Belföld

Kihirdették a nyugdíjemelést

2019. január 1-jétől 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások

– ezt tartalmazza a 240/2018. számú kormányrendelet, melyet szerdán hirdettek ki a 198. számú Magyar Közlönyben.

A rendelet szerint a 2019. január 1-jét megelőzően megállapított vagy folyósított ellátások összegét kell 2019 január elsejétől emelni. Az emelést a Magyar Államkincstár alá tartozó nyugdíjfolyósító fogja végrehajtani. Januárban már a megemelt összeget fizetik az érintetteknek. Az emelés a következő ellátásokat érinti:

1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. korhatár előtti ellátást,
9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot, és
26. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

Újraszámítás esetén is figyelembe kell venni az emelést, és ha valakinek több ellátás is jár, mindegyiket meg kell emelni. A rendelet tartalmazza azt is, hogy:

  • a rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37 350 forintra emelkedik a jelenlegi 34 475 forintról.
  • a 2018. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás alapösszege a nyugdíjemelés mértékével megegyezően 101 560 forintra emelkedik.
  • a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2019. január 1-jétől havi 93 540 forint
    összeghatárig folyósítható együtt.

És ami nem szerepel a rendeletben, tehát nem változik: 

  • az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege (minimálnyugdíj) továbbra is havi 28 500 forint és
  • az árvaellátás legkisebb összege havi 24 250 forint.

A rendelet meghatározza azt is, hogy akik az időskorúak járadékában részesülnek, mellette mennyit kereshetnek jövőre. Ezt a járadékot azok az időskorúak kaphatják, akik megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkeznek.

A járadék összege nem egyedülálló személy esetén a minimálnyugdíj 85 százaléka, azaz havi 24 225 forint lehet. Emellett jövőre havi 25 630 forint jövedelmet lehet szerezni, feltéve, hogy az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 24 225 forint. Viszont ha jövedelemet szerez a jogosult, akkor az ellátás összege csak a havi jövedelemmel csökkentve folyósítható.

Ha egyedülálló 75 év alattiról van szó, akkor a járadék 28 500 forint lehet, és mellette havi 30 150 forint jövedelmet lehet szerezni, de a jövedelemmel szintén csökkenteni kell a járadékot. Egyedülálló 75 év felettinél a járadék  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 százaléka, azaz 38 475 forint lehet, és az ellátás folyósítása mellett havi 40 700 forintig lehet kereső tevékenységet folytatni, ám ebben az esetben ugyancsak csökkenteni kell a járadékot a kapott jövedelem összegével.

Kiemelt kép: MTI / Balázs Attila

Ajánlott videó