Üzleti tippek

Az első lépés: mire lehet pályázni?

A nyertes pályázatokhoz vezető legelső lépés, hogy megismerjük az európai uniós pályázatok rendszerét. A pályázati lehetőségek előzetes és alapos megismerése jelent biztosítékot arra nézve, hogy nem fektetjük be feleslegesen pénzünket, és hosszú hónapok munkáját.

Az általános feltételek megismerése után kerülhet sor a konkrét lehetőségek megkeresésére, annak kiválasztására, hogy melyik pályázati forrás jelent valós alternatívát cégünk számára. Az esetek jelentős részében konkrét fejlesztési elképzelésekhez keresnek forrást a pályázók, de arra is van példa, hogy a pályázati lehetőségek alapos áttanulmányozása után adódik egy nyerésre esélyes ötlet. Mindkét esetben szükség van a pályázati kiírásra.

A nyitott pályázati kiírásokat (“Call for Proposal” vagy “Call for Tender”) az adott program hivatalos weblapjáról lehet letölteni. Kiindulópontnak az Euoldal Pályázati Információs Portált ajánljuk (www.euoldal.hu), ahonnan valamennyi pályázati kiírás elérhető, és az egyes programokról rövid magyar nyelvű összefoglaló is található. Ezen kívül minden Közösségi Programnak van egy hivatalos honlapja, amelyet szintén meg lehet találni programonként az Euoldal portálon, de az Európai Bizottság hivatalos honlapjáról is megkereshetjük azt (www.europa.eu.int/comm).

A pályázati kiírás az a dokumentum, amely tartalmazza azokat a főbb szempontokat, amelyek a pályázatunk elkészítéséhez szükségesek, illetve hivatkozik azokra a kiegészítő dokumentumokra, mellékletekre, amelyek további fontos ismereteket tartalmaznak. A pályázati kiírás nyelve a Közösségi Programok esetében az EU valamennyi hivatalos nyelve, míg a Strukturális Alapok kiírásai zömmel magyarul jelennek meg, csak a nemzetközi közbeszerzési értékhatárt elérő tendereket fogják a magyartól eltérő nyelven is közzétenni.

A pályázati felhívás (calls for proposals) szövegét mindig alaposan át kell tanulmányozni. Minden olyan fontos információ, amely alapján eldönthetjük, hogy pályázhatunk-e és érdemes-e pályáznunk az adott kiírásra, a pályázati felhívásban szerepel. Az alábbiakban az EU Hatodik Keretprogram (6th Research and Technological Development Framework Programme www.cordis.lu) egyik, nemrég meghirdetett pályázati felhívásának a Függeléke pedig összesűríti mindezeket az alapvető információkat. Minden pályázati felhívás megjelenik az Official Journal, az Európai Unió Hivatalos Közlönyének egyik számában. A megjelenés után a felhívás érvénybe lép, és megjelenik az adott közösségi program hivatalos honlapján is.

Az alább található felhívás teljes szövege megtekinthető a http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/call_details.cfm?CALL_ID=112 címen.

A felhívás címe:
“Call for proposals for indirect RTD
actions under the specific programme for
research, technological development and
demonstration: ‘Integrating and strengthening
the European Research Area”
Thematic call in the area of ‘Life sciences,
genomics and biotechnology for
health’
(2003/C 303/06)


Az első lépés: mire lehet pályázni? 1

Az első lépés: mire lehet pályázni? 2


A Függelék (Annex – lsd. szürke háttér) tartalmaz minden fontosabb, a pályázattal kapcsolatos információt.

1. Milyen programról van szó
2. Melyik prioritásra vonatkozik
3. Felhívás neve
4. Felhívás azonosítója
5. Publikálás dátuma
6. Beadási határidő (a 17.00 órás időpont pontosan értendő!)
7. Teljes költségvetés nagysága (Képet kaphatunk arról, milyen nagyságú a program, és hogy adott évre a keret mekkora százalékát allokálják)
8. A Bizottság azt is rögzíti, hogy a programban milyen eszközökkel lehet pályázni mely területeken.
9. Minden eszköz esetén a felhívásban meghatározzák, hogy a konzorcium hány résztvevőből kell álljon, mely országcsoportokból. (tagállam, tagjelölt állam, társult tagállam)
10. Amennyiben a részvételnek egyéb feltételei, korlátozásai lennének, azt is rögzítik a felhívásban.
11. Bizonyos esetekben a Bizottság kiköti, hogy a pályázó konzorciumnak előzetes konzorciumi megállapodást kell kötnie, és azt csatolnia a pályázathoz. Ez mindig az adott kiírástól függ.
12. Minden kiírás tartalmazza, hogy milyen bírálati eljárás alá esnek majd a beadott pályázatok. Ez esetben egy egykörös pályázati fordulóról van szó, a bírálók nevesített projekteket kapnak.
13. A munkaprogram részletesen tartalmazza a bírálati kritériumokat, ebben a pontban megtalálhatjuk, hogy pontosan mely paragrafus fedi ezeket le.
14. A Bizottság körülbelül meghatározza, hogy a bírálati időszak mennyi ideig fog tartani.

A kiírásban minden rövidítés, minden jogszabályi vonatkozás megtalálható a hivatkozások között, azért, hogy a pályázó a világos formában kapja meg a lehető legtöbb információt a pályázat megírásának megkezdése előtt.

A pályázati felhívásokhoz az esetek többségében szervesen hozzátartozik néhány kiegészítő dokumentumcsomag.
Ezek részletesen kifejtik az adott felhívás alá benyújtható témákat.
Ilyen a Work Programme (Munkaprogram), illetve a pályázati űrlapokat is tartalmazó Útmutató (Guide for Proposers).

Ajánlott videó

Olvasói sztorik