Pénzügy

Jogtalanul kap gázártámogatást? Sürgősen mondja le!

A nagycsaládosok ha igénylik, kedvezményesen kaphatják a gázt. Éveken át, automatikusan. Viszont ha elfelejtik bejelenteni, hogy már nem jogosultak a kedvezményre, az húzós gázszámlát hozhat.

Tavaly óta egyszerűsítették a gázártámogatás igénylését, ami azt jelenti, hogy nem kell minden évben újrakérvényezni a Magyar Államkincstárnál a kedvezményt. Elég egyszer, s aztán a következő években is megkapja, akinél már megállapították, hogy jogosult rá.

Viszont ha valaki nem figyel, könnyen jogosulatlan igénylővé válhat. Arra ugyanis a nagycsaládos szülőknek kell odafigyelniük, hogy ha már nem jár nekik a kedvezmény, lemondják. Mert ez nem automatikus. És minél később jövünk rá erre, annál vastagabban fog majd a gázművek ceruzája, amikor korrigálja a korábban kiszámlázott összegeket.

Ki kaphat nagycsaládos gázártámogatást?

A támogatást azok a családok igényelhetik, akik egy háztartáson belül három vagy több gyermeket nevelnek, és utánuk családi pótlékot kapnak. Kedvezményt kaphat az a személy is, aki a családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él és rendelkezik szolgáltatási szerződéssel. Emiatt már a gázórát sem kell átíratni.

S ha év közben válik valaki nagycsaládossá, vagy további gyermekkel bővül a család, az új családtag születésének napjától is igénybe vehető a kedvezmény, amit visszamenőlegesen legfeljebb 2 hónapra lehet igénybe venni.
Így lehet kérni a gázártámogatást.

A nagycsaládosok a gázártámogatási kérelmüket a bejelentett lakhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell eljuttatniuk. A kedvezményt a kitöltött igénylőlaphoz csatolt utolsó havi gázszámla másolatával lehet igénybe venni. Az adatlap a kincstár weboldaláról is letölthető, illetve a Kincstár Megyei Igazgatóságain és a gázszolgáltatóknál is kérhetik az erre jogosult nagycsaládosok.

Aki megkapja a kedvezményt, annak utána azt határozatlan ideig érvényesíti a gázművek a számláján. Pontosabban, amíg le nem mondja a kedvezményezett a MÁK-nál.

2013-tól ugyanis csak az esetleges változásokat – kérelemben foglalt adatok megváltozása, jogosultsági feltételek megszűnése – kell 15 napon belül bejelenteni a Magyar Államkincstár adott megyei igazgatóságára.

Mikor kell levelet írni a MÁK-nak?

Ha a kérelemben bejelentett jogosultság már nem áll fenn, azaz nincs három gyermek, akik után (vagy figyelembevételével) részesülne az adott család családi pótlékban, akkor az igénylőnek ezt írásban kell jeleznie a kincstár megyei igazgatósága felé. A bejelentés után pedig az igazgatóság megszünteti a jogosultságot és erről a gázszolgáltatót is értesíti.

Mennyi lehet a nagycsaládos gázárkedvezmény?

A maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermek után – felhasználási helyenként és naptári évenként – 61 560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ.

Az adott gázszolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a havonta kiállított számlában azonos összegben érvényesíti.
Azok a nagycsaládosok, akik teljes egészében igénybe veszik a fent megjelölt mennyiségeket, több ezer forintot spórolhatnak meg évente.

Ez egy találomra kiválasztott gázszolgáltatónál (ahol az I. árkategória szerinti gázdíj 2,529 forint/MJ, a II. árkategória szerinti gázdíj 2,901 forint/MJ) éves szinten 7.633 forint kedvezményt jelenthet.

Fogyasztói közösségnél (pl. társasháznál) pedig forintban  állapítják meg a támogatást. Ez például egy háromgyermekes családnál évente 3255 forintot jelenthet.

Fontos azonban, hogy azt is be kell jelenteni, ha valaki elköltözik (vagyis a felhasználási hely változik). Ilyenkor aki jogosult a kedvezményre, az az új lakóhelyén is igénybe veheti.

Ezenkívül azt is közölni kell a MÁK-kal, ha (ahhoz az állapothoz képest, amikor a kedvezményt megállapították) már kevesebb gyermek után jogosultak családi pótlékra. Hiszen akkor csökken a támogatás összege is.  Tehát ha a család eredetileg 5 gyermek után igényelte a gázártámogatást, de ebből az 5 gyermekből ketten már nagykorúak lettek, akkor a kedvezmény összege utána csak a 3 gyermeknek megfelelő gázmennyiségre jár.

Miért nem automatikus?

Felmerült bennünk, hogy ha egyszer a Magyar Államkincstár folyósítja a családi pótlékot, tehát pontosan tudja, hogy egy családban hány gyermek után jár (vagy nem jár) a támogatás, akkor ugyanezt a dolgot miért nem tudják a gázártámogatásnál? Miért kell  külön bejelenteni nekik, ha kevesebb családi pótlékot kapunk?

Ennek oka az lehet, hogy vonatkozó rendelet szerint a kincstárnak csak egy évben egyszer, novemberben kell ellenőriznie a jogosultságot. Na és az is, hogy például a költözésekről nem feltétlenül tudhat a MÁK.

Évente ellenőrzik

Jelenleg – országos szinten – 50 228 igénylő részesül nagycsaládos gázárkedvezményben.
Az ellenőrzéseknél eddig 4158 esetben állapították meg a jogosulatlan igénybevételt. Ebből 2212-nél derült ki, hogy az igénybe vevő nem jelentette be a kérelemben foglalt adatok megváltozását, 1946-nál pedig mulasztás miatt – pl. késve jelentették be az adatok megváltozását – állapították meg a jogosulatlan igénybevételt.

Kamatostul kell visszafizetni

Aki pedig jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményt, annak arra kell számítania, hogy vissza kell fizetnie az összegeket, méghozzá kamattal (és áfával) együtt.

Sőt, amennyiben a jogosulatlan igénybevétel a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt történt, akkor a jegybanki alapkamat kétszeresével fogja megfejelni a gázszolgáltató a jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összegét.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik