Üzleti tippek

EU pénz vállalkozóknak

A hazai vállalkozások előtt több tucat európai uniós pályázati lehetőség nyílt meg az utóbbi években, és a csatlakozásunkkal tovább bővül az elérhető európai uniós támogatások tárháza.

Magyarországon nyitott Közösségi Programok közül elsőként a 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramot mutatjuk be, ugyanis költségvetését, témaköreinek és kutatási területeinek sokrétűségét tekintve ez az egyik legjelentősebb program, amelyben szinte minden érdeklődő találhat magának megfelelő támogatási forrást.

Az Európai Unió célkitűzése, hogy 2010-ig vezető gazdasági térséggé váljon és a technológiai fejlettség terén utolérje az Egyesült Államokat és Japánt. A kutatás és technológia terén ezt segítik pályázati programjai, amelyeken keresztül az unió teljes költségvetésének csaknem négy százalékát a tagországok közötti technológiai fejlesztés támogatására fordítja. Ez a terület – nagyságát tekintve – a harmadik helyen áll az EU költségvetésében, a strukturális alapok és a regionális támogatási alap mögött.

Az Európai Közösség a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenység támogatását több évig tartó, úgynevezett keretprogramokon keresztül valósítja meg. A most futó 6. Keretprogram 2002-től 2006-ig tart és 17,5 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik. Ennek része az EURATOM program 1,23 milliárd eurós költségvetése is.

A 6. Keretprogram az Európai Kutatási Térség megvalósításának egyik fontos eszköze. Az európai kutatás integrálásának és koncentrálásának célját szolgálja, valamint egy összeurópai innovációs rendszer fejlesztését is, technológia-transzfer és jobb hálózati együttműködés révén. A fenti hét kiemelt téma adja a 6. Keretprogram tartalmi súlypontjait, emellett azonban különleges, úgynevezett „horizontális” intézkedések gondoskodnak az EU tudomány- és technológiapolitikájának fejlődéséről, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, valamint a nemzetközi együttműködésről.

A pályázás módja

Az egyes részterületeken rendszeresen döntenek munkaprogramokról, melyeket pályázati felhívások formájában tesznek közzé. A pályázati felhívás olyan, korlátozott idejű, témájú és költségvetésű kiírás, amelyre – pályázatok formájában – projektjavaslatokat lehet beadni. Ezeken a pályázatokon jogi személyek (vállalkozások, kutatóintézetek, önkormányzatok) vehetnek részt.

A pályázás alapfeltételeit a pályázati felhívás, valamint az ahhoz kapcsolódó pályázati útmutatók határozzák meg, amelyet a jelentkezőnek mindenekelőtt részletesen tanulmányoznia kell, mielőtt pályázata összeállításához fogna. Az említett pályázati anyagokat az internetről lehet letölteni, a www.cordis.lu angol nyelvű és az www.euoldal.hu magyar nyelvű honlapokról. A pályázással kapcsolatos egyéb információkat is el lehet érni a honlapokon keresztül.

Az egyes pályázati felhívásokra amellett, hogy minden pályázati felhívás egyedi célkitűzéseket határoz meg, különböző eszközökkel, projekttípusokkal lehet pályázni.

Integrált projektek

Az integrált projektek nagy volumenű, akár több tízmillió eurós költségvetésű projektek, amelyek integrálják az innovációs lánc valamennyi szakaszát, így a kutatást, fejlesztést, demonstrációt, képzést, technológia-transzfert és -értékesítést. Az integrált projekt irányítását nagyfokú autonómia jellemzi. Az ilyen projektekbe új partnereket is be lehet vonni a végrehajtás során, valamint részcélok elérésére pályázatot lehet hirdetni. Integrált projekt szervezéséhez legalább három, különböző EU-tagországból vagy társult országból származó partnerre van szükség.
Időtartam: 3–5 év
Költségvetés: több mint 5 millió
euró, felső korlát nincs

Kutatási és innovációs projektek

Ezek a fentieknél kisebb volumenű, kutatási és innovációs projekteket jelentenek, amelyek felölelik a keretprogram prioritásait, valamint egyéb kutatási területeket is. Indításuk előfeltétele, hogy legalább két, az EU tagállamaiba vagy a társult országokba való partner társuljon.
Időtartam: 1–3 év
Költségvetés: 1–4 millió euró

KKV-specifikus akciók

Már az 5. keretprogramban léteztek az úgynevezett „kooperatív kutatási projektek” (CRAFT) kis- és középvállalkozások részére, akik kutatási tevékenységüket kiszerződik. Új forma a „kollektív kutatási projekt”, melyben kis- és középvállalkozások vehetnek részt szakmai szövetségek vezetésével.
Időtartam: 1–2 év
Költségvetés: 1–2 millió euró (CRAFT)

Koordinációs intézkedések

A koordinációs intézkedések támogatást adnak az európai programok jobb integrációjához. A célzott támogatási intézkedések kiegészítik az EU6 program végrehajtását. Mindkét intézkedéstípus különböző eszközökkel rendelkezik, beleértve a konferenciákat, üléseket, tanulmányutakat, kutatócserét, közös kezdeményezéseket, díjak odaítélését vagy tudományos vetélkedők rendezését.
Időtartam: 1–2 év
Költségvetés: 0,1–1 millió euró

Kik pályázzanak?

A 6. keretprogramot azoknak a vállalkozásoknak ajánljuk, akik a fentiekben megjelölt célterületekhez tudják kapcsolni szaktudásukat, illetve tevékenységüket és szeretnének továbbfejleszteni, újítani, illetve esetleg fejlettebb technológiákat megismerni, átvenni.

Nyertes pályázatok

„OMENTIN” (Ércbányászati és Környezeti-technológiai Információs Hálózat). A tiszai cianidbalesethez kötődő, a Geonardo Kft. (www.geonardo.hu) által beadott és koordinált projektet az EU 300 ezer euró támogatással elfogadta. A projektben magyar, román, amerikai, svéd és osztrák kutatók vesznek részt. (www.omentin.org)

Az INTUSER Projekt célja az európai társadalom energiaforrások hasznosításával és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben való tájékozottságának növelése. A projekt az Innoterm Kft. (www.innoterm.hu) koordinálásával valósul meg, az EU 450 ezer euróval támogatja. (magyar, osztrák, angol, belga, szlovák és görög partnerek). (www.intuser.net)

Az ENERGY FORESTS projekt a Geo-Montan Kkt. (www.geomontan.hu) koordinálásával, cseh, lengyel, illetve görög kollégák részvételével valósul meg, 300 ezer eurós költségvetéssel. A Projekt célja, hogy felmérje, mekkora energiamennyiség váltható ki erdők telepítésével azokon a területeken, amelyek hatékony mezőgazdasá-
gi termelésre nem alkalmasak. (www.energyforest.com.)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik