Gazdaság

Új nyugdíjszabályok: már 120 ezres ellátásnál is kérhető kivételes emelés

Farkas Norbert / 24.hu
Farkas Norbert / 24.hu
2023-ban változtak a méltányossági nyugdíjak egyes szabályai. Módosultak például a nyugdíj összegének méltányosságból történő emelésének, valamint a nyugdíjas személy részére adható egyszeri segélynek összeghatárai – figyelmeztet az Adó.hu.

A nyugellátások 2023. január havi emeléséről szóló kormányrendeletben kihirdetésre kerültek a nyugellátásokkal kapcsolatos méltányossági lehetőségek módosításáról szóló rendelkezések is – írja a portálon Molnárné Balogh Márta tb-szakértő.

A társadalombiztosítási ellátásoknál meghatározott esetekben lehetőség van méltányosságból megállapítani az adott ellátásra való jogosultságot, illetve felemelni az ellátás összegét.

A nyugellátásoknál nézve a kérdést:

  • vajon ha a nyugdíj-jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon szükséges lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, nyugdíjba lehessen menni, van-e lehetőség az egyéni körülmények, problémák alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására?
  • illetve alacsony összegű nyugellátások méltányosságból történő megemelése mikor történhet?

Nincs változás a méltányosságból történő nyugdíj-megállapításnál

Az öregségi nyugdíj–jogosultág két feltétele, a nyugdíjkorhatár betöltése, és a megfelelő mértékű szolgálati idő (a teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, rész nyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte. A két követelmény közül csak a szolgálati idő rövidsége esetében van lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására, a korhatár be nem töltése esetén ilyen megoldás nem alkalmazható.

Bármennyire fontos is lenne, hogy az a személy, aki még nem töltötte be a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, kivételes méltányosságból nyugdíjba vonulhasson, ez nem lehetséges, bármilyen hosszú szolgálati idővel is rendelkezik nevezett.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározott mértékű hiánya különös méltánylást érdemlő körülmények esetén orvosolható.

Változás 2023-ban – a nyugdíj összegének méltányosságból történő emelése

A nyugellátások összegének kivételes méltányosságból történő emelése a következők szerint történhet. A feltételeket a nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 72/B paragrafusa tartalmazza, mely jogszabályhelyben szereplő összeghatárok több ponton módosulnak 2023-ban a következők szerint:

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 120 ezer forintot (A korábbi összeg 90 ezer forint volt.)

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt évnél, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idővel), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.

A kivételes nyugellátás emelés háromévente lehetséges. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított három év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább 3 ezer forint, legfeljebb 8 ezer forint.(Ez magasabb összeg, mint a korábbi meghatározás, mely a legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, legfeljebb a nyugdíj minimum 25 százaléka volt.)

Segítség lehet nehéz élethelyzetben a nyugdíjas személy részére adható egyszeri segély is.

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 100 ezer forintot (a korábbi összeg 80 ezer forint volt), ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 120 ezer forintot (a korábbi összeg 90 ezer forint volt), ha egyedül él.

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Ennek összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb 50 ezer forint. (A korábbi meghatározás a legalább 15 ezer forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese volt., a felső határ került megemelésre.)

Ajánlott videó

Olvasói sztorik