatározatlan volt, melyik törvény ingatlanfogalmát kell alapul venni – erre most fény derült. A fogalom tisztázása fontos volt, hiszen a fordított adózás számos esetben ingatlanhoz kötődik.

Az új áfatörvényben tehát ingatlanként kell érteni a földterületet, a felépítményt, valamint ezek alkotórészét, vagyis az ezekkel tartósan oly módon egyesített dolgokat, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

A Ptk.-kommentár értelmében – folytatják a törvény hivatalos értelmezői – a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) lehet alkotórésze. Ezért minősülhetnek ingatlankarbantartásnak, illetve -fenntartásnak a kertészeti szolgáltatások is (pl. fűnyírás, fametszés).

A villanyszerelők fordítva adóznak, a vagyonőrök nem

A villanyvezetékek, szerelvények szintén alkotórésznek minősülnek, amelyek nem választhatók el az épülettől. Ezáltal a villanyszerelés, illetve ennek analógiájára például a vízvezeték-javítási szolgáltatás ingatlanhoz kapcsolódó javítási szolgáltatásnak minősül.

Az épületgépészeti szolgáltatások (karbantartás, javítás) esetében az alapján kell eldönteni, hogy a fordított adózás vonatkozik-e rájuk, hogy ezek a gépek, berendezések alkotórészi kapcsolatot képeznek-e az ingatlannal.

Amennyiben igen, vagyis az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne, akkor ezek karbantartása, javítása fordított adózás alá esik. Az őrző-védő szolgáltatás lényege jellemzően a vagyon-, illetve személyvédelem, ezért az nem adózik fordítottan – derül ki a tájékozatóból.

Ki-ki magának

A jövőben sem jelenik meg tételes felsorolás arról, mely tevékenységi körök (SZJ-számok) adóznak fordítottan – hangzott el az adóhatóság tegnapi sajtótájékoztatóján. Ezt kinek-kinek magának kell eldöntenie, az ingatlan fenti definíciója, illetve az új áfatörvény szerint.

Ebben segítséget nyújt keretes anyagunk, a megalapozott döntéshez érdemes a linket követve az eredeti törvényi szöveget (142. §) is megtekinteni.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik