Üzleti tippek

Uniós támogatás a Balatonnak

Miközben évek óta a „vízszint" a legnagyobb probléma a Balatonnál, egy 4 tagú konzorcium más célra szerzett nagy összegű uniós támogatást a Balaton régiónak. A projekt célja megteremteni a régió számára a fenntartható fejlődés és turizmus lehetőségét.

A Balaton Régió fejlesztésére tavaly először sikerült közvetlen brüsszeli forrásokból támogatást szerezni. Kedvezően bírálta el ugyanis az Európai Unió Környezeti Főigazgatósága a „BALATON PROJEKT – integrált döntés-előkészítő rendszer megalkotása és bevezetése a fenntartható turizmus elérése érdekében” című LIFE-III ENVIRONMENT pályázatot. A projekt megvalósítására létrejött 4 tagú konzorcium célja a fenntartható turizmus irányába mutató fejlesztések végrehajtása, illetve ezen keresztül további uniós támogatások megszerzése.

A konzorcium egy integrált döntés-előkészítő rendszert kíván kiépíteni és bevezetni, amely hozzásegíti a Balaton régiót a fenntartható turizmus eléréséhez. A modell magában foglal egy turistaszámláló és egy forgalomszámláló rendszert, egy vízminőség monitoring rendszert, valamint egy szimulációs programot. Ez utóbbi segítségével a kapott adatokból következtetéseket lehet levonni a Balaton régióra vonatkozóan a bekövetkező környezeti változásokról. A rendszer alapja egy máig hiányzó, átfogó környezeti-gazdasági-szociális állapotfelmérés, a helyi lakosok, szervezetek, vállalkozások valós helyzetének és igényének felmérése, illetve a korábbi, Balatonnal foglalkozó politikák, döntések hatásainak elemzése. A felmérések eredményei képezik a kifejlesztendő GIS (térinformatikai rendszer) bázisát, amely a projekt fő céljának tekinthető új döntés-támogató rendszer (DSS, decision support system) alapja. A DSS későbbi működésének hatékonyságát növeli a Balatonról mindmáig hiányzó on-line vízminőség, turista és forgalom-monitoring rendszer prototípusának kiépítése.

A fenntartható turizmus megvalósítása fontos prioritása az Európai Unió környezetvédelmének, így támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek a turizmushoz kapcsolódó hatások kivédésére törekedve egy fenntartható rendszer kialakítását célozzák.

A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Geonardo Kft. koordinálta, az ELTE Regionális Földrajzi Tanszéke és a Balaton Fejlesztési Tanácshoz tartozó Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködésével. A pályázatot 2002 őszén nyújtották be közvetlenül Brüsszelbe, és egy közel 9 hónapos bírálati-szerződéskötési folyamat után 2003 őszén kezdődött el. Időtartama 30 hónap.

A tervezett költségvetés közel 1,5 millió euró, amelyből az Európai Unió a LIFE-III programon keresztül 744 950 eurót biztosít. Az összeg nagyságrendje miatt a projektnek kiemelt jelentősége van a Balatoni régió fenntartható fejlődésének elérésében. A megvalósítás révén létrejön egy átfogó környezeti-gazdasági-társadalmi felméréseken és térinformatikai adatbázison alapuló döntés-előkészítő rendszer és a hozzá kapcsolódó on-line monitoring rendszer.

A projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjai a következők:

• Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSZSZ), mint a projekt kedvezményezettje. A non-profit szervezet feladata a projekt elfogadtatása a Balatoni régióban, és eredményeinek népszerűsítése.
• Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft., mint partner vesz részt a projektben. A Geonardo több mint 20 uniós projektben szerepel partnerként vagy koordinátorként. Feladata a projekt adminisztratív és szakmai koordinálása, illetve a térinformatikai rendszer megvalósítása.
• ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék (ELTE), mint partner a szociális-gazdasági állapotfelmérések, a korábbi politikák és döntések elemzésének és a döntéstámogató rendszer (DSS) kiépítésének felelőse.
• Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. (KHT): a kht. – az anyagi részesedést illetően – a legnagyobb résztvevője a projektnek. Tematikus feladatai mellett – végfelhasználói felmérések, vízminőség-monitoring, turista- és forgalomszámláló-rendszer kiépítése – az egész projektet befolyásoló horizontális feladatai is vannak.

A projekt 8 munkaszakasza:

• 1. Menedzsment: megfelelő koordinációs és menedzsment munka a maximális idő/költség hatékonyság elérése érdekében. Rendszeres jelentések elkészítése és a partnerek feladatainak összehangolása.

• 2. Végfelhasználói igényfelmérés: a szükségletek és a követelmények felmérése az összes potenciális felhasználó számára. További cél az összes potenciálisan érintett szervezet/hatóság elérése és bevonása a projekt megvalósításába.

• 3. Környezeti állapotfelmérés és térinformatikai rendszer (GIS): a térinformatikai adatbázis kifejlesztése, a partnerek és érdeklődők szabad hozzáférésével a következő adatokhoz: ismert és feltételezett potenciális szennyező források, illegális hulladéklerakók, szennyvíz-gazdálkodási adatok, vízminőségi és eutrofizációs mutatók.

• 4. Szociális-gazdasági elemzések: A fenntartható fejlesztés megalapozása érdekében figyelik és elemzik a szociális és gazdasági szféra szereplőit.

• 5. Korábbi politikák és hatásaik elemzése: a DSS kiépítésekor elemzik a korábbi döntéseket és azok régióbeli hatásait.

• 6. Döntés-előkészítő rendszer (DSS): Döntés-előkészítő rendszer kidolgozása és bevezetése, amelynek alapja a korábban kidolgozott térinformatikai rendszer (GIS), felhasználva a környezeti, gazdasági és társadalmi vizsgálatok, valamint a monitoring rendszerek adatait.

• 7. Monitoring rendszer: a projekt egyik leglátványosabb eleme az on-line vízminőség-, turista- és forgalom-monitoring rendszer prototípusának kialakítása. Ennek segítségével pontos információk kaphatók a szezonális turizmus szélsőségeiből adódó környezeti terhelésről.

• 8. Információáramlás – Disszemináció: A projekt fontos eleme a társadalmi tudatosság formálása, a projekthez kapcsolódó információk, eredmények széles körű közzététele. A feladatok közé többek között konferenciák, workshopok szervezése, információs brosúrák rendszeres kiadása, saját weboldal működtetése tartozik.


Ajánlott videó

Olvasói sztorik